Coronavirus: update vrijdag 21 augustus

Een beperkte wijziging in de noodverordening, die sinds 10 augustus geldt:

In art. 2.1a (Maatregelen bij introductie-activiteiten voor studenten) zijn de woorden ‘studentenvereniging’ en ‘kennismaking’ toegevoegd. Dit betekent dat de voorzitter van de VRZHZ bredere mogelijkheden heeft om ontheffing te verlenen voor introductie-activiteiten.

Hier leest u de tekst van de noodverordening van 10 augustus met geel gemarkeerd, wat is gewijzigd. 

Update dinsdag 18 augustus

Houd corona buiten de deur

“Het gaat niet goed met de ontwikkeling van het coronavirus in ons land.” Dat benoemden premier Rutte en minister De Jonge in de persconferentie van 18 augustus. “Als we niet oppassen, zijn we terug bij af.”

Op dit moment vinden de meeste besmettingen plaats achter de voordeur: bij familiebijeenkomsten, verjaardagsfeestjes, buurtborrels en in vriendengroepen.

Daarvoor gelden vanaf 19 augustus de volgende dringende adviezen:

 • Blijf zo veel mogelijk thuiswerken;
 • Ontvang je mensen thuis? Houd je dan aan een maximum van 6 gasten, exclusief kinderen onder de 12 jaar, en houd je aan de 1,5 meter afstand;
 • Houd thuis geen feesten, borrels, andere bijeenkomsten voor grote groepen, ga daarvoor liever naar een horecazaal, waar meer ruimte is en iedereen een vaste zitplaats heeft. Dus op anderhalve meter, zonder fysiek contact, met registratie en een checkgesprek.

Kortere quarantainetijd
De tijdsduur van quarantaine wordt verkort van 14 naar 10 dagen. Premier Rutte en minister de Jonge roepen daarnaast op om de quarantainemaatregelen strikt op te volgen. Ben je op vakantie geweest naar een gebied waar het reisadvies op code oranje staat of ben je in contact geweest met iemand die positief is getest, ga dan thuis in quarantaine. Ook benoemden ze dat het belangrijk blijft om je snel te laten testen bij klachten en de adviezen van de GGD op te volgen als je gebeld wordt in een bron- en contactonderzoek. Door deze maatregelen en onderzoeken verbetert het zicht op de verspreiding van het virus. En kan snel en gericht worden bijgestuurd om de verspreiding tegen te gaan, daar waar het virus oplaait.

Scholen
Nu de scholen weer starten wordt ook daar met man en macht gewerkt aan een veilige omgeving. Rutte en de Jonge benadrukken: kinderen blijven thuis als ze klachten hebben. Kinderen blijven ook thuis als iemand in het gezin positief test op corona.

***

Update maandag 10 augustus

Nieuwe noodverordening van kracht

Sinds vandaag, maandag 10 augustus, geldt een nieuwe noodverordening. Deze noodverordening vervangt de versie van 15 juli en geeft veiligheidsregio’s meer bevoegdheden om lokaal en regionaal maatregelen te nemen om uitbraken tegen te gaan of in te perken. Ook landelijke regels zijn aangescherpt. De noodverordening en een samenvatting van de aangescherpte regels vind je in dit bericht.

Bekijk hier de noodverordening.

De nieuwe maatregelen:

Introducties door onderwijsinstellingen en studentenverenigingen:

 • Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen geen fysieke activiteiten organiseren als die nodig zijn voor de introductie van de studie of sport.
 • De voorzitter van de Veiligheidsregio kan wel onder bepaalde voorwaarden een ontheffing verlenen aan onderwijsinstellingen, studentenverenigingen of studentensportverenigingen als zij voor introductieactieviteiten fysieke bijeenkomsten willen organiseren.

Horeca: contactgegevens achterlaten

De horeca moet binnen én buiten blijven werken met reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. Voortaan worden alle bezoekers ook gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten naam en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.

Recreatieve instellingen: sluiting bij besmetting

Blijkt uit het bron- en contactonderzoek van de GGD, dat een recreatieve instelling (zoals horecaondernemingen en pretparken) de bron is van meerdere besmettingen, dan wordt de instelling gesloten. De voorzitter van de veiligheidsregio kan de instelling voor max. 14 dagen sluiten.

Teststraat op Schiphol en andere locaties

Op Schiphol – en mogelijk later ook op andere locaties – komt een teststraat voor reizigers uit risicogebieden. Bij aankomst in Nederland laten reizigers uit oranje gebieden zich testen en zij gaan thuis in quarantaine. Wie zich niet laat testen bij aankomst, gaat 14 dagen in thuisquarantaine.

Regionale en lokale maatregelen

Voorzitters van veiligheidsregio’s krijgen nieuwe bevoegdheden om verschillende lokale en/of regionale maatregelen toe te passen en zo lokale uitbraken van het virus te voorkomen of tegen te gaan. Deze maatregelen kunnen ook landelijk ingevoerd worden als dit nodig blijkt. Het gaat om:

 • Grootschalige samenkomsten verbieden, zoals de aanwezigheid van publiek bij sportwedstijden weren;
 • Openingstijden voor horeca en nachtwinkels beperken.

Daarnaast hadden zij ook al een aantal andere bevoegdheden voor regionale maatregelen, zoals:

 • Het invoeren van eenrichtingsverkeer in winkelstraten;
 • Gedragsmaatregelen nemen zoals een mondkapjesplicht in bepaalde gebieden;
 • Locaties of parkeergelegenheden afsluiten.

***

Update vrijdag 7 augustus

Nieuwe landelijke maatregelen 

Nu verantwoordelijkheid nemen om 2e golf te voorkomen
“Het coronavirus is bezig aan een gevaarlijke opmars. We dreigen de winst te verspelen.” Met deze woorden zette Premier Rutte de toon voor de persconferentie van 6 augustus. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om ons aan de maatregelen te houden. Bij klachten: blijf thuis en laat je testen. Houd altijd afstand, was je handen stuk, werk zo veel mogelijk thuis en vermijd drukte.

Rutte kondigde de volgende nieuwe landelijke maatregelen aan:

Introducties door onderwijsinstellingen en studentenverenigingen:

 • Onderwijsinstellingen organiseren hun introductieactiviteiten zoveel mogelijk online. Fysieke activiteiten alleen in kleine groepen (max. 20 personen) en informatief van aard.
 • Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren als die nodig zijn voor de introductie van de studie of sport. Fysieke bijeenkomsten mogen alleen in kleine groepen, tot uiterlijk 22.00 uur en zonder alcohol. De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten.
 • Fysieke wervings- en introductieactiviteiten door studentenverenigingen zijn niet toegestaan.

Horeca: contactgegevens achterlaten

De horeca moet binnen én buiten blijven werken met reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. Voortaan worden alle bezoekers ook gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten naam en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.

Recreatieve instellingen: sluiting bij besmetting

Blijkt uit het bron- en contactonderzoek van de GGD, dat een recreatieve instelling (zoals bioscopen, horecaondernemingen, pretparken, theaters, musea, enz.) de bron is van meerdere besmettingen, dan wordt de instelling gesloten. De voorzitter van de veiligheidsregio kan de instelling voor max. 14 dagen sluiten.

Teststraat op Schiphol en andere locaties

Op Schiphol – en mogelijk later ook op andere locaties – komt een teststraat voor reizigers uit risicogebieden. Bij aankomst in Nederland laten reizigers uit oranje gebieden zich testen en zij gaan thuis in quarantaine. Wie zich niet laat testen bij aankomst, gaat 14 dagen in thuisquarantaine.

Regionale en lokale maatregelen

Voorzitters van veiligheidsregio’s krijgen nieuwe bevoegdheden om verschillende lokale en/of regionale maatregelen toe te passen en zo lokale uitbraken van het virus te voorkomen of tegen te gaan. Deze maatregelen kunnen ook landelijk ingevoerd worden als dit nodig blijkt. Het gaat om:

 • Grootschalige samenkomsten verbieden, zoals de aanwezigheid van publiek bij sportwedstijden weren;
 • Openingstijden voor horeca en nachtwinkels beperken.

Daarnaast hadden zij ook al een aantal andere bevoegdheden voor regionale maatregelen, zoals:

 • Het invoeren van eenrichtingsverkeer in winkelstraten;
 • Gedragsmaatregelen nemen zoals een mondkapjesplicht in bepaalde gebieden;
 • Locaties of parkeergelegenheden afsluiten.

Lees hier de samenvatting van de maatregelen van het rijk.

Deze maatregelen komen bovenop de al geldende maatregelen sinds 1 juli.

Oproep aan jongeren

De premier legde uit dat veel besmettingen in thuissituaties plaatsvinden. En dat een groot deel van de besmettingen nu onder jongeren plaatsvindt. “Er zijn te veel mensen, te dicht op elkaar. Vooral voor jongeren geldt: als te veel van jullie de regels aan de laars lappen, dan zitten we binnenkort allemaal binnen. Dan ben je een gevaar. Corona is níet voorbij, het is géén grap, en het is oerstom om te doen of dat wel zo is. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor anderen.”

Hij deed hierom een aantal specifieke oproepen:

 • Hij roept jongeren die zich in de afgelopen periode niet voldoende aan de maatregelen hebben gehouden op om niet in de buurt te komen van kwetsbaren en ouderen;
 • Hij roept alle mensen op om het aantal mensen bij bezoek aan familie en vrienden te beperken en ook thuis de maatregelen te blijven volgen.
 • Hij roept toeristen en bezoekers van Amsterdam op om drukke plekken te vermijden;

Samen tweede golf voorkomen

Minister Hugo de Jonge lichte toe dat er reden tot zorg is: “We hebben de herinnering aan maart nog op ons netvlies, we moeten ons herpakken. Door de situaties lokaal goed in de gaten te hebben, en dáár de maatregelen te treffen. We hebben het virus eerde onder controle gekregen. Dat heeft ons veel gekost. Laten we met elkaar een tweede golf voorkomen. We kunnen de zorg niet laten dweilen terwijl wij met z’n allen de kraan open laten staan.”

 

***

Update woensdag 30 juli 

Bericht van de burgemeester #12


"Beste mensen,

Het is al weer enige tijd geleden,dat ik me op deze wijze tot jullie gewend heb.

We zitten midden in de vakantie, ook nog in de vakantiesfeer. Ik ben zelf ook een paar weken weggeweest en nu weer volop bezig. En ik hoop dat u een mooie vakantie hebt gehad, of ook zult hebben. En als u thuis blijft: ook veel plezier toegewenst.

We hebben een periode achter de rug van een steeds grotere daling van het aantal zieke mensen wat corona betreft. En die trend is veranderd. Het aantal positief geteste mensen neemt toe. Gelukkig niet het aantal ziekenhuisopnames en op de IC. 
En dat is op zich mooi. We zien wel op dit moment dat gelukkig weer veel meer mensen zich laten testen en dat een op de honderd positief wordt getest. En ik raad u ook aan bij klachten: Direct laten testen, want dan weet u meestal direct na 24 uur zeker of u wel of niet positief bent.

Ik zei al: Het is vakantietijd, en ja dan gaan mensen allemaal op vakantie en zo ook de voorzitter van de Veiligheidsregio, dat zijn de Zuid-Holland Zuid-gemeenten: Alblasserwaard, Hoeksche Waard, de Drechtsteden en ik mag deze week mijn collega-burgemeester Kolff, de voorzitter van de veiligheidsregio, vervangen. En gisterenmiddag was ik in het veiligheidsberaad, waar ik samen met de kabinetsleden en 24 collega's uit andere veiligheidsregio's in Nederland het gesprek voerde over meer vrijheid voor eigen beleid van de veiligheidsregio's. Zo zal er in Rotterdam en Amsterdam waarschijnlijk op korte termijn al op onderdelen
een verplichting komen wat het dragen van mondkapjes betreft. Een heel interessante discussie en ook goed dat we hier in Zuid-Holland Zuid die vrijheid hebben.

