De Waal

Met onze Waalvisie willen we de verbindingen tussen Hendrik-Ido-Ambacht en het riviertje de Waal versterken.

Ondanks de vele veranderingen in IJsselmonde, is de typische eigen Waalsfeer al die tijd bewaard gebleven. We zien echter dat steeds meer oevers van de Waal bebouwd zijn geraakt. Voor wie niet direct aan de Waal woont, zijn er maar beperkte mogelijkheden om van het Waalgebied te genieten.

 

kaart  Waal

 

Om de Waal in de toekomst voor iedereen beleefbaar te maken en de unieke kwaliteiten te bewaken, ontwikkelde de Landschapstafel IJsselmonde (een samenwerking tussen zes gemeenten op het eiland IJsselmonde, de provincie, het waterschap en het recreatieschap) een Waalvisie voor het hele stroomgebied van de Waal. Het doel van deze visie is de ruimtelijke kwaliteit en de recreatieve betekenis van de Waal te vergroten door de kwaliteiten van de Waal beter zichtbaar maken en onderdeel te maken van de ruimtelijke en recreatieve structuren. Inbreng van iedereen die rondom de Waal woont en werkt, recreëert óf een sterke binding met het gebied heeft, is welkom! Meer informatie vindt u op Groenijsselmonde.

Inbreng vanuit Hendrik-Ido-Ambacht
In de Waalvisie van de Landschapstafel worden ook de resultaten en ideeën verwerkt van de Gebiedsvisie Waalzone en het bijbehorend Gebiedsvisie Waalzone uitvoeringsplan, die Hendrik-Ido-Ambacht in 2014 samen met bewoners opstelde voor het Ambachts deel van de Waal.

Hebt u vragen? Of wilt u meedoen aan het uitvoeringsplan voor de 'Gebiedsvisie Waalzone' in Hendrik-Ido-Ambacht? Neem dan contact op met projectleider Henkjan Stolk.