Sport en hobby

Sport is een goede manier om in je woonplaats nieuwe mensen te leren kennen en is goed voor je gezondheid.

Centraal in Hendrik-Ido-Ambacht liggen Sportpark Schildman, Zwembad de Louwert en Sporthal De Ridderhal.

De Sophiahal is het sportief centrum van De Volgerlanden. Ook in de gymzaal Bekestein wordt intensief gesport. Er is dus altijd een sportaccommodatie bij u in de buurt. De diverse sportaccommodaties bieden een thuis aan veel verschillende sportverenigingen.

Hi5Ambacht organiseert het hele jaar door sportieve en culturele activiteiten.

In 2020 werden op verzoek van Ambachters twee hardlooproutes door Ambacht aangelegd, een van 5 kilometer en een van 10 kilometer.

Meer weten over wat de gemeente met haar accommodaties wil? Lees dan de Nota Accommodatiebeleid, met bijlagen.

Sporten op kunstgras

In oktober 2016 vond een discussie plaats over mogelijke gevaren voor de gezondheid door het sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels. Dit mede naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Zembla.

Uitzending van het tv-programma Zembla

Onderzoek

Het RIVM onderzocht rubbergranulaat al eerder in 2008. Op 20 december 2016 maakte het RIVM na nader onderzoek opnieuw bekend dat sporten op deze velden veilig is. Zorgen om gezondheidsrisico’s van het voetballen op de kunstgraskorrels zijn onnodig, aldus het RIVM.
Klik op onderstaande links om naar 'veelgestelde vragen' te gaan.

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Milieu_Leefomgeving/Alle_veelgestelde_vragen_over_Rubbergranulaathttp://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Milieu_Leefomgeving/Vragen_gesteld_door_Zembla_en_antwoorden_van_RIVM_2017

In februari 2017 zond Zembla een vervolg uit over de kunstgras-discussie.

Standpunt gemeente

Het college zag geen reden om te wijzigen van standpunt en zij volgt ook nu het advies van het RIVM over het wel of niet treffen van maatregelen bij onze kunstgrasvelden. Het RIVM stelt op dit moment dat de kunstgrasvelden veilig zijn. Ons standpunt om geen maatregelen te treffen bij onze kunstgrasvelden blijft daarom hetzelfde.

ASWH

Voetbalvereniging ASWH liet haar velden testen. U vindt het rapport en bijbehorende conclusies hieronder:

Onze uitleg van de conclusie is dat het onderzoek is gedaan met de eerdere vastgestelde waarden als normen en dat de onderzochte velden aan die normen voldoen.

Geen vervanging

De resultaten van de onderzoeken zijn voor ons nog geen aanleiding om tot het vervangen van de sportvelden met rubberkorrels over de te gaan. We volgen de ontwikkelingen met veel aandacht. 

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van de KNVB

Ook via de GGD Zuid-Holland Zuid is informatie te verkrijgen via telefoonnummer 078 - 770 8500.  Hebt u vragen over de rapportages en het standpunt van het RIVM, neem dan contact met hen op.