Op dit moment is het zo dat waarschijnlijk controle op het naleve .van de voorschriften vergroot zal worden, we zullen mensen toch wat meer voorlichten, ook jongelui, dat het risicovol is wat feesten betreft met name, grote feesten met name, en daarom ook toch even weer herhalen: Die 1,5 meter blijft belangrijk,je handen wassen, drukte vermijden: Dat zijn echt zaken om in acht te nemen. En als we dat doen, dan kan er heel veel. Hoe meer we de regels in acht nemen, hoe meer ruimte er is.

En ik wil ook nog even stilstaan ja bij mensen die heel ziek geweest zijn of iemand verloren zijn, da's best heftig, maar ook die ondernemers, die op het ogenblik nog grote zorgen hebben over de toekomst van hun bedrijf. Die wens ik toch ook heel veel sterkte hierbij.

En ten slotte: als u nog op vakantie gaat, of anders thuis: hele fijne tijd toegewenst en tot de volgende keer.
Dankjewel."

***

Update woensdag 15 juli 

Nieuwe Regionale Noodverordening

Sinds vandaag, woensdag 15 juli, geldt een nieuwe noodverordening. Deze noodverordening vervangt die van woensdag 1 juli. Aanpassingen zijn onder andere zingen en de bezoekersregeling aan verzorg- en verpleegtehuizen.

De belangrijkste regel is en blijft: houd afstand voor elkaar. Je vindt hier ook de belangrijke andere regels.

Basisregels

 • Bij klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Was vaak je handen
 • Werk zoveel mogelijk vanuit huis
 • Vermijd drukke plekken en
 • Reis zoveel mogelijk buiten de spits.

 

Algemene regels voor binnen

 • 1,5 meter afstand bewaren
 • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel)
 • Geen maximumaantal personen bij vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf
 • In locaties met doorstroom van bezoekers zoals winkels, musea, bibliotheken en andere geldt geen maximumaantal personen, wel de 1,5 meter afstand.

Algemene regels voor buiten

 • 1,5 meter afstand bewaren
 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel)
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats
 • Géén maximumaantal personen als voldaan wordt aan de voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf
 • In buitenlocaties met doorstroom van bezoekers, zoals dierentuinen en pretparken geldt geen maximumaantal personen per ruimte (natuurlijk wel  de 1,5 meter afstand -  locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel).

Kinderen en jongeren

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

Onderwijs

 • Op de kinderopvang en in het basisonderwijs hoeven kinderen onder de 12 jaar geen afstand te houden van volwassenen
 • Middelbare scholen mogen na de zomervakantie weer volledig open. Leerlingen onder de 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, wel moeten leerlingen en leraren 1,5 meter afstand houden
 • Vanaf de start van nieuwe studiejaar mogen er weer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Hier houden studenten en docenten 1,5 meter afstand tot anderen.

Lees meer in de uitgebreide toelichting van de Rijksoverheid op www.rijksoverheid.nl.

Vervoer

 • In het openbaar vervoer is een niet-medisch mondkapje verplicht. Alle zitplaatsen zijn beschikbaar. Blijf wel de spits mijden
 • Voor overig vervoer (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) geldt: een reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje is verplicht
 • In de auto (en ander privévervoer) geldt: een mondkapje wordt geadviseerd als mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren in één auto reizen
 • In overig vervoer: 1,5 meter afstand.

Lees meer in de uitgebreide toelichting van de Rijksoverheid op www.rijksoverheid.nl.

Horeca

 • Aanvullend op de binnen- en buitenafspraken geldt dat op de terrassen geen anderhalve meter tussen de tafels verplicht is, als er kuchschermen tussen de tafels zijn geplaatst
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats
 • Discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september gesloten.

Sport

 • Alle binnen- en buitensporten zijn toegestaan, ook contactsporten voor jong en oud, zowel recreatief als wedstrijdsport. Hierbij geldt geen 1,5 meter afstand.
 • Sportscholen mogen weer open, met 1,5 meter afstand en aanvullende adviezen.

Evenementen

 • Het is toegestaan om evenementen te organiseren, volgens de algemeen geldende regels voor buiten. Daarnaast gelden de regels en de procedures van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Contactberoepen

 • De uitzondering van de 1,5 meter afstandsregel geldt sinds 1 juli ook voor sekswerkers.

Cultuur

 • Voor cultuur gelden de algemene regels voor zowel binnen als buiten. Lees de uitgebreide toelichting van de de Rijksoverheid op www.rijksoverheid.nl.

Geloofsdiensten

Zingen in de kerk wordt afgeraden tot het RIVM (Rijksinstituut Volksgezondheid & Milieu) met een richtlijn hierover komt.

Verpleeg- en verzorgingstehuizen

De verpleeghuizen mogen weer bezoek ontvangen. Het hoeft niet meer beperkt te worden, als de locatie coronavrij is. De precieze regels kunnen per verpleeghuis verschillen.

Uitzonderingen

De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat om:

 • Contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders
 • Mensen met contactberoepen (zoals kappers, masseurs en rij-instructeurs)
 • Sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers.
 • Voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden binnenkort weer mogelijk. Het RIVM komt snel met een advies.

Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan. Discotheken en nachtclubs blijven tot dinsdag 1 september 2020 gesloten.

Meer informatie

Bezoek bovenstaande informatie op www.rijksoverheid.nl, vind antwoorden op vaakgestelde vragen op www.vrzhz.nl of neem telefonisch contact op met het landelijke publieksinformatienummer:  0800 - 1351.


***
 

Update dinsdag 7 juli

Bericht van de burgemeester #11

Zijn 11e bericht richt burgemeester Jan Heijkoop speciaal aan alle hulpverleners die zich inzetten in Hendrik-Ido-Ambacht en dat in de afgelopen maanden onder extra moeilijke omstandigheden moesten doen. En dat nog moeten doen. De burgemeester deed dat tijdens een bijeenkomst van hulpdiensten bij de brandweerkazerne van Hendrik-Ido-Ambacht gisteravond. Uiteraard werd 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden.

 

Veiligheidsadviseur Jan Maaskant kondigde de burgemeester aan. 

Jan Maaskant: 
"Hartelijk welkom op deze bijzondere gelegenheid. Ik wil graag vragen of iedereen naar buiten gaat, want de burgemeester gaat zo speechen. En als we dan ook de 1,5 meter in acht willen nemen,dan is dat ook heel erg mooi. Dank voor de gastvrijheid aan de Brandweer en welkom aan alle diensten die hier ook zijn.Ik geef graag het woord aan burgemeester Heijkoop."

Burgemeester Jan Heijkoop:
"Dankjewel Jan. Beste mensen ik vind het heel plezierig dat ik jullie hier allemaal tref, want ik wil wel een paar dingen kwijt.

We hebben een heel bijzondere periode achter de rug. Ik werd er door iemand op geattendeerd, dat we ons begin maart nog druk maakten om het hoge water. Ik weet niet of sommigen van jullie daar waren,maar die erg hoge rivierstanden, daar waren ze mee bezig en dat was nog niet achter de rug, of corona kwam.

Iets wat we helemaal niet kenden, maar wat heel snel op kwam, echt een epidemie, en per week zag je de ic's vol lopen, kwamen allerlei maatregelen, de eerste mensen overleden aan corona. Kortom: er was best wat angst: Wat is hiervan het eind?

En je merkte dat op tal van plaatsen:"die IC's lopen binnenkort vol en wat zijn de gevolgen?"

Toen kregen we de nou ja, de 'lockdown': allerlei maatregelen en als je daar naar kijkt, wat daarvan de effecten zijn...

En we zitten nu al weer in een periode met een zekere gewenning en verruiming. Maar als je alles bij elkaar neemt: het thuiswerken, 1,5 meter, kerken sluiten, scholen sluiten, bedrijven voor een flink deel, zeker als het gaat over heel de horeca: geen werk. Kortom: je ziet enorm veel effecten.

En wat te denken van de verpleeghuizen? Wat te denken van oudere mensen die geen bezoek meer krijgen?  Wat te denken van de eenzaamheid die ontstond? Kortom: een hele heftige periode.

En een aantal van jullie heeft in de directe omgeving ook wel mensen gehad die ziek werden, of ziek waren. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. En dan heb je best een paar spannende dagen. Ik zie Adrie Hage daar staan, die kan er ook van mee praten. En ik mag hem best feliciteren dat hij alweer hier staat. Want, beste mensen, er zijn er ook die het gehad hebben, die zitten nog volop in de revalidatie en dat kan best nog een half jaar duren. En als je dan hier al bij staat, dan mag je je gelukkig prijzen.

Tegelijkertijd moest al het werk wel doorgaan. Nog sterker: er ontstond veel extra werk. Dat was voor de ambulance het geval,dat was voor de politie het geval, dat was voor toezicht het geval,
Bij tijd en wijle was het zo voor de brandweer met name dat alles wat risicovoller werd. Want op het moment dat mensen ziek zijn: in een ambulance is 1,5 meter soms moeilijk.

Als bij samenscholingen of mensen in supermarkten zich niet gedragen, jongelui zich niet gedragen,dan is het als BOA of politie best wel lastig op precies die 1,5 meter. Kortom: in al zulke situaties hebben jullie harder moeten werken en meer risico's gelopen. En dat zijn we ons bewust, ook als gemeentelijke overheid.

Ik ben erg blij dat er inmiddels meer ruimte is, dat stap voor stap het virus lijkt uit te doven.Ik hoop dat het met die haarden hier en daar, ook in de landen om ons heen, dat dat beperkt blijft.Ik hoop dat we weer naar een normale situatie toegroeien.

Kortom: Ik ben jullie namens het gemeentebestuur buitengewoon erkentelijk voor jullie inzet en voor jullie moed om de risico's te lopen. Hartelijk dank daarvoor en eigenlijk is de traktatie die er is, het gebakje, een symbool van waardering en ik hoop echt dat jullie allemaal binnenkort weer in een rustiger tempo jullie werk kunnen doen, zodat jullie met z'n allen bij kunnen komen en het risico van deze epidemie achter de rug is.

Het ga jullie goed. Dank je wel."

 

***

Update woensdag 24 juni
 

Maatregelen vanaf woensdag 1 juli

Minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS), Hugo de Jonge lieten in hun persconferentie vanavond weten welke versoepelingen van de coronamaatregelen woensdag 1 juli 2020 ingaan. Ze roepen iedereen op samen een tweede golf te voorkomen. Het belangrijkst daarin is: afstand houden.

Discipline en zelfbeheersing

Minister-president Rutte: “Geniet van de vrijheid, maar gedraag je verantwoordelijk. Het is een groot gevaar om te denken: mooi dat was coronatijd, nu terug naar de onze. We moeten samen zorgen dat er geen tweede golf komt. Door afstand te houden, geven we elkaar ruimte. Dat vraagt nog meer discipline en zelfbeheersing. Minister Hugo de Jonge: “Wij kunnen klaar zijn met het virus, maar het virus is nog niet klaar met ons. Waar het virus de kop opsteekt, moeten we het de kop weer indrukken. Dus als je klachten hebt, laat je testen."

Vanaf woensdag 1 juli geldt:

Algemene maatregelen

 • Bij klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk onderzoeken op corona
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Was vaak je handen
 • Werk zoveel mogelijk vanuit huis
 • Vermijd groepen en drukke locaties en
 • Reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Algemene regels voor binnen

 • Houd 1,5 meter afstand
 • Maximaal 100 personen (exclusief personeel) per ruimte met vaste zitplaatsen
 • Geen maximumaantal personen als er vaste zitplaatsen zijn, met reservering en gezondheidscheck vooraf
 • In locaties met doorstroom van bezoekers, zoals winkels, musea, bibliotheken en andere voorzieningen, geldt géén maximumaantal personen, wel de 1,5 meter afstand.

Algemene regels voor buiten

 • Houd 1,5 meter afstand
 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel)
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats
 • Géén maximumaantal personen als voldaan wordt aan de voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf
 • In buitenlocaties met doorstroom van bezoekers, zoals dierentuinen en pretparken geldt geen maximumaantal personen per ruimte (natuurlijk wel  de 1,5 meter afstand -  locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel).

