Klacht indienen over de gemeente

We proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u vindt niet op de juiste manier behandeld te zijn door ons. U heeft bijvoorbeeld een klacht over onze dienstverlening of over een product dat wij leveren.

U kunt zo'n klacht indienen tegen een medewerker van de gemeente tegen de burgemeester, tegen het college van burgemeester en wethouders en tegen de gemeenteraad.

Klacht indienen
Een klacht indienen kan mondeling, in een gesprek aan de balie en telefonisch via 14 078. De medewerker geeft uw klacht dan door aan de klachtcoördinator. U kunt uw klacht ook via een brief indienen. Stuur GGde brief dan aan:

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
ter attentie van klachtcoördinator
Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Behandeling
Als wij uw klacht ontvangen hebben, ontvangt u een ontvangstbevestiging. De leidinggevende van de betrokken medewerker beoordeelt uw klacht en stuurt u een reactie. De klacht kan gegrond, ongegrond en niet-ontvankelijk verklaard worden. De klachtcoördinator ontvangt een kopie van deze brief en neemt hierna contact met u op over het vervolg. 

Niet tevreden
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente uw klacht heeft afgehandeld? Dan mag u uw klacht opnieuw voorleggen bij de Nationale Ombudsman.