Evenement

Wilt u een evenement organiseren? Vraag dan een vergunning aan. Soms hoeft u alleen een melding te doen.

Als u een groot evenement wilt organiseren moet u deze voor 1 oktober van elk jaar hebben aangemeld. Neem in dat geval contact met ons op via apv@h-i-ambacht.nl.

Hoe vraag ik een vergunning aan of doe ik een melding?

Aan de hand van de vergunningchecker weet u of u kunt volstaan met het doen van een melding of een vergunning moet aanvragen. U treft het aanvraag- en meldingsformulier aan, nadat u de check hebt gedaan.

Let erop dat u minimaal 8 weken voorafgaand een aanvraag hebt gedaan. Een melding moet u minimaal 15 werkdagen voorafgaand hebben gedaan.

Kosten en behandeltijd

Buurtbon

Wist u dat u als inwoner eenvoudig subsidie kunt aanvragen als uw evenement bijdraagt aan de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang? Denk hierbij aan een gezellig buurtfeest of burendag. Vraag in dat geval de buurtbon aan.

Op de kalender

Is uw melding bevestigd of hebt u een vergunning ontvangen? Maak dan gratis reclame op onze kalender.

Meer informatie

Team Buitenruimte: Cluster Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving.
Onderdeel: APV & BW
telefoon: 14078
mail: 
apv@h-i-ambacht.nl

Algemene Plaatselijke Verordening