Participatieroute 2

U doorloopt route 2 als u een initiatief heeft met een matige impact op de omgeving. Vaak gaat het hier om middelgrote initiatieven. Er kan sprake zijn van een wijziging in de woonomgeving of enige hinder voor omwonenden, waardoor participatie van belang is. 

  • U maakt een participatieaanpak (zie als voorbeeld participatieaanpak aanbouw huis).
  • U informeert uw buren en andere belanghebbenden over uw initiatief, ook als u gene vergunning nodig heeft. Waar mogelijk biedt u de ruimte om mee te denken of te adviseren over uw initiatief.
  • U weegt goed af wat er u in de gesprekken heeft gehoord en hoe u dit laat terugkomen in het initiatief.
  • U vult het logboek in.

U doorloopt participatieroute 2 in 7 stappen:

1. U heeft de impactmeter ingevuld

Hieruit kwam dat participatieroute 2 het beste past bij uw initiatief. Vergeet niet het resultaat van de impactmeter te downloaden. Hier kan de gemeente naar vragen.

2. U vult de participatieaanpak in

Nu bepaalt u hoe u de omgeving betrekt bij uw initiatief. Door antwoord te geven op de vragen in de aanpak, maakt u een passend participatieplan voor uw initiatief. 

Download het sjabloon voor de aanpak en vul dit in.

3. U gaat in gesprek met de omgeving

U weet nu hoe u de omgeving wilt betrekken en wat u gaat vragen of vertellen. Ga in gesprek op het moment dat er nog ruimte is om uw initiatief aan te passen. Zo heeft u nog wat aan de suggesties, ideeën of zorgen van de omgeving. 

Hier vindt u een voorbeeldbrief van hoe u uw omgeving kunt informeren over- en betrekken bij uw plannen.

4. U verwerkt de inbreng van de omgeving

Tijdens het participatiegesprek geeft u uw omgeving de ruimte om ideeën, wensen en zorgen te delen. Zorg ervoor dat u ook écht naar hun inbreng luistert. Houd rekening met eventuele bezwaren en zorg waar nodig voor passende oplossingen. Zo bouwt u aan vertrouwen en begrip in uw omgeving en voor een betere relatie met uw buren. 

De kans dat de omgeving bezwaar maakt tegen uw initiatief is kleiner als u goed luistert en wat doet met hun wensen en bezwaren.

5. U koppelt terug aan de omgeving

Terugkoppeling van de gesprekken is een belangrijk onderdeel van participatie. Laat aan de deelnemers weten wat u met het resultaat van de gesprekken hebt gedaan. Zijn er meer gesprekken nodig? Ga dan terug naar stap 4.

6. U maakt een participatieverslag

Is de participatie afgerond? Maak dan een verslag van het gesprek dat, of de gesprekken die, u heeft georganiseerd. U kunt hiervoor onderstaand participatielogboek downloaden en invullen. 

Download het sjabloon voor het logboek en vul dit in.

Een eigen vorm van een participatieverslag maken, mag natuurlijk ook. Zorg in ieder geval dat u aangeeft op welke manier u de omgeving heeft betrokken, wie u betrokken heeft, wat het resultaat was en wat u met dit resultaat heeft gedaan. 
Voeg uw participatieaanpak- en logboek als bijlage bij uw vergunningsaanvraag.

7. U informeert over de voortgang

Uw omgeving zal het fijn vinden om te weten wanneer u begint met uw initiatief. Houd ze op de hoogte van de uitvoering en wat ze kunnen verwachten.