Kinderen en jongeren

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot andere kinderen tot en met 12 jaar
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot volwassenen (18+)
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot andere jongeren tot 18 jaar

Onderwijs

 • Op de kinderopvang en in het basisonderwijs hoeven kinderen onder de 12 jaar geen afstand te houden tot volwassenen.
 • Middelbare scholen mogen na de zomervakantie weer volledig open. Leerlingen onder de 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, wel moeten leerlingen en leraren 1,5 meter afstand houden
 • Vanaf de start van nieuwe school/studiejaar mogen er weer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Hier houden leerlingen/studenten en docenten 1,5 meter afstand tot anderen.

Lees meer in de uitgebreide toelichting op www.rijksoverheid.nl.

Vervoer

 • In het openbaar vervoer is een niet-medisch mondkapje verplicht. Alle zitplaatsen zijn beschikbaar. Mijd reizen in spits
 • Voor overig vervoer (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) geldt: een reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje is verplicht
 • In de auto (en ander privévervoer) geldt: een mondkapje als meerdere mensen in één auto reizen die niet tot hetzelfde huishouden behoren
 • In overig vervoer: 1,5 meter afstand.

Lees meer in de uitgebreide toelichting op www.rijksoverheid.nl.

Horeca

 • Aanvullend op de binnen- en buitenafspraken geldt dat buiten op de terrassen geen 1,5 meter tussen de tafels verplicht is wanneer kuchschermen worden toegepast
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats
 • Discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september gesloten.

Sport

 • Alle binnen- en buitensporten zijn weer toegestaan, ook contactsporten voor jong en oud, zowel recreatief als wedstrijdsport. Hierbij geldt de 1,5 meter afstand niet. 
 • Sportscholen mogen weer open, met 1,5 meter afstand en aanvullende adviezen.

Evenementen

 • Het is toegestaan om evenementen te organiseren, volgens de algemeen geldende regels voor buiten. Daarnaast gelden de regels en de procedures van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Vergunningsaanvragen voor evenementen kunnen – zeker in eerste instantie – langer duren dan voorheen, omdat veel veiligheidsstandaarden opnieuw bepaald moeten worden door de eis om 1,5 meter afstand te (kunnen) houden. Voor de 2e helft van augustus zullen daardoor waarschijnlijk nog geen evenementen plaatsvinden.

Contactberoepen

 • De uitzondering op de 1,5 meter afstandregel geldt vanaf woensdag 1 juli ook voor sekswerkers.

Cultuur

 • Voor cultuur gelden de algemene regels voor zowel binnen als buiten.

Lees meer in de uitgebreide toelichting op www.rijksoverheid.nl.

Geloofsdiensten

 • Religieuze bijeenkomsten zoals kerkdiensten zijn toegestaan, onder voorwaarde dat er niet gezongen wordt.

Verpleeg- en verzorgingstehuizen

 • De verpleeghuizen mogen weer bezoek ontvangen. Dat bezoek is niet meer beperkt, als de locatie coronavrij is. De precieze regels kunnen per verpleeghuis verschillen.

Uitzonderingen

De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat om:

 • Contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders
 • Mensen met contactberoepen (zoals kappers, masseurs en rij-instructeurs)
 • Sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers.
 • Voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden binnenkort weer mogelijk. Het RIVM komt snel met een advies.

Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan. Discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september gesloten.

Bezoek deze informatie op www.rijksoverheid.nl.

 

poster met coronamaatregelen vanaf 1 juli 2020

***

Update vrijdag 19 juni

Bericht van de burgemeester #10

Beste Ambachters,

Het is al weer een aantal weken geleden, dat ik op deze manier naar buiten ben getreden. En dat had zo zijn reden. Ik heb namelijk een paar weken in isolatie geleefd, want mijn vrouw Ria is pittig ziek geweest van de corona. Echt ziek.

Gelukkig is ze weer helemaal hersteld en ze werkt weer. En ook ik ben weer aan het werk. Maar het komt dan wel heel dichtbij en je bent je wel bewust, hoe ziek je hiervan kan zijn. Maar gelukkig is het allemaal goed gekomen.

Inmiddels is het zo dat het totaal aantal zieke mensen en mensen die aan corona overlijden heel sterk afneemt.

En er zijn ook meer vrijheden gekomen:

met name de kinderen, die gaan weer naar de basisschool en naar de middelbare school een aantal dagen. We hebben de examens gehad, voor zover mogelijk, mensen zijn geslaagd. Jongelui: jullie nog van harte gefeliciteerd! En degene bij wie het niet gelukt is: veel sterkte de volgende keer.

En ja, we zien weer dat terrassen weer bevolkt zijn.Iets dunner bevolkt dan anders, maar we kunnen er weer heen. Allemaal illustratief voor een stuk extra vrijheid.

En wat je ook weer ziet, is dat de mensen weer aan het werk kunnen. Jonge mensen aan het werk kunnen bij die terrassen, bij die restaurants. En dat is heel goed, wat dat betreft.

En dan, beste mensen, nog even iets over een trend die we nu we waar kunnen nemen. Van minder zieke mensen, minder mensen die overlijden, en stap voor stap meer vrijheden.

Ik hoop dat dat zich echt doorzet, want dat is voor ons allemaal van belang. Niet alleen voor onze persoonlijke vrijheidsbeleving, maar ook bijvoorbeeld voor de baan van de mensen, voor werk, voor bedrijven, het voortbestaan ervan, voor onze economie in het algemeen: Echt heel belangrijk. En ik hoop dat dat ook zal doorzetten.

Dan krijgen we nog te maken met de nieuwe coronawet, best ingewikkeld: Welke maatregelen kun je opleggen en wanneer is het echt democratisch? Wanneer worden grondrechten aangetast? Dat is nog best ingewikkeld en het laatste woord niet over gezegd. Ik wens ook de bewindslieden die daarmee bezig zijn, heel veel sterkte.

En ook u, in uw bedrijf, in uw gezin, op school, noem maar op: veel sterkte! En ik hoop dat het snel allemaal een goede kant op gaat. Fijn weekend verder!***
 

Update donderdag 4 juni 

Burgemeester werkt vanuit huis

Burgemeester Jan HeijkoopVandaag is bekend geworden dat burgemeester Jan Heijkoop de komende 14 dagen vanuit huis werkt, omdat zijn echtgenote positief testte op corona.

De burgemeester, die zelf geen klachten heeft, blijft dus de komende tijd wel actief voor onze gemeente bezig, maar dan vanuit de thuissituatie. Taken van de burgemeester die buitenshuis plaatsvinden worden de komende twee weken waargenomen door wethouder André Flach.

Gemeentesecretaris Dré Martens: "We leven allemaal mee met de burgemeester en zijn vrouw en we wensen haar veel beterschap."

 

***

Update woensdag 3 juni

scholen, zomervakantie, verpleeghuizen en coronatest

1. Basisscholen weer volledig open - Zomervakantie: “Denk goed na wat u doet en ga wijs op reis”

Woensdagavond 3 juni gaf Mark Rutte tijdens een persconferentie meer duidelijkheid over de openstellen van de basisscholen en de zomer van 2020. Op vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, is het advies je goed te voorbereiden en te informeren. “Denk goed na wat je doet en ga wijs op reis”.

Basisscholen vanaf 8 juni weer volledig open

Vanaf maandag 8 juni kunnen basisscholen weer volledig open. Dit besluit kan doorgaan, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Deze datum was al eerder aangekondigd, maar is vanavond definitief gemaakt. “Het is in belang van de leerlingen, maar we houden de vinger aan de pols”, aldus Mark Rutte.

Zomer 2020: op vakantie en toerisme in Nederland

Voor iedereen geldt tijdens de zomervakantie:

 • Volg de basisregels, vermijd drukte. Heb je klachten: blijf thuis en laat je testen.
 • Het openbaar vervoer is en blijft voor noodzakelijke reizen dus loop, fiets of neem de auto.
 • Niet gebonden aan de schoolvakantie? Ga buiten het vakantieseizoen als dat kan.

Reizen in binnen- en buitenland
Vakantie houden in het eigen land kan. Hierbij geldt net als nu: vermijd drukte en bezoek andere bestemmingen of regio’s. Ga je toch naar het buitenland? Vanaf maandag 15 juni geldt in 12 Europese landen een geel reisadvies. Dit betekent dat u mag reizen, maar dat u dit wel verantwoord moet doen. Kijk regelmatig op Nederlandwereldwijd.nl, op Rijksoverheid.nl of download de reisapp van Buitenlandse Zaken. Blijf goed op de hoogte van de adviezen en regels van je vakantiebestemming. Voor vakanties buiten Europa geldt voorlopig nog een negatief reisadvies om de risico’s op een nieuwe uitbraak te beperken.

Toeristen in Nederland
Buitenlandse toeristen uit landen met vergelijkbare of lagere gezondheidsrisico’s dan in ons land mogen deze zomer naar Nederland komen. Uiteraard moeten zij zich houden aan alle Nederlandse maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Premier Rutte: “Zo wordt de zomer van 2020 een zomer van wel ontspannen, maar niet verslappen. Want zo houden we corona onder controle”.

Lees het volledige nieuwsbericht op rijksoverheid.nl.

2. Meer dan een bezoeker in coronavrije verpleeghuizen 

Minister Hugo de Jonge maakte tijdens de persconferentie van woensdag 3 juni bekend dat vanaf maandag 15 juni bewoners van verpleeghuizen die coronavrij zijn, weer meer dan één bezoeker mogen ontvangen. Onder de huidige afspraken mochten verpleeghuizen tot woensdag15 juli maar één bezoeker toelaten. Minister De Jonge over deze ingrijpende maatregel: “Wat we zien is dat die bezoekersregeling natuurlijk heel heftig is geweest en dat die eigenlijk bijna niet meer vol te houden is. Het was nodig, het was ongelofelijk nodig om die besmettingen in die verpleeghuizen uiteindelijk tot stoppen te dwingen, maar het was ongelooflijk zwaar.”

3. Bel 0800-1202 voor test coronavirus

Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan sinds 1 juni een afspraak maken om zich bij de GGD te laten testen op besmetting. Heeft u klachten als verkoudheid, keelpijn, hoesten, verhoging en/of plotseling verlies van smaak en geur? Blijf dan thuis en bel gratis 0800-1202 om een afspraak te maken bij een locatie in de buurt. Het nummer is gratis en zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur. In heel Nederland  zijn ruim 80 testlocaties.

Behoort u tot een risicogroep of heeft u ernstige klachten zoals benauwdheid of koorts? Bel dan uw huisarts, behandelend arts of de huisartsenpost. Bel in een levensbedreigende situatie altijd 112.

Alleen getest bij klachten
Het telefoonnummer is bedoeld voor iedereen die milde klachten heeft passend bij het coronavirus. Het gaat dan om verkoudheidsklachten zoals neusverkouden, loopneus, niezen, hoesten, keelpijn, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak. Alleen met deze klachten wordt een test afgenomen. Zonder klachten heeft het geen zin een test af te nemen. Voor het maken van een afspraak wordt kort een aantal vragen gesteld over de aard van de klachten. Bij het maken van de afspraak wordt uw BSN-nummer gevraagd ter identificatie. Daarna krijgt u gelijk de tijd en plaats te horen waarop de test wordt afgenomen. Het streven is om de test zo snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag.

Uitslag testen
U wordt binnen 48 uur gebeld met de uitslag van de test. Zowel bij een positieve als een negatieve uitslag. Als er sprake is van een besmetting met corona belt de regionale GGD en starten zij het bron- en contactonderzoek. Vanaf het moment dat u klachten heeft, blijft u thuis. Je bent dan in isolatie. Blijkt uit de test dat u inderdaad besmet bent met het coronavirus, dan blijft u thuis in isolatie. Uw huisgenoten krijgen ook het dringende verzoek om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan.

