Officiële bekendmaking omgevingsvisie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.11 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat vanaf 23 februari 2023 tot en met 6 april 2023 de ontwerp omgevingsvisie ter inzage ligt.

De omgevingsvisie is straks dé visie waarin al het beleid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht op het gebied van de fysieke leefomgeving samenkomt. De leefomgeving staat centraal. Hierbij zijn ook onder andere het sociale domein en veiligheid meegenomen.

Website ter inzage

Van 23 februari 2023 tot en met 6 april 2023 ligt de ontwerp omgevingsvisie ter inzage. De omgevingsvisie is geen document, maar een website. Gebruik om op de omgevingsvisiewebsite te komen het volgende webadres: omgevingsvisie.h-i-ambacht.nl

Wanneer u vragen heeft over het navigeren op de website kunt u tijdens de periode van ter inzagelegging ook op de woensdagmiddagen van 13.00 tot 18.00 uur binnenlopen in het gemeentehuis. De projectleider omgevingsvisie zal u laten zien hoe de website werkt.  

Zienswijze indienen

In de genoemde 6 weken kan iedereen zijn mening over de ontwerp omgevingsvisie geven aan het college van burgemeester & wethouders (een zienswijze inbrengen). Dit kan per e-mail via omgevingsvisie@h-i-ambacht.nl met als onderwerp: 'zienswijze omgevingsvisie'. In de zienswijze geeft u aan op welke onderdelen van de omgevingsvisie deze betrekking heeft en wat uw zienswijze daarop is.

U kunt ook uw zienswijze mondeling geven. Maak daarvoor vóór 30 maart 2023 een afspraak met mevrouw N. Santbergen via telefoonnummer (078) 34 30 0638.