Huiskamer van de Wijk

Even bijpraten, gemakkelijk hulp krijgen, informatie vinden: daarvoor bent u van harte welkom in de Huiskamer van de Wijk.

In de komende jaren worden meerdere Huiskamers van de Wijk in Ambacht geopend, Huiskamer Banckertplein was eind 2021 de eerste.

Huiskamer Banckertplein

Huiskamer Banckertplein is bedoeld voor omwonenden van het Banckertplein en buurtbewoners. Naast gezelligheid en gezamenlijke activiteiten zijn er spreekuren in de Huiskamer, organisaties helpen dan om antwoorden te vinden op vragen over bijvoorbeeld wonen, zorg, juridische zaken, onderwijs, inburgering, geldzaken/financiën en belastingaangifte en dergelijke.