Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie voor Hendrik-Ido-Ambacht beschrijft hoe we willen dat onze gemeente er uitziet. Ze is hèt strategisch plan voor onze fysieke leefomgeving, de (schaarse) ruimte om ons heen. Dit kan over gebouwen, wegen, stoepen en water gaan, maar ook over gras, bomen en monumenten. Over vergrijzing, bereikbaarheid, winkelaanbod, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.

In de Omgevingsvisie kijken we dus niet alleen naar de echte (fysieke) leefomgeving. We kijken ook naar sociale onderwerpen die in de gemeente spelen. In de Omgevingsvisie schrijven we op hoe wij willen dat Hendrik-Ido-Ambacht er in 2040 uitziet. De Omgevingsvisie is, als de Omgevingswet in werking treedt, één van de kerninstrumenten van de gemeente.

Gemeenten zijn volgens de Omgevingswet verplicht om een Omgevingsvisie te maken. Van februari t/m mei 2021 organiseren we als gemeente een participatietraject waarin we samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en partners de omgevingsvisie voor Hendrik-Ido-Ambacht maken. Tijdens de 1e participatieronde in februari trapten we af met de 'Week van de Omgevingsvisie’. Aankomende weken volgt de 2e participatieronde met drie Ontmoetingen om dieper in te gaan op de opgehaalde informatie.

Ontmoetingen

Wij willen graag van u weten hoe u de toekomst van Hendrik-Ido-Ambacht voor u ziet. Wat gebeurt als we ondernemers meer ruimte geven? Willen we meer veilige fietspaden of geven we de auto meer ruimte? Of willen we meer natuur en recreatie? Het gaat om de vraag hoe Ambacht er in 2040 uit moet zien. De komende tijd zoeken we antwoorden op die vraag, samen met u: de inwoners, ondernemers, instellingen en iedereen die zich betrokken voelt bij de gemeente.

Denkt u met ons mee? Meldt u dan aan voor één of beide Ontmoetingen!

Programma

Dinsdag 20 april 2021 19.30 tot 21.30: digitale Ontmoeting 1
Donderdag 29 april 2021 19.30 tot 21.30: digitale Ontmoeting 2
Dinsdag 25 mei 2021 19.30 tot 22.00 uur: (digitale) Slotontmoeting

Leefomgevingsbeeld 2021 HIA

Hoe staat Ambacht er nu voor?

Om te bedenken hoe de gemeente er in 2040 uit moet zien, moeten we eerst weten hoe de gemeente er nu voor staat. Daarom hebben we een leefomgevingsbeeld-light opgesteld. Dit overzicht laat zien hoe de huidige staat van de leefomgeving in de gemeente nu is. Dit is een momentopname van verschillende gegevens, bijvoorbeeld over onderwerpen van het milieu zoals geur en geluid, maar ook wat het energieverbruik is van onze gemeente en hoeveel CO2 er wordt uitgestoten. In totaal zijn er vier domeinen waar de leefomgeving over gaat: gezondheid en veiligheid, omgevingskwaliteit, leefbaarheid en duurzaamheid.
 

Terugblik

Week van de Omgevingsvisie

Van vrijdag 5 tot en met zaterdag 13 februari 2021 was het de Week van de Omgevingsvisie. We zetten toen de eerste stappen om samen met Ambachters de omgevingsvisie voor Hendrik-Ido-Ambacht te maken. 

 

Online Wijkprikker

In de Week van de Omgevingsvisie heeft u op het online participatieplatform Wijkprikker kunnen laten weten wat u belangrijk vindt om fijn te kunnen wonen en leven in onze gemeente. U heeft kunnen aangeven waar u nu al trots op bent, maar ook welke kans of uitdaging u voor een bepaalde plek ziet of wat u belangrijk vindt voor een bepaald thema.

Hier is bijvoorbeeld uitgekomen dat veel inwoners trots zijn op het groene, verzorgde en dorpse karakter. Als punten voor verbeteringen is aangegeven dat er aandacht moet blijven voor de woonwijken en er gezocht moet worden naar oplossingen voor milieu- en parkeerproblemen. Gebiedsgericht zijn er uiteenlopende reacties opgehaald die we gaan verdiepen in de Ontmoetingen.

Proces en planning

  • Op maandag 7 december 2020 stelde de gemeenteraad de ‘nota van uitgangspunten omgevingsvisie’ vast.
  • In de periode februari - april 2021 volgen we een participatietraject om samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en partners de ontwerp-omgevingsvisie voor Hendrik-Ido-Ambacht te maken.
  • juni - september 2021: maken van keuzes en schrijven omgevingsvisie
  • september - november 2021: de formele zienswijzeprocedure.
  • december 2021: vaststelling omgevingsvisie door de gemeenteraad.


Bij ons Gemeentenieuwshia van donderdag 8 april 2021 publiceerden we de Special Omgevingsvsie.

Bij ons Gemeentenieuwshia van woensdag13 januari 2021 publiceerden we de Special Week van de Omgevingsvisie.

Special Omgevingsvisie

Meer informatie over de Omgevingswet vindt u op onze pagina Omgevingswet.

Omgevingsvisie HIAContact omgevingsvisie

Hebt u een vraag over de Omgevingsvisie? Neem dan contact op met Henkjan Stolk (projectleider) of Nicole Santbergen (beleidsmedewerker Omgevingswet) via omgevingsvisie@h-i-ambacht.nl

Documenten