Klacht indienen over de gemeentelijke organisatie

We proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar toch kan het voorkomen dat u meent niet op de juiste manier behandeld te zijn door ons.

(Let op: deze pagina gaat niet over problemen in de buitenruimte. Die meldingen kunt u doorgeven via www.fixi.nl.)

U kunt een klacht indienen tegen een medewerker van de gemeente, tegen de burgemeester, tegen het college van burgemeester en wethouders en tegen de gemeenteraad.

Klacht indienen

U kunt online een klacht indienen (inloggen met DigiD), maar u kunt ook een brief zenden aan:
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
ter attentie van klachtcoördinator
Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

U kunt uw klacht ook mondeling duidelijk maken, in een gesprek aan de balie en telefonisch via 14 078. De medewerker geeft uw klacht dan door aan de klachtcoördinator.

Behandeling

Als wij uw klacht ontvangen hebben, ontvangt u een ontvangstbevestiging. De leidinggevende van de betrokken medewerker beoordeelt uw klacht en stuurt u een reactie. De klacht kan gegrond, ongegrond en niet-ontvankelijk verklaard worden. De klachtcoördinator ontvangt een kopie van deze brief en neemt hierna contact met u op over het vervolg.

Niet tevreden

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente uw klacht heeft afgehandeld? Dan mag u uw klacht opnieuw voorleggen aan de Nationale Ombudsman.