Bijzondere Ambachters

Kent of bent u een bijzondere inwoner van Hendrik-Ido-Ambacht?

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht kent drie verschillende onderscheidingen: Held van Ambacht, de Koninklijke Onderscheiding en de Gemeentelijke Erepenning. Daarnaast is er ook een Eregalerij voor Helden van Ambacht.

Held van Ambacht

'Held van Ambacht' is een bijzondere onderscheiding van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voor kinderen en jongeren tussen 6 en 20 jaar die zich op bijzondere wijze inzetten voor medemens of samenleving. En daarmee een inspiratiebron zijn voor anderen.

Voordragen

Iedereen kan doorlopend een kind of jongere opgeven die volgens hem of haar in aanmerking komt voor de titel Held van Ambacht.

Jury

Een jury onder voorzitterschap van de burgemeester beoordeelt de aanvragen en beslist wie in aanmerking komt. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de leeftijd.

Hoe?

Download het formulier Held van Ambacht, vul het in, sla het als pdf op en zend het aan representatie@h-i-ambacht.nl. Geef op het formulier duidelijk aan waarom jij vindt dat jouw kandidaat een Held van Ambacht is en wat voor bijzondere dingen hij of zij doet of heeft gedaan. De jury let speciaal op:

  • de bijzonderheid van de activiteit(en)
  • de uitstraling van de verdiensten
  • de voorbeeldfunctie naar anderen

Je kunt het formulier ook per post sturen aan:
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
t.a.v. coördinator representatie
Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht


Criteria voor de leeftijdsgroep 13 tot en met 20 jaar

Jongeren die in aanmerking komen, hebben een opmerkelijke prestatie verricht op sportief, cultureel of maatschappelijk gebied. Ook zijn zij bijvoorbeeld actief (geweest) in het:

  • organiseren van een activiteit of project ten bate van een wijk of buurt;
  • bespreekbaar maken van lastige onderwerpen, zoals drugs- of alcoholgebruik en mishandeling;
  • in een maatschappelijke organisatie, als vrijwilliger.

Criteria voor de leeftijdsgroep 6 tot en met 12 jaar

Kinderen die in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld actief (geweest) in het:

  • helpen van ouderen, broers of zussen en/of zieken;
  • opzetten van een actie voor een goed doel;
  • meehelpen bij een bijvoorbeeld vereniging, jongerencentrum of school;
  • redden van een dier in nood of het dagelijks uitlaten van de hond van de buren.

Ook kinderen of jongeren niet in Hendrik-Ido-Ambacht wonen maar wel iets bijzonders doen of hebben gedaan voor de Ambachtse samenleving of (een) Ambachtse bewoner(s) komen in aanmerking voor de eretitel.

De eer

Wie onderscheiden wordt, krijgt een medaille, een certificaat en naamsvermelding op de plaquette in het gemeentehuis.

De eerste helden

De eerste Helden van Ambacht

November 2013: De eerste vier Helden van Ambacht: Thijmen van Bokkem, Robin Baar, Jurre Marien en Casper Groenendijk.

Lintje/Koninklijke onderscheiding

De uitreiking van Koninklijke onderscheidingen vlak voor Koningsdag staat bekend als ‘Lintjesregen’. Meerdere mensen worden tijdens diezelfde Algemene Gelegenheid gedecoreerd.

Door het hele jaar heen zijn er gelegenheden waarbij iemand Koninklijk kan worden onderscheiden, bijvoorbeeld tijdens een jubileumviering of bij een afscheidsreceptie. Iedereen kan iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, maar niet iedereen komt daadwerkelijk in aanmerking voor zo’n onderscheiding.

Regels

De regels voor toekenning van een Koninklijke onderscheiding zijn in heel het land dezelfde. De nadruk ligt op de bijzondere verdiensten of prestaties van de betreffende persoon. Wat hij/zij in een betaalde functie doet of deed kan als aanvullend element meetellen, maar een langdurig dienstverband alleen is geen reden is voor het toekennen van een Koninklijke onderscheiding.

Procedure

De burgemeester beoordeelt de voordracht en stelt een advies op. Dat wordt vervolgens ter beoordeling voorgelegd aan de Commissaris van de Koning, het Kapittel voor de Civiele Orden en de betrokken minister. Het ontwerpbesluit wordt tenslotte ondertekend door Zijne Majesteit de Koning. De onderscheiding en bijbehorende versierselen worden in naam van de Koning door de burgemeester uitgereikt.

Voordragen

Wilt u iemand voordragen voor het ontvangen van ‘een lintje’, dien uw voordracht dan voor 1 juli van het jaar voorafgaand aan de uitreiking bij de burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht in. Lever zoveel mogelijk relevante informatie aan. Is er sprake van een bijzondere gelegenheid en wilt u de uitreiking op een andere datum laten plaatsvinden dan tijdens de 'Lintjesregen'? Dien uw voordracht dan uiterlijk 5,5 maand voor de gewenste datum van uitreiking in bij de gemeente. Zorg voor een complete aanvraag, dus met ondersteuningsbrieven.

U kunt uw voordracht digitaal via lintjes.nl doen. Ook kunt u het formulier verzoek tot voordracht Koninklijke onderscheiding afdrukken en bij ons aanleveren.

Meer informatie

Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen en de gang van zaken rondom zo’n onderscheiding, vindt u op www.lintjes.nl. U kunt contact opnemen met mevrouw Naaktgeboren of mevrouw Baldée van de afdeling Bestuurszaken. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 078, of per e-mail representatie@h-i-ambacht.nl

Erepenning

Naast de Koninklijke onderscheiding en het predicaat Helden van Ambacht kent onze gemeente de Gemeentelijke Erepenning. De Erepenning wordt niet zo vaak uitgereikt als de andere twee onderscheidingen en is misschien daarom minder bekend. De eerste penning werd in 1970 uitgereikt, de (vooralsnog) laatste in 2023. De Gemeentelijke Erepenning is vrij exclusief: tot op heden zijn er 25 van uitgereikt.

Criteria

De Gemeentelijke Erepenning wordt toegekend aan een persoon die zich echt onderscheidend verdienstelijk heeft gemaakt aan de Ambachtse gemeenschap. Dat kan op een breed scala aan terreinen zijn, zoals cultuur, wetenschap, sport, welzijnswerk, religie, gezondheidszorg of bevordering van sociale cohesie in onze gemeente. Om voor de Erepenning in aanmerking te komen, moet de kandidaat zich doorgaans op meerdere terreinen verdienstelijk hebben gemaakt.

Toekenning

Doorgaans beslist het college van burgemeester en wethouders over de toekenning van de Gemeentelijke Erepenning en heeft daarvoor een commissie in het leven geroepen. Die commissie toetst de voordracht en adviseert het college over een eventuele toekenning.

Commissie

In de commissie hebben afgevaardigden van verschillende sectoren zitting: het bedrijfsleven, de welzijnssector, de gezamenlijke kerken en (oud-)gemeentebestuurders. Wilt u meer weten over de Gemeentelijke Erepenning, neem dan contact op met mevrouw Baldée via p.baldee@h-i-ambacht.nl