Huisnummer toevoegen

Huisnummers worden in veel gevallen toegewezen bij de (bouw)vergunning, soms kunt u direct aan de gemeente om een huisnummer vragen.

De gemeente is wettelijk verplicht om de adressering van panden en andere objecten op orde te hebben en te houden. Dat betekent dat de gemeente straatnamen en huisnummers vaststelt.

Huisnummer bij vergunning

Als dat van toeapssing is, wordt  bij de vergunning voor bouw of verbouw van een pand ook een huisnummer toegewezen.

Hoe vraag ik een (extra) huisnummer aan?

Heeft u geen (bouw)vergunning nodig, dan kunt u schriftelijk aan de gemeente om een huisnummer vragen. U zendt uw vraag aan

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 34 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

In of bij uw schriftelijke aanvraag om (extra) huisnummers vermeldt u, voor zover van toepassing:

  • de plaats(en) waar de (extra) huisnummers nodig zijn (adres, kadastrale aanduiding, situatie tekening en plattegronden)
  • de reden(en) voor de (extra) huisnummers nodig heeft
  • een verklaring waaruit blijkt dat het gebouw of object niet wordt of zou moeten worden verbouwd en u dus geen (bouw)vergunning nodig hebt.

Controleren of u een vergunning nodig hebt, kunt u doen via het Omgevingsloket.

Wanneer vraag ik om (extra) huisnummers aan de gemeeente?

Dat doet u als u geen bouwvergunning nodig hebt. Bijvoorbeeld als u een (deel van een) bestaand gebouw of object verzelfstandigt. 

Controleren of u een vergunning nodig hebt, kunt u doen via het Omgevingsloket.

Hoe lang duurt het?

Over het algemeen is een verzoek om huisnummering binnen 6 tot maximaal 8 weken na ontvangst behandeld. Blijkt meer tijd nodig te zijn, dan ontvnagt u darover bericht. Dat kan achteraf gebeuren.

Wat kost het aanvragen van (extra) huisnummers?

 Het aanvragen van een huisnummer is gratis. Het plaatsen van het huisnummer aan het pand is voor eigen rekening.