Mogelijk langere wachttijd bij opstart
De verwachting is dat de eerste dagen veel mensen tegelijk zullen bellen. Het testen en uitvoeren van bron- en contactonderzoek is een vast onderdeel van het werk van de GGD. Maar het uitvoeren op deze schaal is een enorme klus. Hierdoor kan het in het begin wellicht langer duren om een afspraak te maken en getest te worden. Maar GGD’en zullen ervoor zorgen dat iedereen met klachten passend bij het coronavirus zo snel mogelijk geholpen wordt.

Meer informatie
Op www.rijksoverheid.nl/coronatest vindt u informatie over het testen en het eventuele bron- en contactonderzoek wat daarop volgt. Heeft u een andere vraag over het coronavirus dan het maken van een testafspraak, bel dan 0800-1351. Of bekijk eerst de veelgestelde vragen over de noodverordening in regio Zuid-Holland Zuid. Veel informatie is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl/corona.

Ga wijs op reis

 

***
 

Update vrijdag 29 mei

Nieuwe noodverordening sinds maandag 1 juni van kracht

Sinds maandag 1 juni is een aantal regels versoepeld. Die regels moeten gehandhaafd kunnen worden. Daarom is vanaf maandag een aangepaste noodverordening van kracht. De noodverordening van maandag 11 mei vervalt dan. De nieuwe noodverordening sluit aan bij het landelijk model.

De belangrijkste veranderingen zijn:

Samenkomsten tot 30 personen

Samenkomsten in publieke gebouwen en bijbehorende erven en besloten plaatsen mogen met maximaal 30 personen, exclusief personeel. Daarbij houden alle personen 1,5 meter afstand van elkaar. De 1,5 meter afstand geldt niet voor:

 • mensen uit hetzelfde huishouden
 • kinderen tot en met 12 jaar
 • een persoon met een beperking en diens begeleiders.

Eet- en drinkgelegenheden en terrassen

Eet- en drinkgelegenheden en terrassen mogen vanaf maandag 1 juni, 12.00 uur weer open. In de binnenruimte van eet- en drinkgelegenheden en op binnenterrassen mogen maximaal 30 gasten aanwezig zijn. Binnen deze gelegenheden moeten de aanwezigen 1,5 meter afstand houden, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Alle gasten moeten gebruik maken van een zitplaats aan een tafel of bar. Gasten dienen vooraf te reserveren. Voor buitenterrassen geldt onder andere dat gasten gebruik maken van een zitplaats aan tafel en 1,5 m afstand kunnen houden, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen.

Onderwijs

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn vanaf dinsdag 2 juni weer open. Basisscholen gaan maandag 8 juni weer volledig open. Vanaf maandag 15 juni zijn onderwijsactiviteiten op locatie voor het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs weer gedeeltelijk mogelijk, zodat examens, tentamens, toetsen, praktijk(gericht)onderwijs en begeleiding van kwetsbare studenten op de onderwijsinstelling weer mogelijk zijn, voor zover dit online niet kan. 

Afstand houden bij sporten/bewegen jongeren 13 t/m 18 jaar

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar die georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals buiten sporten en bewegen, hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

U vindt de noodverordening op www.zhzveilig.nl/algemeen/noodverordening. Extra informatie over de nieuwe noodverordening vindt u op www.zhzveilig.nl/algemeen/veelgestelde-vragen-noodverordening-per-1-juni/.

Handhaving noodverordening

Politie, Handhaving en gemeente werken samen aan het handhaven van de maatregelen. Zij kunnen organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op het niet-naleven van de noodverordening. Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom of boete voor kan worden opgelegd. Wouter Kolff, voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: “Vermijd daarom drukke plekken. Bedenk goed waar je naar toe gaat, en volg, als je die krijgt, de instructies van medewerkers, handhavers en politie op. We zijn al enorm ver gekomen in de aanpak van corona. Samen komen we steeds een stap verder. Let goed op uzelf en elkaar!”

 


***

 

Update donderdag 28 mei

Vanaf 1 juni kan iedereen met milde klachten zich laten testen

Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf maandag 1 juni via een landelijk telefoonnummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD. Het aantal testlocaties van de GGD’en in Nederland is uitgebreid tot ruim 80. Blijkt u besmet te zijn met het coronavirus, dan stelt de GGD een bron- en contactonderzoek in. Ook na 1 juni blijft het opvolgen van de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstandsregel door alle Nederlanders van groot belang.

Het landelijk telefoonnummer wordt op maandag 1 juni om 08.00 uur bekendgemaakt en is vanaf dat moment zeven dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar om een afspraak te maken voor een test op een locatie in uw buurt. Maandag 1 juni publiceert Rijksoverheid een speciale webpagina over het testen en het eventuele bron- en contactonderzoek wat daarop volgt.

De doelgroepen die nu al getest worden, zoals zorgpersoneel, onderwijzend personeel en contactberoepen, kunnen tot 1 juni gewoon een afspraak maken bij de GGD.

Meer informatie hierover vindt u op www.dienstgezondheidjeugd.nl.

 

Na maandag 8 juni geen noodopvang

Vanaf maandag 8 juni zijn de basisscholen weer volledig open. Dan kunnen ouders die in cruciale beroepen werken geen gebruik meer maken van noodopvang voor hun kinderen. er kan dan geen aanspraak meer gemaakt worden op de noodopvang.

Noodopvang in de avond, nacht en het weekeinde blijft tot in ieder geval woensdag 1 juli beschikbaar voor ouders waarvan één of beide ouder(s) werken in een ziekenhuis, de verpleging, verzorging en thuiszorg, ambulancezorg, als militaire arts of geneeskundige.

Meer informatie hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl

 

Sportscholen, -verenigingen, -kantines, sauna's, casino's en dergelijke eerder open?

Sportscholen, -verenigingen, -kantines, sauna's, casino's en dergelijke kunnen mogelijk al open op woensdag 1 juli, in plats van de eerder aangekondigde dinsdag 1 september. Of die vervroeging inderdaad mogelijk is, is afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus. Premier Rutte zei daar gisteren over:  “De versoepeling van de maatregelen kunnen alleen doorgaan als het echt kan”. Ook riep de premier op om, als dat mogelijk is, de zomervakantie uit te stellen. Over een zomervakantie in het buitenland hoopt Rutte in de week van maandag 1 juni meer te kunnen vertellen.

QBuzz, Drechthopper en Wijkhopper rijden weer

Vanaf dinsdag 2 juni rijden de bussen van QBuzz vaker. Daarmee wordt de reiscapaciteit vergroot zodat meer mensen met een vitaal beroep of mensen die om een andere reden genoodzaakt zijn om te reizen, het openbaar vervoer kunnen blijven gebruiken. QBuzz verzorgt een zo compleet mogelijke dienstverlening, binnen de beperkingen die de maatregelen rondom de coronacrisis met zich meebrengen. Meer informatie: www.qbuzz.nl/dmg/meer-qbuzz/nieuws/XsvdUBIAACAA29eR/nieuwe-dienstregeling-per-2-juni

Ook de Drechthopper en Wijkhopper rijden weer vanaf dinsdag 2 juni. Wel blijven bepaalde voorzorgsmaatregelen van kracht om het gevaar van besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Meer informatie: www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws/reizen-met-de-drechthopper-en-de-wijkhopper-vanaf-2-juni-2020

Route van verlichting coronamaatregelen

 

***

 

Update woensdag 20 mei

Bericht van burgemeester Jan Heijkoop #9


 

In dit nieuw bericht van burgemeester Jan Heijkoop aan alle Ambachters beschrijft hij hoe mensen verschillend reageren op de versoepeling van de maatregelen.

"Beste mensen,

Ik vind het fijn weer wat woorden tot u te spreken. Want we leven in een tijd van veranderingen: Eerst veranderingen waarin alles ernstiger werd en nu veranderingen dat het beter wordt.

En dat is mooi, want op dit moment veel minder zieke mensen, veel minder mensen in het ziekenhuis, weer ruimte voor mensen die voor andere ziekten behandeld moeten worden, minder mensen die overlijden en daar mogen we blij om zijn. En het is het resultaat van de discipline van u, van het Nederlandse volk. En vandaar dat er nu dus verruiming is.

Toch merk ik dat mensen daar verschillend op reageren. Je hebt mensen die eigenlijk ontevreden zijn: "Er moet meer ruimte zijn, we moeten kunnen ondernemen, het moet allemaal weer kunnen, want het is nu toch bijna voorbij?" En er zijn mensen die zich zorgen maken, die denken: "nou, als die besmetting maar niet weer verergerd. En is het niet om economische redenen dat het verruimd wordt?" En die durven eigenlijk geen gebruik te maken van de verruiming. En dat is jammer.

En daarom is het goed om vooral te luisteren naar de deskundigen over wat wel of niet mogelijk is. En die deskundigen die zeggen gewoon: Blijf handen wassen, houd rekening met die anderhalve meter, vermijd drukte, allemaal van die zaken om rekening mee te houden.

Nou, onze premier heeft gisteravond een aantal zaken duidelijk gemaakt: De middelbare scholen gaan weer open, lagere scholen, de basisscholen, gaan weer helemaal open, de horeca gaat onder voorwaarden open en daar mogen we allemaal best blij mee zijn. Ik zou zeggen: Maak daar ook passend gebruik van, maar tegelijkertijd zeg ik tegen u: Neem ook de verantwoordelijkheid om je aan de regels te houden.

En als we op het goede evenwicht tussen de ruimte en ervan genieten, en ons verantwoordelijk gedragen dan komt het allemaal goed.

En ik wens jullie allemaal een mooie Hemelvaartsdag en tot een volgende keer."


***
 

Update dinsdagavond 19 mei

Versoepelingen per maandag 1 juni

Op dinsdag 19 mei kondigden premier Rutte en minister De Jonge aan dat de voorgenomen versoepeling voor 1 juni door kan gaan. Premier Rutte: “De ruimte die er nu is, hebben we met elkaar verdiend door de regels na te leven. De versoepeling maakt het nog belangrijker dat we ons aan de regels houden. We weten dat virus snel kan opkomen als we dat niet doen. We mogen vertrouwen hebben maar, we moeten waakzaam blijven.”

Iedereen kan helpen het virus onder controle te houden

Minister de Jonge roept op verantwoordelijkheid te nemen: “Het maakt niet uit hoe oud je bent, iedereen kan het virus verspreiden. Maar omgekeerd kan iedereen ook helpen om het virus onder controle te houden. Neem die verantwoordelijkheid, niet alleen voor jezelf maar ook voor elkaar. Met aanpassingen proberen we zoveel mogelijk ons gewone leven te leiden.”

Voor iedereen blijft gelden:

 • Was vaak je handen
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi het zakdoekje daarna weg
 • Vermijd handcontact met anderen (schud geen handen, geef geen highfives enzovoort)
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) tot anderen
 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten
 • Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden)
 • 70-plussers en mensen met een kwetsbare gezondheid moeten extra voorzichtig zijn

Een uitgebreid overzicht van de maatregelen die op dit moment nog gelden tót maandag 1 juni en wat er mag vanaf maandag 1 juni vindt u op de website van Rijksoverheid

Wat mag vanaf maandag 1 juni:

Groepen mensen

 • Groepen mensen mogen buiten bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar houden.
 • In alle publiek toegankelijke gebouwen mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. 1,5 meter afstand houden moet ook hier.
 • Thuis blijft het dringend advies voor bezoekers om 1,5 meter afstand te houden, zowel binnen als in de tuin en op het balkon.

Horeca

 • Restaurants en cafés mogen vanaf 1 juni 12.00 uur open, onder de voorwaarden van een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel), alleen op reservering, 1,5 meter afstand tot anderen en vooraf een checkgesprek of bezoek een risico oplevert.
 • Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Onderwijs

 • Voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gaat op dinsdag 2 juni open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn.
 • Op maandag 8 juni gaat het basisonderwijs en buitenschoolse opvang weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is.
 • Vanaf maandag 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot woensdag 1 juli) voor leerlingen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend).
 • Op maandag 15 juni starten MBO, HBO en universiteiten beperkt met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.

