Venten

U hebt een ventvergunning nodig als u op straat, zonder vaste standplaats of aan de deur producten of diensten te koop biedt of verkoopt.

Gaat het om gedrukte of geschreven stukken waarin gedachten of gevoelens worden geopenbaard, dan hebt u geen vergunning nodig.

Hoe vraag ik om een vergunning?

Voor het vragen om vergunning om te venten, kunt u het formulier vergunning om te venten op uw computer opslaan. downloaden.Daarna zendt u het naar waarheid en volledig beantwoord formulier uiterlijk 3 maanden voor uw geplande actie aan apv@h-i-ambacht.nl.

U kunt het formulier ook per post zenden aan Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, t.a.v. Vergunningverlening & Handhaving, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.

Wat zend ik mee?

Met het naar waarheid en volledig ingevuld formulier zendt u: 

  • kopie van uw legitimatiebewijs en
  • bewijs van inschrijving in het Handelsregister.
Hoe lang duurt het?

De behandeltermijn van uw aanvraag is 8 weken. Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag laten wij u weten of wij u een vergunning geven of niet.

Wat kost het?

De kosten voor een ventvergunning vindt u in de Legesverordening van Hendrik-Ido-Ambacht.