Naar de inhoud
 • Sophiapolder


Meteen aan de beurt

 
Home /ik woon bestuur en organisatie college: samenstelling, taken en functies

college: samenstelling, taken en functies

J. Heijkoop, burgemeester

Burgemeester HeijkoopPortefeuille

 • Bestuurs- en beleidscoördinatie
 • Kabinetszaken
 • Jumelage
 • Openbare orde en (integrale) veiligheid
 • politie en brandweer

Nevenfuncties

 

 • Penningmeester Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij
  15 uur per jaar, onbezoldigd 
 • Voorzitter Zorgbelang Zuid-Holland
  20 uur per jaar, tegen onkostenvergoeding
 • Voorzitter Commissie Maatschappij Convenant Noordzee (tot 1 mei 2013) 40 uur per jaar, bezoldigd
 • Voorzitter VIBEG -Natura Noordzee 2000, 15 uur per jaar, bezoldigd
 • Lid Raad van Toezicht Transmissie
  12 uur per jaar, onbezoldigd 
 • Voorzitter Haneker Stichting Zorg
  12 uur per jaar, onbezoldigd
 • Onafhankelijk voorzitter/adviseur Groene Hart trajecten Natura 2000
  28 uur per jaar, tegen onkostenvergoeding
 • Voorzitter CDG (Stichting certificering distributie in Gewasbeschermingsmiddelen)
  12 uur per jaar, bezoldigd
 • Voorzitter Veenweiden Innovatiecentrum te Zegveld (VIC), 
  52 uur per jaar, tegen onkostenvergoeding
 • Jurylid Gastvrijheidsprijs ASZ, 
  4 uur per jaar, onbezoldigd
 • Lid Arbitragecommissie Faunafonds
  10 uur per jaar, tegen onkostenvergoeding
G.B. van der Vlies, wethouder Maatschappelijke ondersteuning, Onderwijs, Sport, Dienstverlening

wethouder Michiel van der VliesPortefeuille

 • Onderwijs (inclusief personeel en schoolgebouwen)
 • Zorg en welzijn
 • Sport (inclusief sporthallen en zwembad) en onderhoud sportvelden
 • Sociale zaken
 • Projecten
 • Dienstverlening (en ICT) en Burgerzaken

2e loco-burgemeester

 

Heeft zitting in

 • ZHZ pfo Volksgezondheid
 • ZHZ BC Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten
 • Drechtsteden-pfo Sociaal:
  - Sociale Dienst
  - Sociale Werkvoorziening
  - Sociaal-algemeen
 • Drechtsteden-pfo Middelen: dienstverlening + ict
 • Platform gemeentelijke toezicht OZHW (openbaar vo)
 • Subsidiëntenoverleg Bibliotheek
 • Subsidiëntenoverleg Toonkunstmuziekschool
 • Stuurgroep Veiligheidshuis
 • DB ZHZ

Nevenfuncties

 • lid van de Raad van Toezicht van stichting Waardeburgh
 • lid van de Raad van Toezicht van Transmissie

F.J. van de Velde, wethouder Ruimte, Wonen, Kunst, Facilitair

wethouder Floor van de VeldePortefeuille

 • Ruimtelijk beleid
 • Ruimtelijk beheer
 • Kunst
 • Facilitaire zaken
 •  

  3e loco-burgemeester

  Heeft zitting in

  • GR Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
  • GR Koepelschap Buitenstedelijk Groen en Openluchtrecreatie
  • Stuurgroep Deltapoort
  • Landinrichtingscommissie IJsselmonde
  • Drechtsteden-pfo Fysiek:
   - Ruimte, Groen en Milieu
   - Bereikbaarheid
  • GR-OZHZ
  • Aandeelhouderscommissie HVC (GR Gevudo)
  • Commissie voor de straatnamen
  • Taakgroep Rijn-Waal, Vereniging Nederlandse Riviergemeenten
  • GR-OVL  A.J. Flach, wethouder Financiën, Grondbeleid, Communicatie

  wethouder André FlachPortefeuille

  • Financiën
  • Grondbeleid (exclusief projecten)
  • Communicatie

  4e loco-burgemeester

   

  Heeft zitting in

  • Drechtsteden-pfo Middelen (SCD, financiën)
  • ZHZ-pfo Middelen
  • AB Drechtwerk
  • Afstemmingsoverleg accountantscontrole

  Aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag.


   

  print

  Printen
   
   

  Weteringsingel 1
  Hendrik-Ido-Ambacht

  meer contactgegevens

  HIApp www.youtube.com/gemeentehia www.twitter.com/gemeentehia www.facebook.com/gemeentehia

  ___________________________________
  sitemap

  jong in Ambacht


  jong in Ambacht
  centrum Jeugd & Gezin
  speelfabriek
  feest in de zomervakantie
  Hi5Ambacht
  Sport en cultuur voor Ambachtse kinderen
  __________________________________________
  digitale gemeentegids

  De Volgerlanden
  De jongste wijk van Hendrik-Ido-Ambacht