Culturele instellingen

 • Film-, theater- en concertzalen gaan open, onder de voorwaarden van een maximum 30 mensen in het publiek per zaal, alleen op reservering,1,5 meter afstand tot anderen en vooraf een checkgesprek of bezoek een risico oplevert.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden.
 • Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.

Openbaar vervoer

 • Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen. Reizigers vanaf 13 jaar zijn verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen. Op stations, haltes en perrons is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand.
 • Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen.

Testen

 • In juni wordt het voor iedereen met klachten mogelijk om zich bij de GGD te laten testen, zonder tussenkomst van de huisarts. Wanneer exact is nog niet bekend, streven is maandag1 juni. Ook is het niet meer verplicht om 24 uur te wachten voorafgaand aan de test.

Verpleegtehuizen

 • De pilot om bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toe te laten wordt op maandag 25 mei uitgebreid naar meer locaties. Het streven is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling geldt voor alle verpleegtehuizen waar geen besmetting is.

Lees de uitgebreide toelichting op de versoepelingen op de webpagina van de Rijksoverheid.

Betrek kinderen en jongeren

Premier Rutte sprak zijn complimenten uit aan kinderen en jongeren: “Kinderen en jongeren in Nederland hebben zich ontzettend goed aangepast en aan de regels gehouden. Ik wil jullie bij dezen een groot compliment geven. Het is mede dankzij jullie dat we de goede kant op gaan. Ik wil dat juist jullie meedenken en meepraten. Kom met ideeën, lever kritiek. We moeten ons aan de regels houden, maar daarbinnen moeten we de beste oplossingen zoeken. Nodig kinderen en jongeren hiervoor uit. Ga het gesprek aan met de volwassenen van de toekomst.”

Maximale controle

Minister Hugo de Jonge kondigt aan dat er wordt ingezet op maximale controle van het virus, om zo nog sneller en gerichter te kunnen sturen. “Met het een zogenoemd dashboard kunnen we alle informatie bij elkaar brengen om het zicht op de coronawerkelijkheid te meten. Dit dashboard gaan we op twee manieren gebruiken: als signaleringsfunctie en de mogelijkheid om een regionaal waarschuwingssysteem te maken.”

 

Coronamaatregelen: Stap voor stap 19 mei 2020


***

 

Update maandagmiddag 11 mei

 

Nieuwe regionale noodverordening

​​Om de verspreiding van het coronavirus te beperken zijn regels gesteld die gehandhaafd moeten kunnen worden. Daarom geldt sinds vandaag, maandag 11 mei, een nieuwe noodverordening. Daarmee geeft de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) invulling aan de aangepaste regels die 6 mei door de minister-president zijn gepresenteerd. De noodverordening van woendag 29 april is vervallen. Politie, Handhaving en de emeente werken samen in het handhaven van de maatregelen. Zowel politie, Handhaving als gemeente kunnen organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op niet-naleven van de noodverordening. Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom of boete voor kan worden opgelegd.

Samen verantwoordelijk

Samen kunnen we telkens de volgende stap verdienen, onder andere door drukte te vermijden en ons goed aan de maatregelen en adviezen houden. De meeste mensen doen dat. Voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Wouter Kolff: "Ik ben er trots op dat de meeste mensen in de regio de maatregelen  goed opvolgen. Daar wil ik graag mijn waardering voor uitspreken, want ik begrijp hoe langer het duurt, hoe lastiger het is vol te houden. Maar onthoud: Het gaat om jouw opa en oma of om jouw kwetsbare oom of buurvrouw. Of misschien wel om jouzelf. We doen het om de kwetsbaren in de samenleving te beschermen en een onbekend virus in te dammen. En vergeet ons zorgpersoneel niet: zij werken bijzonder hard en hebben ook tijd nodig om rust te nemen.’’

Eerder gesloten gebieden weer open

De eerder gesloten gebieden in Dordrecht en Numansdorp zijn per vandaag weer opengesteld. Zo geeft de Veiligheidsregio iedereen maximaal de ruimte om z’n eigen verantwoordelijkheid te nemen. VRZHZ roept iedereen op om solidair te zijn en de regels op te volgen, zodat we niet opnieuw in de situatie komen waarin gebieden afgesloten moeten worden. Overal geldt dat 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden moet worden. Als je met drie personen of meer samen bent, dan moeten alle personen 1,5 meter tot elkaar en anderen in de omgeving aanhouden.

Recreatie en markten

Het verbod op het bieden van recreatief nachtverblijf wordt ingetrokken. Conform de landelijke lijn blijft gebruik van gemeenschappelijk sanitair verboven op recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden. De regels voor de markten zoals die de afgelopen twee weken van kracht waren, blijven voorlopig ongewijzigd.

U vindt de nieuwe regionale noodverordening op www.zhzveilig.nl/algemeen/noodverordening.

Wat kan sinds 11 mei?

Waar heb ik recht op?


***

 

Update vrijdag 8 mei

Bericht van burgemeester Jan Heijkoop #8

De burgemeester spreekt over onder andere flexibel werken, het stappenplan voor verruiming van de coronamaatregelen en het belang van ons aan de maatregelen te blijven houden.

Daarnaast roept hij nogmaals op om steun te bieden en te vragen: "Mijn blijvend advies is: praat er met elkaar over, kijk waar je hulp kunt krijgen en probeer zo toch deze tijd door te komen."

 

 

 

***

 

Update woensdag 6 mei

Vanaf 11 mei stap voor stap meer ruimte:

Vandaag maakten premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) bekend welke besluiten zijn genomen over de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

De 2 doelen waarmee de maatregelen van start, gingen gelden nog steeds:

 1. Het beschermen van ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid
 2. Voorkomen dat de zorg en vooral de intensieve zorg (intensive care) niet overbelast raken.

Premier Rutte: “Dit is het begin van een nieuwe fase, het prille begin van de weg terug. We kunnen nu de overgang maken naar de 1,5 meter-samenleving en zo de economie en de samenleving langzaam maar zeker openstellen. Dat doen we zo snel mogelijk, maar niet sneller dan verantwoord. Dit kan alleen als iedereen zich verstandig blijft gedragen en zich aan de regels blijft houden."

Stap voor stap

De premier en de minister presenteerden een plan om stap voor stap maatregelen te versoepelen. In onderstaande factsheet ziet u hoe dat plan er in grote lijnen uit ziet met de maatregelen bij de verwachte data. De uitgebreidere toelichting op de maatregelen per verwachte datum vindt u op Rijksoverheid.

Stap voor stap: Wat kan wanneer?

 

Deze regels blijven gelden:

 • Blijf thuis als u klachten hebt. Bij benauwdheid of koorts blijven alle leden van het huishouden thuis.
 • Houd 1,5 afstand
 • Werk zo veel mogelijk thuis
 • Vermijd handcotact met anderen (schud geen handen, geef geen high fives enzovoort.)
 • Was uw handen vaak
 • Hoest en nies in de elleboog;
 • Vermijd drukte (groepen)
 • Bent u 70+ en/of heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig.

Vanaf maandag 11 mei

 • zijn scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang weer open.
 • mogen kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen.
 • mogen jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, met 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • mag iedereen boven 18 jaar kan buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • is het uitoefenen van de meeste contactberoepen  weer mogelijk. Organiseer het werk zo, dat u zo veel mogelijk 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden. Werk op afspraak en bespreek vooraf of het bezoek een risico oplevert.
 • zijn bibliotheken open.
 • Gebruik het openbaar vervoer alleen gebruiken als dat echt nodig is, vermijd de spits en geef elkaar de ruimte. In trein, bus en metro geldt het advies om niet-medische mondkapjes te dragen. Vanaf maandag 1 juni is dit verplicht.

 

Verwachting: vanaf maandag 1 juni

 • Versoepeling van de regels voor voortgezet onderwijs, bioscopen, terrassen met zitplaatsen, bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen en musea. Er geldt een maximum van 30 bezoekers.
 • Verplichting om in het openbaar vervoer een niet-medisch mondkapje te dragen.

Verwachting: vanaf maandag 15 juni

 • Versoepelingen voor het MBO: praktijkexamens en praktijkonderwijs

Verwachting: vanaf woensdag 1 juli

 • Versoepelingen voor campings en vakantieparken. Uitbreiding van het maximum aantal bezoekers naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten.

Verwachting: vanaf dinsdag 1 september

 • Versoepelingen voor contactsporten en binnensporten voor alle leeftijden, fitnessclubs, sauna’s en wellnesscentra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers.
 • Sportwedstrijden zonder publiek.

Een uitgebreide toelichting vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Samen verantwoordelijk

Minister De Jonge benadrukt dat het risico nog niet weg is, zolang er geen vaccin is: “Let op: het virus is niet weg. Het is onder ons en kan ons hard treffen. Denk niet: ik hoor niet tot een risicogroep, mij kan niets gebeuren. Het is geen tijd voor ieder voor zich. Je kunt een rol spelen in het verspreiden van het virus wat voor een ander een ziekenhuisopname kan betekenen. Bescherm jezelf, en daarmee elkaar." Premier Rutte benadrukt geduld te hebben om samen alle details uit te werken: “We kunnen nu niet alles voor iedereen inregelen. Maar we komen wel tot praktische oplossingen. Dat hebben we tot nu toe gedaan en dat blijven we samen doen. De ruimte die er nu is voor de versoepeling hebben we me elkaar verdiend. Met elkaar moeten we zorgen dat we die behouden."

 

 

***

 

Update vrijdagmiddag 1 mei

Bericht van burgemeester Jan Heijkoop #7

Burgemeester Jan Heijkoop vindt het leuk om op deze manier met u in gesprek te zijn en is blij met de (positieve) reacties. In dit bericht spreekt hij over het Ambachts volkslied door Re-Flax, de basisscholen, sporten, weekmarkten en het belang van vasthouden aan de huidige maatregelen.


 

***

Update vrijdagmiddag 1 mei

Weekmarkten gaan onder voorbehoud door

We volgen als gemeente de maatregelen van de Rijksoverheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sinds woensdag 29 april geldt een nieuwe noodverordening in de regio. Hierdoor zijn weekmarkten onder voorbehoud weer toegestaan. Met de nieuwe regels in de noodverordening wordt invulling gegeven aan de al eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen. De noodverordening is nodig om ervoor te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden. De markt Hoog Ambacht op de Sophiapromenade zal zaterdag 2 mei weer doorgaan met de volgende maatregelen:

 • het marktterrein wordt afgezet met hekken en er komt een in- en uitgang;
 • op de markt geldt eenrichtingsverkeer waar mensen zich aan moeten houden;
 • mensen moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden;
 • mensen moeten zoveel mogelijk alleen komen.

Woensdag 6 mei vindt ook de markt bij winkelcentrum De Schoof volgens dezelfde maatregelen weer plaats.

 

***

Update donderdagmiddag 30 april

Kinderen mogen onder voorwaarden weer sporten

Aanvulling op ons bericht van gisteren over sporten in Hendrik-Ido-Ambacht: kinderen mogen onder voorwaarden weer sport(training)en volgen  

Uit reacties blijkt dat veel Ambachtse sportaanbieders er nu al klaar voor zijn om veilig sport(trainingen) aan kinderen te bieden. Kunt u als sportaanbieder sport(trainingen) bieden volgens de richtlijnen van de geldende noodverordening (te vinden via www.zhzveilig.nl/algemeen/noodverordening), dan kunt u daar mee beginnen. Zend hierover wel van tevoren even een mail aan info@hi5ambacht.nl


***

Update woensdagmiddag 29 april

Nieuwe regionale noodverordening

Sinds vandaag, woensdag 29 april 2020, geldt een nieuwe noodverordening in onze regio Zuid-Holland Zuid. Deze noodverordening vervangt die van vrijdag 3 april. Met de nieuwe regels wordt invulling gegeven aan de al eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken gehandhaafd kunnen worden.

