Omgevingsplan

Het omgevingsplan omvat alle regels voor de hele gemeente. Hierin ziet u of een gebied bijvoorbeeld een park, een woongebied, of een bedrijventerrein is. Het omgevingsplan vervangt de bestaande bestemmingsplannen en een aantal verordeningen en is een uitwerking van de omgevingsvisie. Het is belangrijk dat uw nieuwe plannen ook in het omgevingsplan passen. 

Heeft u vragen over de regels die gelden in Hendrik-Ido-Ambacht? Hoe uw nieuwe plan of idee daarin past? Kijk op het Omgevingsloket of bel 14 078.