Vergadering Commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden - Financiën

Zet dit in mijn agenda

Woensdag 19 juni vergadert Commissie ABA-Fin. De vergadering is openbaar, u bent welkom.

Datum
woensdag 19 juni, 2024 van 20:00 tot 22:00
Locatie
Raadszaal, gemeentehuis Hendrik-Ido-Ambacht

De commissie spreekt over onder andere:

  • Evaluatie ondernemersfonds
  • Jaarstukken 2023
  • 1e  bestuursrapportage 2024
  • Kadernota 2025
  • Protocol accountantscontrole 2024 en normenkader 2024
  • Wijziging GR Veiligheidsregio ZHZ

Meer informatie vindt u op Raadsinformatie.nl.

U bent van harte welkom.