Wat is veranderd?

De belangrijkste veranderingen op een rij:

 • Basisscholen, speciaal onderwijs en kinderopvang zijn vanaf 11 mei weer (gedeeltelijk) open.
 • Kinderen t/m 12 jaar mogen buiten weer georganiseerd sporten en bewegen onder begeleiding van een professional of sportvereniging. Kinderen van 13 t/m 18 jaar mogen buiten weer georganiseerd sporten en bewegen onder begeleiding van een professional of sportvereniging, zolang zij 1,5 meter afstand tot elkaar houden. In de update van vrijdag 24 april leest u hoe Hi5Ambacht dat in Hendrik-Ido-Ambacht aanpakt. 
 • De weekmarkten mogen open, mits ze aan de veiligheidsvoorschriften uit de nieuwste regionale noodverordening voldoen. We onderzoeken hoe de Ambachtse weekmarkten daaraan kunnen voldoen.
 • Hier geldt dan net als in de supermarkt: kom alleen, houd altijd 1,5 meter afstand en consumeren is niet toegestaan. Is het marktterrein te klein om 1,5 meter afstand te creëren, dan mag het aantal standplaatsen verminderd worden, zodat wel 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Kramen met levensmiddelen hebben hierbij voorrang. 
 • Evenementen zijn afgelast tot 1 september. Eerder lieten we al weten dat de Zomerparkdag dit jaar niet doorgaat

Wat is niet veranderd?

De belangrijkste maatregelen die ongewijzigd blijven zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Voel je je niet lekker? Hoest u, niest u of hebt u koorts? Blijf dan altijd thuis. Houd 1,5 meter afstand.
 • Gedeelde sanitaire voorzieningen op recreatie- en vakantieparken blijven gesloten. Verblijven in een vakantiehuis of boot met eigen sanitair is wel toegestaan.
 • Het uitoefenen van contactberoepen blijft tot woensdag 20 mei niet toegestaan.
 • Politie, handhaving en gemeente werken samen aan het handhaven van de maatregelen en kan organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op het niet naleven van de noodverordening.
 • Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom of een boete voor kan worden opgelegd.
 • Meent u dat mensen in overtreding zijn, heeft u daar hinder van en heeft hen netjes aanspreken niet het gewenst effect? Meld het dan via www.fixi.nl via de categorie Overlast.

Meer informatie

Op www.zhzveilig.nl/algemeen/noodverordening vindt u de actuele noodverordening.
Informatie van de Rijksoverheid over corona vindt u op www.rijksoverheid.nl/corona U kunt ook contact opnemen met het landelijk publieksnummer 0800 - 1351.

 

***

Update vrijdagavond 24 april

Bericht van burgemeester Jan Heijkoop, #6"Beste Ambachters,

Laat ik beginnen met u allemaal complimenten te maken. Complimenten met het feit dat in de meeste gevallen iedereen zich aan de richtlijnen houdt. Heel mooi dat dat ook werkt. We zien landelijk echt een beeld dat de ernst van de corona-epidemie bezig is af te nemen.

Maar we zijn er nog niet! We moeten volhouden en dan kunnen we stap voor stap weer naar wat verruiming toe. Tegen die achtergrond ben ik blij dat de kinderen na de vakantie weer gedeeltelijk naar school kunnen. En dat ook jonge mensen weer kunnen gaan sporten.

Verder is het zo dat ik u kan melden dat ik weer een aantal onderscheidingen heb uitgereikt. Altijd weer mooi om net voor Koningsdag onderscheidingen uit te reiken aan mensen die veel betekend hebben in Ambacht in de sfeer van vrijwilligheid en ook in de sfeer van hulpverlening en mantelzorg.

Ja en dan Koningsdag. Koningsdag wordt dit jaar toch ook heel anders. Niet die uitbundige kleedjesmarkt, niet die grote mensenmassa's, maar we gaan het wel vieren.En u kunt daarbij een rol spelen:
Hang vooral de vlag uit! En er zijn momenten van gezamenlijk zingen, ieder vanuit zijn eigen huis, laten we er zo een Woningsdag van maken!

Er zijn nog wel een paar leuke dingen te melden vanuit Ambacht. Zo zijn de twee hardlooproutes in gebruik genomen, dat kunt u zien op de straat: 5 kilometer staat er dan. De bloemenmanden, die zijn weer opgehangen, wat ook erg leuk is en wat de vriendelijkheid en gezelligheid en het mooi maken van Ambacht echt bevordert.

Maar er zijn ook minder mooie dingen en dan wijs ik toch op de economische kant van het leven. Als het gaat over werk, banen, het bedrijf, uw bedrijf, maar ook straks:Kunnen we op vakantie? Mogen we het niet? Kortom: er zijn nogal wat schaduwzijden.

En dan noem ik ook nog de schaduwzijde van eenzaamheid, mensen in eenzaamheid, en ook hier en daar wrijvingen binnenshuis, van mensen die helemaal binnen zitten, Wrijvingen soms met de buren. Dat zien wij ook ontstaan. En ik wil u echt adviseren: Zoek hulp. Er zijn verschillende telefoonnummers, je kunt dat ook op internet vinden,op websites vinden. Ik noem dan de Sociale Dienst, ook al de gemeente, Ambacht Samen, de kindertelefoon: benut dat als het nodig is.

En ten slotte wil ik dan nog alle mensen bedanken,die hun buren helpen, die ouderen helpen, alle hulpverleners bedanken. Dat is heel mooi werk, wat er op het ogenblik plaatsvindt.

Het gaat u allen goed en fijn weekend en mooie Koningsdag aanstaande maandag!"***

Update vrijdagmiddag 24 april

Sport en spel met Hi5Ambacht, Sociale Dienst Drechtsteden, dienstverlening Jeugdteam en Sociaal Wijkteam

Hi5Ambacht / sporten in en na de meivakantie

Let op: onderstaande info is deels verouderd.In de update van donderdag 30 april vindt u aanvullende info.

Vanaf woensdag 29 april mag in Nederland weer gedeeltelijk, georganiseerd en in de buitenlucht, gesport worden. In Hendrik-Ido-Ambacht coördineert Hi5Ambacht het sportaanbod in de gemeente. Dit aanbod heeft een ‘open karakter’, dat betekent dat alle kinderen hieraan mogen meedoen.Op www.hi5ambacht.nl vindt u vanaf morgen een overzicht van alle sportactiviteiten die aangeboden worden door Hi5Ambacht en de sportverenigingen. Vooralsnog vinden alle sportactiviteiten op de kunstgrasvelden van voetbalvereniging IFC plaats.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Ga naar www.hi5ambacht.nl en maak een account aan als u deze nog niet heeft. Op één account kunt u meerdere kinderen registeren. Ga naar de activiteit en schrijf uw kind(eren) in voor de activiteit.
Als een kind niet aangemeld is, kan het dus niet deelnemen. Houd u zich naast de landelijke coronamaatregelen ook aan regels. Deze zijn ook te vinden op www.hi5ambacht.nl.

Sporten na de meivakantie ook mogelijk bij andere sportaanbieders  
Tot 11 mei (de meivakantie, nog anderhalve week) blijft het sportaanbod uitsluitend via Hi5Ambacht plaatsvinden. Vanaf 11 mei mogen sportaanbieders dagelijks vanaf 15.00 uur (op woensdag vanaf 13.00 uur) hun eigen aanbod in de buitenruimte verzorgen, mits daarbij invulling wordt gegeven aan alle coronamaatregelen. We onderzoeken nog of Hi5Ambacht na 11 mei ook beweegaanbod verzorgt.

Het is van groot belang dat sportaanbieders de aanwijzingen vanuit het Rijk opvolgen. Sportaanbieders hebben de komende anderhalve week de tijd om de veiligheid bij het sporten te organiseren. Op het moment dat overtredingen van de regels worden geconstateerd, legt de gemeente het betreffende sportaanbod stil. De volksgezondheid is immers nog steeds het belangrijkst. Alleen samen krijgen we corona onder controle. 

Corona en geldzaken: Sociale Dienst Drechtsteden helpt

Het coronavirus heeft voor veel mensen gevolgen voor de portemonnee. Misschien komt er op dit moment minder geld binnen en blijven uw uitgaven gelijk? De Sociale Dienst Drechtsteden helpt u graag om problemen te voorkomen en als u problemen heeft. 

Wilt u zelf aan de slag met het regelen van uw geldzaken? Op www.socialedienstdrechtsteden.nl/coronaengeldzaken vindt u informatie met tips en advies.
Wilt u liever een persoonlijk advies? Dat kan via de Adviseurs Geldzaken van de Sociale Dienst  Drechtsteden of via het Sociaal Wijkteam van Hendrik-Ido-Ambacht.

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u, als gevolg van de coronacrisis tijdelijke inkomensondersteuning nodig? Misschien komt u dan in aanmerking voor tijdelijke inkomensondersteuning.

Had u al geldproblemen en weet u nu helemaal niet meer hoe u de eindjes aan elkaar moet knopen? Dan kunt u schuldhulpverlening aanvragen.

Heeft u nog geen schulden, maar een laag inkomen en weinig vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor financiële ondersteuning. Heeft u niet genoeg geld om rond te komen? En komt u ook niet in aanmerking voor een andere voorziening of uitkering? Dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering. 
Kijk voor alle informatie op de website: www.socialedienstdrechtsteden.nl/coronaengeldzaken.

 

Dienstverlening Jeugdteam en Sociaal Wijkteam

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag 21 april is de dienstverlening van het Jeugdteam en het Sociaal Wijkteam gewijzigd.
Het Jeugdteam en het Sociaal Wijkteam is iedere werkdag bereikbaar via:

Telefoon:            078-6822416
Mail:                    info@sophia.nl
Website:             www.jeugdteamambacht.nl ,  www.sociaalwijkteamambacht.nl

De receptie is bemenst in de ochtend van 9 tot 13 uur. U kunt dan eventueel ook documenten/brieven etc. afleveren volgens afspraak met uw contactpersoon.

Neem alstublieft gewoon contact met het Jeugdteam of Social Wijkteam op als u :

 • Vragen heeft over brieven, aanslagen, beschikkingen etc die u niet snapt;
 • Last heeft van spanning en stress over de huidige situatie en u met iemand wilt praten;
 • Vragen heeft over voortgang van zorg;
 • U ondersteuning of advies nodig heeft bij aanvragen m.b.t. WMO voorzieningen;
 • U zich zorgen maakt om de veiligheid van uzelf of iemand in uw omgeving als gevolg van spanningen of (vermoeden van) geweld;
 • In contact wilt komen met uw contactpersoon binnen de teams;
 • In de knel komt als gevolg van uw veranderende financiële omstandigheden en niet weet wat nu te doen…

De professionals helpen u graag op weg en bekijken samen met u welke oplossingen etc. zij voor u kunnen bieden of waarin zij u kunnen ondersteunen.
Er zijn geen inloop spreekuren maar er kan wel een gesprek worden gepland. Via bijvoorbeeld beeldbellen of eventueel kunnen zij met u in contact komen op een veilige manier in Cascade of bij/rondom uw huis.

Sluiting bij feestdagen
Het Jeugdteam en het Sociaal Wijkteam is gesloten op maandag 27 april (Koningsdag) en dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
Verder adviseren zij u om zich aan de regels van het RIVM te houden. Op het moment dat er een verandering mogelijk is in onze dienstverlening leest u dat zo spoedig mogelijk op deze pagina. 

 

 

***

Update woensdag 22 april

Zomerparkdag 2020 gaat niet door

In verband met de afgekondigde maatregelen door premier Rutte waarbij evenementen niet worden toegestaan, betekent dit dat onze Zomerparkdag op 29 augustus aanstaande niet doorgaat. Later meer.***

Update dinsdagavond 21 april

Maatregelen tegen verspreiding coronavirus verlengd

Het kabinet heeft de meeste maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus verlengd. Voor kinderen worden de maatregelen versoepeld: vanaf maandag 11 mei zijn basisscholen gedeeltelijk weer open en kunnen kinderen weer beperkt sporten. Het verbod op evenementen en betaald voetbal is verlengd tot dinsdag 1 september. Zelfstandig wonende ouderen kunnen beperkt bezoek ontvangen. Premier Rutte: "Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf." De druk op de zorg is nog steeds gigantisch hoog.

