Meldpunt openbare ruimte

Gebreken en ongemakken in de openbare ruimte van uw woonomgeving, meldt u gratis via Fixi. Denk bijvoorbeeld aan een verstopte kolk, een gat in de bestrating of een omgevallen boom.

Geef uw melding online door via Fixi

Of download de Fixi App voor smartphones of tablets. U kunt de Fixi App gratis downloaden via de App Store (iOS) of de Google Play Store (Android).

Probleem aan openbare verlichting

Defecten aan straatverlichting en lichtmasten binnen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht geeft u door aan Bureau Openbare Verlichting via hun storingssysteem. U meldt daar een probleem aan een lichtmast door de straatnaam en de juiste lichtmast in te tikken.

Defecten aan straatverlichting en lichtmasten aan de

  • A15 (inclusief Noordtunnel)
  • A16
  • N915 (inclusief Brug over de Noord)

geeft u door aan Rijkswaterstaat.

Buiten kantoortijden kunt u problemen aan straatverlichting melden via telefoonnummer 078 770 81 00. Spreek dan uw melding en telefoonnummer in. De storingsdienst neemt contact met u op.

Online, via WhatsApp, chat of telefoon

Om fraude met uw persoonsgegevens te voorkomen, stuurt u via de chat of WhatsApp geen vertrouwelijke informatie mee. Onder vertrouwelijke informatie valt bijvoorbeeld: Burgerservicenummer (BSN), adres of geboortedatum. U krijgt van ons ook geen vertrouwelijke informatie als wij voor u een melding maken. Onder vertrouwelijke informatie valt bijvoorbeeld de code waarmee u de afhandeling van uw melding volgt. Wij vragen u dan om uw e-mailadres. 

Als u uw melding digitaal instuurt, krijgt u de code automatisch naar uw e-mailadres gestuurd.    

Uw melding mag u aan ons doorgeven via:

  • Online (24 uur per dag/ 7 dagen per week)
  • WhatsApp: via nummer 06 4085 9667
  • Chat: rechtstreeks via de homepagina
  • Telefonisch: via ons telefoonnummer 14 078
    In dringende gevallen buiten werktijden belt u het telefoonnummer 078 770 81 00. Spreek dan uw melding en telefoonnummer in. De storingsdienst neemt contact met u op.
Vuurwerkoverlast

Aanhoudend vuurwerkoverlast meldt u bij de politie via telefoonnummer 0900 88 44. Ook de politie kan niet voorkomen dat u vuurwerk hoort. Het is daarbij ook lastig om de juiste persoon aan te houden die het vuurwerk heeft afgestoken. Zij komen wel op uw melding af.  

Hebt u vragen?

Stel deze dan via het contactformulier. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een antwoord van ons.