Meldpunt openbare ruimte

Gebreken en ongemakken in de openbare ruimte van uw woonomgeving, meldt u gratis via Fixi. Denk bijvoorbeeld aan een verstopte kolk, een gat in de bestrating of een omgevallen boom.

Probleem aan openbare verlichting

Via Rijkswaterstaat geeft u problemen met straatverlichting en lantaarnpalen aan de

  • A15 (inclusief Noordtunnel)
  • A16
  • N915 (inclusief Brug over de Noord)

Via Bureau Openbare Verlichting geeft u meldingen door aan straatverlichting en lantaarnpalen binnen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. 

Buiten kantoortijden kunt u problemen aan straatverlichting melden via telefoonnummer 078 770 81 00. Spreek dan uw melding en telefoonnummer in. De storingsdienst neemt contact met u op.

Ander probleem in openbare ruimte

Andere problemen in de openbare ruimte zijn welkom via Fixi.

Digitaal, via WhatsApp, Chat of telefonisch

Om fraude met uw persoonsgegevens te voorkomen, stuurt u via de chat of WhatsApp geen vertrouwelijke informatie mee. Onder vertrouwelijke informatie valt bijvoorbeeld: Burgerservicenummer (BSN), adres of geboortedatum. U krijgt van ons ook geen vertrouwelijke informatie als wij voor u een melding maken. Onder vertrouwelijke informatie valt bijvoorbeeld de code waarmee u de afhandeling van uw melding volgt. Wij vragen u dan om uw e-mailadres. 

Als u uw melding digitaal instuurt, krijgt u de code automatisch naar uw e-mailadres gestuurd.    

Uw melding mag u aan ons doorgeven via:

  • Online (24 uur per dag/ 7 dagen per week)
  • WhatsApp: via nummer 06 4085 9667
  • Chat: rechtstreeks via de homepagina
  • Telefonisch: via ons telefoonnummer 14 078
    In dringende gevallen buiten werktijden belt u het telefoonnummer 078 770 81 00. Spreek dan uw melding en telefoonnummer in. De storingsdienst neemt contact met u op.
Hebt u vragen?

Stel deze dan via het webformulier hieronder. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een antwoord van ons.

Webformulier Vragen, tips en opmerkingen