Wat is veranderd?

1. Basisscholen, speciaal onderwijs en kinderopvang weer open.

 • Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, en de kinderopvang openen op maandag 11 mei hun deuren. Hebt u een contract met een kinderdagopvangcentrum, dan mogen uw kinderen tussen 0 en 4 jaar oud na 11 mei weer naar het kinderdagverblijf. Hebt u een contract met een buitenschoolse opvang (BSO), dan mogen uw kinderen tussen 4 en 12 jaar oud naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan.
 • Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand. De praktische invulling van dit principe ligt bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
 • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.
 • Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen en het openbaar vervoer te ontlasten.
 • Scholen, kinderopvang en gemeenten spannen zich in om noodopvang zoveel mogelijk via normale wijze te organiseren; de organisatie van noodopvang (24/7) buiten reguliere tijden wordt nog nader uitgewerkt.
 • Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

 

2. Sporten voor kinderen en topsporters weer toegestaan.

Kinderen en jongeren hebben vanaf woensdag 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden)

 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten. Douchen gebeurt thuis, ouders mogen niet langs de zijlijn staan.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, met 1,5 meter afstand ertussen. Douchen gebeurt thuis, en ouders mogen niet langs de zijlijn staan.
 • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten voorkomen.
 • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

3. Evenementen afgelast tot 1 september.

Evenementen vormen een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot dinsdag 1 september. Het risico op verspreiding van het virus is tijdens evenementen te groot. Premier Rutte: "We kunnen de risico’s de komende maanden nog niet aan." Ook het betaald voetbal gaat niet door.

4. Bezoek aan zelfstandig wonende ouderen beperkt mogelijk.

Het advies niet op bezoek te gaan bij 70-plussers is aangepast. Vanaf woensdag 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

Wat is niet veranderd?

 • We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. We blijven zoveel mogelijk thuis, werken thuis. Rutte: “Doe boodschappen alleen, houd 1,5 meter afstand. Blijf bij verkoudheid thuis, was je handen vaak en hoest en nies in je elleboog.”
 • Bezoek aan verplegings- en verzorgingstehuizen blijft niet toegestaan. Premier Rutte: "Hier zit veel pijn en verdriet. We weten dat het noodzakelijk is onze kwetsbare ouderen in verpleegtehuizen zo goed mogelijk te beschermen." Hoe en wanneer een aanpassing van bezoekregeling mogelijk is wordt onderzocht. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat geen bezoek voor ouderen en familie en vrienden heel zwaar is.
 • Contactberoepen blijven tot 20 mei niet toegestaan. Er volgt nog een advies over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen buiten de zorg.
 • De noodopvang blijft open voor kinderen van ouders die in een cruciale beroepsgroep werken en die normaal geen gebruikmaken van opvang en voor kinderen die in een kwetsbare thuissituatie leven. Aan de noodopvang zijn geen kosten verbonden. Neem contact op met de school of kinderopvangorganisatie van uw kind(eren) om de mogelijkheden te bespreken.
 • Werkt 1 van de ouders in een cruciale beroepsgroep, dan kan de andere ouder er zijn voor het kind/de kinderen. U hoeft dan geen gebruik te maken van de noodopvang.
 • Bij milde gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, lichte hoest of verhoging tot 38 graden) mag uw kind niet naar school of de opvang
   
 • Kunt u hulp bieden of gebruiken, kijk dan op www.ambachtsamen.nl.

 

Volhouden blijft nodig

We hebben veelal een manier gevonden om ons dagelijks leven praktisch in te vullen, ook al is dat lang niet altijd makkelijk. Medewerkers in de zorg doen hun uiterste best om iedereen de zorg te geven die zij nodig hebben. Er worden nog steeds mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege corona, maar de aantallen gaan gestaag omlaag. Hoewel de situatie nog heel fragiel is, komt er nu voorzichtig ruimte. Ruimte die ook nodig is. Kunst is om te beginnen met maatregelen die het minst ervoor zorgen dat het virus om zich heen gaat grijpen. Bijvoorbeeld bij ouders die hun werk moeten combineren met de schoolbegeleiding van hun kinderen. Ruimte ook voor kinderen en jongeren die hun school, sport en spel missen. Dat is de verdienste van ons allemaal: omdat we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine stapjes zetten.

Vervolgstappen

De verlenging van de maatregelen geldt tot woensdag 20 mei. In de week voor woensdag 20 mei volgt een nieuw beslismoment. Het kabinet houdt een vinger aan de pols en zal flexibel zijn als daar een aanleiding voor is. Daarbij is het moeilijk meer dan een paar weken vooruit te kijken. Rutte: "We varen op zicht".

Met iedere stap die we in dit proces zetten, zullen sommigen opgelucht zijn, anderen juist teleurgesteld of bezorgd. Toch is dit de intelligente weg vooruit naar een gezonde samenleving, waarin mensen zich veilig voelen, kunnen ondernemen, onderwijs volgen en zich weer zo vrij mogelijk kunnen bewegen. Daarbij gebruiken we de kansrijke plannen die bedrijven en organisaties maken voor de anderhalvemetersamenleving.

De impact op de samenleving en de sociaaleconomische gevolgen van de crisis zijn enorm. Premier Rutte: “Deze coronacrisis is één van de grootste, ingrijpende periode voor ons die wij ooit zullen meemaken.” De overheid kan hulp bieden aan ondernemingen, zelfstandigen en getroffen sectoren. Maar we kunnen niet voorkomen dat veel mensen in meer of mindere mate geraakt worden. Gelukkig zien we dat overal in de samenleving mensen, bedrijven en organisaties opstaan om elkaar te helpen.

Coronamaatregelen

 

***

Update vrijdagmiddag 17 april

Bericht van burgemeester Jan Heijkoop

 

"Beste Ambachters,

Het lijkt er wel op of ons leven in een andere versnelling staat. Alles gaat langzamer, echt een periode van onthaasting. Veel dingen gaan niet door, of ze gebeuren op een andere wijze. Gelukkig is dat ook zo wat betreft het aantal ziektegevallen. Dat neemt af, wat betreft de coronacrisis.

Ook in onze gemeente zijn de nodige mensen ziek en ook overleden en ik wil ook vanaf deze plaats mijn deelneming uitspreken, wat ik soms al persoonlijk heb gedaan, maar ook op deze wijze. Ook wil ik mensen die ziek zijn, heel veel sterkte en kracht toe wensen om weer beter te worden.

Heel veel om ons heen gaat gelukkig wel door, wat werk betreft. Bij de gemeente de renovatie van de Kerkstraat, ook hier in het gemeentehuis een nieuw plafond, want de mensen werken allemaal thuis. Gelukkig gaat dat door.

En dan over dat thuis werken, heel veel mensen werken thuis en dan ook tegelijkertijd nog de kinderen begeleiden die thuis les krijgen. En zeker in de wat kleinere woningen, is dat een hele opgave. Ik heb daar veel respect voor dat u dit lukt en ook veel sterkte daarbij.

Maar er zijn meer mensen die helemaal alleen thuis zijn, in isolatie, eenzaam, oud, omdat ze bij een risicogroep behoren, geen bezoek ontvangen. En dat is moeilijk, heel moeilijk vaak. En ik roep u allen op, om een beetje aandacht te besteden aan mensen die eenzaam zijn. Een kaartje, een telefoontje of soms te helpen, dat is heel waardevol in deze periode.

Verder weet ik dat veel mensen zich zorgen maken over hun baan, over de financiën, over het bedrijf. En dat is best lastig. Verdiep je in de mogelijkheden voor ondersteuning en maak daar gebruik van. En: deel dit ook met collega's, deel het met andere bedrijven en wees transparant. En zo kun je elkaar ook helpen, wat dat betreft.

En ten slotte wil ik ook heel veel respect uitspreken voor al diegene die in deze lastige dagen hulp verlenen in verpleeghuizen, in ziekenhuizen en thuiszorg. Dat is best zwaar, daar heb ik heel veel respect voor. Heel veel sterkte jullie, het ga jullie allemaal goed.

En, beste Ambachters: Houd vol wat betreft het in acht nemen van de adviezen die we krijgen van de Rijksoverheid. En ik hoop met u, dat we binnen niet al te lange tijd weer in een ander tijdperk komen, van meer ruimte.

Het gaat u allemaal goed."

Buremeester Jan Heijkoop,
vrijdag 17 april 2020


***

Update donderdagmiddag 16 april

Verzoek om handhaving via www.fixi.nl

Een bewonderenswaardig groot deel van Hendrik-Ido-Ambacht houdt zich goed aan de "coronamaatregelen", zoals minstens 1,5 meter afstand tot elkaar houden en geen groepen vormen. Ook spreken we elkaar netjes aan als het ons stoort dat mensen de regels even niet in acht nemen.

Geeft dat niet het gewenst resultaat, meld dat dan via www.fixi.nl. Kies daar voor de categorie Overlast (groepsvorming, parkeren, dieren, graffiti). Op die manier kunnen we als gemeente direct aan de slag met uw melding. Dankuwel! ***

Update dinsdag 14 april

Sinds vandaag wappert de vlag Met elkaar Voor elkaar voor het gemeentehuis

Met die vlag tonen we onze trots op iedereen die in deze tijden een stap extra zet. De opbrengst van de vlag gaat naar het Rode Kruis. Die organisatie gebruikt het geld in het tegengaan van corona.

Burgemeester Jan Heijkoop: "Ook, of misschien wel juist in deze tijden hebben we behoefte aan symbolen. We hebben de vlag gehesen als symbolische steun aan iedereen die nu nog harder werkt dan anders. Maar ook als symbool van hoop en vertrouwen. Want ik heb er alle vertrouwen in dat we samen corona onder controle zullen krijgen."

Het lied dat u hoort is een deel van het Ambachts volkslied "Waar de Waal stroomt", gezongen door koor Inter Nos. Het verscheen in 1982 op de lp "Waar de Waal stroomt, zingt 't Ambacht".***

Update vrijdagmiddag 10 april

Burgemeester Jan Heijkoop richt zich vandaag tot de Ambachters in het algemeen en de mensen die in de zorg werken in het bijzonder:

"Beste Ambachters,

Hoe gaat het met jullie?

Het is een bijzondere tijd waarin we leven en jullie merken het allemaal: Kinderen thuis, thuiswerken, afstand houden... Kortom het is heel ingrijpend. Dat geldt voor ons allemaal.

Ook voor ons als gemeente is dat het geval. Zo hebben we van de week voor het eerst een digitale gemeenteraad gehad. Best wennen, maar het is wel nodig. We moesten een aantal zaken bespreken rondom coronavirus en ook het handhaven van de afspraken die gemaakt zijn. Het handhaven van de richtlijnen. En ook al besluiten nemen voor na de coronacrisis. Want de besluiten die we nu nemen, is het werk op dat moment.

Vooral voor jongelui lijkt het best moeilijk te zijn om zich helemaal aan de regels te houden. En daar heb ik wel een beetje begrip voor. Maar er zijn ook jongelui die bewust de grenzen opzoeken en dan treden we toch op. Waarschuwen, maar ook proces-verbaal. En dat is echt belangrijk voor ons allemaal. Dus jongelui en eigenlijk iedereen: Houd je aan de regels en de richtlijnen.

En dan nog een groep waar ik speciaal bij stil wil staan: dat zijn onze hulpverleners. De mensen in de verpleeghuizen, in de ziekenhuizen of de ambulance, de huisartsen, noem maar op, en de politie en er zijn nog veel meer. Die hebben het druk en lopen meer risico maar ze doen ontzettend waardevol werk. Allemaal hebben we respect voor die hulpverleners en ik wens de hulpverleners heel veel sterkte en succes bij hun werk.

