Vuur stoken

Wilt u in de openlucht vuur stoken? Bijvoorbeeld een kampvuur, dan hebt u een ontheffing nodig.

Als u voldoet aan bepaalde voorwaarden dan heeft u geen ontheffing nodig. Deze voorwaarden kunt u vinden onder de vraag "Wanneer heb ik een ontheffing nodig?".

Hoe vraag ik ontheffing aan?

Voor het aanvragen van een ontheffing kunt u een motivatie mailen aan apv@h-i-ambacht.nl of per brief zenden aan gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, team Vergunningverlening & Handhaving, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.

Wanneer heb ik een ontheffing nodig?

U hebt geen ontheffing nodig als u voldoet aan de gestelde voorwaarden:

  • het vuur levert geen (brand)gevaar op voor de omgeving;
  • het vuur heeft betrekking op verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;
  • het zijn sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven;
  • u gebruikt het voor koken, bakken en braden als het gebruiken van een barbecue.

Als u niet kunt voldoen aan de gestelde voorwaarden, dan hebt u een ontheffing nodig. Aan deze ontheffing zijn specifieke voorwaarden verbonden, die afhankelijk zijn van de plaats, omvang, aard en doel van het te ontsteken vuur.

Hoe lang duurt dat?

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over onze beslissing of u de vergunning voor het stoken van vuur in de openbare ruimte krijgt.

Wat kost het?

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing voor het stoken van vuur in de openbare ruimte kost € 41,20.

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: