Participatieroute 1

U doorloopt route 1 als u een plan heeft met weinig impact op de omgeving. Het gaat hier vaak om een klein initiatief. Denk aan het plaatsen van een dakkapel of zonnepanelen.

  • Een eenvoudige participatieaanpak is voldoende (zie als voorbeeld participatieaanpak aanbouw erker).
  • U informeert uw buren en andere belanghebbenden over uw plannen.
  • U vult het logboek in.

U doorloopt participatieroute 1 in 7 stappen:

1. U heeft de impactmeter ingevuld

Hieruit kwam dat participatieroute 1 het beste past bij uw initiatief. Vergeet niet het resultaat van de impactmeter te downloaden. Hier kan de gemeente naar vragen.

2. U vult de participatieaanpak in

Door antwoord te geven op de vragen in de aanpak, maakt u een passend participatieplan voor uw initiatief. 

Download het sjabloon voor de aanpak en vul deze in.

3. U gaat in gesprek met de omgeving

In stap 2 heeft u nagedacht over hoe u uw omgeving wilt betrekken en wat u gaat vragen of vertellen. Ga in gesprek op het moment dat er nog ruimte is om uw initiatief aan te passen. Zo heeft u nog wat aan de suggesties, ideeën of zorgen van de omgeving. 

Hier vindt u een voorbeeldbrief van hoe u uw omgeving kunt informeren over- en betrekken bij uw plannen.

4. U verwerkt de inbreng van de omgeving 

Tijdens het participatiegesprek geeft u uw omgeving de ruimte om ideeën, wensen en zorgen te delen. Zorg ervoor dat u ook écht naar hun inbreng luistert. Houd rekening met eventuele bezwaren en zorg waar nodig voor passende oplossingen. Zo bouwt u aan vertrouwen en begrip in uw omgeving en voor een betere relatie met uw buren. De kans dat de omgeving bezwaar maakt tegen uw initiatief is kleiner als u goed luistert en wat doet met hun wensen en bezwaren.

5. U koppelt terug aan de omgeving 

Terugkoppeling van de gesprekken is een belangrijk onderdeel van participatie. Laat aan de deelnemers weten wat u met het resultaat van de gesprekken hebt gedaan. Zijn er meer gesprekken nodig? Ga dan terug naar stap 4.

6. U maakt een participatieverslag

Is de participatie afgerond? Maak dan een verslag. U kunt hiervoor het participatielogboek gebruken.

Zorg in ieder geval dat u aangeeft op welke manier u de omgeving heeft betrokken bij uw plannen, wie u betrokken heeft, wat het resultaat was en wat u met dit resultaat heeft gedaan. 

Voeg uw participatieaanpak- en logboek als bijlage bij uw vergunningsaanvraag.

7. U informeert over de voortgang

Uw omgeving waardeert het om geïnformeerd te blijven over uw initiatief en de uitvoering ervan.