Participatie

Meepraten, meedenken, meedoen: De Omgevingswet stimuleert dat u actiever en eerder wordt benaderd om mee te denken over nieuwe plannen in uw buurt.

Overheden zijn verplicht aan participatie te doen bij de voorbereidingen van een omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsprogramma, projectbesluit, omgevingsverordening en waterschapsverordening.

Een initiatiefnemer (diegene met een plan of idee) wordt aangemoedigd om aan participatie te doen, maar is dat niet verplicht. Er geldt één uitzondering: een gemeenteraad kan gevallen aanwijzen waarin participatie wél verplicht is. In Hendrik-Ido-Ambacht zijn dat activiteiten die niet binnen het omgevingsplan passen en waarvoor een vergunning nodig is.

Meer informatie

Voor initiatiefnemers zoals inwoners en ondernemers met een plan: Tips en toolkit om zelf aan de slag te gaan met participatie voor uw initiatief.

Participatiebeleid gemeente Hendrik-Ido-Ambacht: Ambachtse Aanpak.