Bodemsanering, Grondsanering

Bodemsanering betekent het verminderen van risico's van vervuilde grond.

Vaak is het plaatsen van een isolatielaag, die direct contact met vervuiling voorkomt, voldoende. In sommige gevallen moet de vervuilde grond worden verwijderd.

Het saneringsproces 

Het saneringsproces start met een saneringsplan, afgestemd op de toekomstige functie van de grond. Bij functionele sanering worden maatregelen genomen om zowel contact met, als verspreiding van, verontreiniging te voorkomen/beperken. De eisen aan grond voor industrieterreinen zijn anders dan de eisen aan grond voor woonwijken. 

Regels

In hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) stelt het Rijk algemene regels voor sanering van de bodem. Deze regels kunt u raadplegen via de website van Iplo

Kleine saneringen: melden

Bij kleine saneringen, zoals het verwijderen van een beperkte hoeveelheid vervuilde grond, of perceelsgebonden gevallen, is het melden vaak voldoende.

Minstens 4 weken voor u begint met saneren meldt u via het Omgevingsloket uw voornemen tot sanering met de volgende gegevens: 

  1. Begrenzing van de locatie.
  2. Verwachte datum van het begin van de activiteit.

Minstens 1 week voor u begint met saneren meldt u via het Omgevingsloket : 

  1. Wie de werkzaamheden verricht (naam en adres uitvoerend volgens de BRL SIKB 7000 erkende aannemer)
  2. Wie de milieukundige begeleiding doet (naam en adres, zowel van de volgens de BRL SIKB 6000 erkende onderneming als van de persoon).

Grote saneringen: vergunning

Bij grootschalige en bij complexe bodemsaneringen is een omgevingsvergunning nodig en een saneringsplan, goedgekeurd door de Omgevingsdienst. U vraag om zo'n vergunning via het Omgevingsloket.

Meer informatie

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
ozhz.nl/themas/bodem.
algemeen@ozhz.nl
078 770 85 85