En ten slotte: Houd je allemaal aan de regels. Als dat zo is kunnen de parken open blijven en dan kunnen we toch op een bepaalde manier nog een frisse neus halen.

Het ga jullie allemaal goed."

 

 

***

Update donderdagmiddag 9 april

Paasweekend: blijf zoveel mogelijk thuis

We merken dat heel veel mensen de maatregel om thuis te blijven, goed opvolgen. Ondanks het mooie weer afgelopen weekeinde, gingen velen niet op pad. Ook in het aanstaand (paas)weekeinde is het belangrijk om de maatregelen op te volgen en zoveel mogelijk thuis te blijven.

"Een frisse neus halen in de eigen buurt moet kunnen, maar blijf je gezond verstand gebruiken en houd je aan de maatregelen”, zegt voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) Wouter Kolff. In het paasweekeinde wil de Veiligheidsregio opnieuw géén gebieden afsluiten. Ze vertrouwt erop dat mensen de maatregelen ook het komende weekend goed zullen opvolgen. Uiteraard worden gebieden wel afgesloten als het er echt te druk wordt. Zo werd afgelopen weekend in Dordrecht de weg naar de Biesbosch afgesloten, omdat het daar te druk werd en het daardoor niet mogelijk was om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden

.Houd 1,5 meter afstand tot elkaar

Controle

Op veel locaties controleren handhavers en politie, ook in het weekend. Daarnaast worden drones en een politiehelikopter ingezet zodat eventuele drukte ook vanuit de lucht gesignaleerd en bekeken kan worden en komt er extra toezicht op het water.

Houd vol!

We roepen iedereen nogmaals op om zich aan de maatregelen te houden. We moeten dit echt nog even volhouden. De komende weken blijven spannend. Alleen samen krijgen we het coronavirus in Nederland onder controle, blijf elkaar daarom helpen en steunen waar het kan. “Iedereen is nodig om dit virus te verslaan. Blijf het beste in jezelf en anderen naar boven halen, zo houden we het ook op de langere termijn vol”, zegt voorzitter VRZHZ Wouter Kolff.

 

 

***

Update dinsdag 7 april

Interview met veiligheidsadviseur Jan Maaskant

 

Iedereen kent de 1,5 meter-afstandregel en de meeste inwoners van onze gemeente houden zich eraan. Prima! Toch zijn er nog inwoners die zich er niet aan houden. Zo ging het op zondag 5 april op enkele locaties toch mis: te veel mensen hielden onvoldoende afstand (twee armlengtes) tot elkaar.

“En dus gaan we daar extra controles inzetten de komende tijd”, aldus veiligheidsadviseur Jan Maaskant van de gemeente. “Let wel: mensen mogen best in de parken komen, maar wel altijd op tenminste 1,5 meter afstand van elkaar. Altijd. Het is de enige manier om de verspreiding van het coronavirus te stoppen.”

Elkaar aanspreken
In Hendrik-Ido-Ambacht zijn inspecteurs op pad om klachten op te volgen, buurtpreventie spreekt overtreders aan en omdat het Baxhuis gesloten is, gaan ook alle jongerenwerkers de straat op om jongeren aan te spreken. “Het is belangrijk jongeren te vertellen dat de kans dat zij ziek worden inderdaad kleiner is, maar dat zij het virus kunnen overdragen op hun omgeving, bijvoorbeeld op hun ouders of oma en opa.” Tot slot spreken politie en Handhaving mensen aan op hun gedrag. Jan: “En inwoners mogen elkaar ook gerust aanspreken.Ambacht Veilig: 1,5 meter afstand tot elkaar

 

Nog geen boetes
Tot maandagochtend waren er nog geen boetes uitgedeeld (“Dat past bij een gemeente als Hendrik-Ido-Ambacht, we gaan eerst met elkaar het gesprek aan”, zegt Jan), maar dat kan bij herhaling van overtredingen zomaar veranderen. Jan: “Politie en Handhaving maken hun eigen keuzes bij het al dan niet uitdelen van een boete, dat is wettelijk zo geregeld.” Een boete voor een volwassene bedraagt € 400 en voor een ondernemer € 4.000. "Maar”, benadrukt Jan, “het overgroot deel van de mensen houdt zich gelukkig wel heel goed aan de regels.”

 

 

***

Update zaterdavond 4 april 

Nieuwe noodverordening

Gisteren is een nieuwe noodverordening van kracht gegaan, de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 3 april 2020. De vorige noodverordening is daarmee ingetrokken.

Eén van de veranderingen ten opzichte van de vorige noodverordening is artikel 2.2. Daar is de term “publieke ruimte” weggelaten, waardoor de noodmaatregel op meer situaties van toepassing is. Ook bijeenkomsten buiten de publieke ruimte vallen nu onder de noodverordening. Zo kan bijvoorbeeld worden opgetreden tegen feestjes in (studenten)huizen, garages, loodsen en dergelijke. Ook bij elkaar geparkeerde auto's met mensen daarin wordt gezien als een bijeenkomst. Ook daar kan nu tegen opgetreden worden. Wie met meer dan 2 personen in een auto of ander voeruig zit, is strafbaar en kan beboet worden. (Tenzij de personen in dezelfde woning wonen). 

De basisafspraak is dat we áltijd 1,5 meter afstand tot een ander houden als we niet samen in een woning wonen.

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 3 april 2020

 

***

Update vrijdagmiddag 3 april

Bericht van burgemeester Jan Heijkoop aan alle kinderen en jongeren in Hendrik-Ido-Ambacht:

 

 

***

Update donderdagmiddag 2 april

Bericht van de gemeenteraad:

De gemeenteraad vergadert, ook in deze tijden, om de democratische besluitvorming door te laten gaan. Dit doet de raad op afstand. De raadsleden vergaderen dus vanuit huis. U kunt de vergaderingen via http://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl volgen.

Maandag 6 april begint de raadsvergadering om 19.00 uur. U kunt deze vergadering beluisteren via deze link https://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/. Deze vergadering is zonder beeld. Om 20.00 uur kunt u de opiniërende vergadering volgen met beeld en geluid via dezelfde link. U ziet de raadsleden vanuit de huissituatie met elkaar vergaderen.

Dinsdag 7 april om 19.00 uur vinden de besluiten plaats. Ook deze vergadering is te beluisteren, de directe link is https://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/. Ook deze vergadering is dus zonder beeld.

 

***

Update woensdagmiddag 1 april

Nieuwe regionale noodverordening

Sinds vandaag is de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 1 april 2020 van kracht. De vorige noodverordening is daarmee ingetrokken.
 

***

Update woensdagochtend 1 april

Openingstijden publieksbalies verder aangepast

Met ingang van maandag 6 april zijn de publieksbalies in het gemeentehuis gesloten op woensdag en vrijdag.

De publieksbalies zijn open op 
maandag 14.00 tot 19.30 uur | dinsdag 9.00 - 12.00 uur | donderdag 8.30 - 15.00

 

Tot en met dinsdag 28 april geldt:
 • Heeft u verkoudheidsklachten, kom dan niet naar het gemeentehuis.
 • We nemen alleen de meest belangrijke zaken in behandeling, op afspraak. Het gaat om: Aangifte geboorte | Aangifte huwelijk/partnerschap binnen 3 weken voor de wettelijke plechtigheid | Inschrijving vanuit buitenland | Aanvraag paspoort korter dan 1 maand geldig | Aanvraag identiteitskaart korter dan 1 maand geldig | Aanvraag rijbewijs bij geldigheid korter dan 1 maand  |  Aanvraag voorrang op een woning (afspraak na telefonisch contact) | Aanvraag verklaring omtrent gedrag voor een nieuwe baan binnen 6 weken.
 • Heeft u iets anders nodig van onze gemeentewinkel, stel uw bezoek dan uit of regel het via deze website. Niet alle producten zijn op dit moment leverbaar.
 • Het geboorteloket in Albert Schweitzer ziekenhuis is gesloten. U kunt geboorte-aangifte online doen met DigiD en op afspraak via 14 078 doen in het gemeentehuis.
 • Huwelijken: bruidspaar, maximaal 4 getruigen en eventueel aangevuld met 4 ouders. Dit geldt tot maandag 1 juni 2020.
 • Uitvaarten: maximaal 30 mensen mogen aanwezig zijn, catering is niet mogelijk, houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Neem voor meer informatie contact op met team begraafplaatsen via (078) 770 2770 of begraafplaats@h-i-ambacht.nl
 • Geen spreekuren van Sociaal Wijkteam, Jeugdteam, Bureau Sociaal Raadslieden en Sociale Dienst Drechtsteden/Schulphulpverlening. Ook de inloop voor de JGZ (consultatiebureau) gaat niet door. Meer info via bit.ly/sophiaspreekuur-corona.
 • Het Baxhuis is gesloten, kijk voor meer info op www.jongerenwerkhia.nl

Meldpunt Openbare Ruimte/Fixi

Onze dienstverlening bij problemen aan de openbare ruimte (gat in de weg, verstopte straatkolk, zwerfafval en dergelijke) blijft behouden. Is er dus een probleem aan stoep, straat of park, meld het dan via www.fixi.nl.

Afvalinzameling via HVC

HVCGroep doet er alles aan om de dienstverlening door te laten lopen. Er is een toename van huishoudelijk afval. Probeer niet teveel afval te maken in deze tijd, blijf het afval goed scheiden en breng even geen extra spullen weg.

 • Afval wordt opgehaald volgens de normale dienstregeling
 • De Milieustraat is volgens de normale openingstijden open, maar het is er deze dagen zeer druk dus u moet rekening houden met wachttijden. Als het kan, stel uw bezoek dan uit. Breng geen producten met een verhoogd brandrisico, zoals elektrische apparaten, chemisch afval (verf) en matrassen
 • Kijk voor meer informatie op de speciale pagina van www.hvcgroep.nl

Openbaar vervoer

Sociale Dienst Drechtsteden

Ook Sociale Dienst Drechtsteden heeft zijn dienstverlening aangepast:

 • Werkplein: sinds donderdag 19 maart kunt u tussen 08.30 - 12.00 uur op het Werkplein terecht voor spoedgevallen, maar alleen als u geen verkoudheidsklachten heeft. Komt u voor zo'n spoedgeval, dan houdt u zich aan de bekende maatregelen.
 • Post kunt u niet meer persoonlijk afgeven bij de Sociale Dienst. Doe de post in de brievenbus voor de ingang, Spuiboulevard 298 in Dordrecht.
 • Wmo-huisbezoeken gaan niet door, contact met uw contactpersoon gaat via de telefoon.
 • Klantenservice: 078 770 8910 op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 15.00 uur, via Facebooken via het vragenformulier op www.socialedienstdrechtsteden.nl

Sociale Dienst Drechtsteden is misschien minder goed bereikbaar. Actuele informatie vindt u op www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws.

 

***

 

Update dinsdagavond 31 maart

 

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn sinds 15 maart maatregelen genomen. De maatregelen die tot 6 april golden, zijn verlengd tot en met dinsdag 28 april. Premier Rutte maakte dit vanavond 31 maart bekend. "We realiseren ons dat we veel van mensen vragen. Maar het is echt nodig." aldus Rutte.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal. "Blijf thuis, ga niet reizen door het land." Een week voor 28 april wordt een besluit genomen voor de periode tot na 28 april. De premier waarschuwde wel dat de maatregelen niet meteen na die datum opgeheven worden: "Maak geen plannen voor de meivakantie." 

Premier Rutte roept iedereen om samen de coronacrisis te bestrijden, en elkaar te helpen. "Wees aardig en begripvol voor elkaar. Klop een keer op het raam bij de buren." Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

maatregelen tegen corona verlengd tot en met dinsdag 28 april

***

Update dinsdagochtend 31 maart

 

Aanvullende maatregelen recreatie en toerisme

In de regio Zuid-Holland Zuid zijn per 1 april 2020 de sanitaire voorzieningen van recreatieparken, campings, jachthavens enzovoort. gesloten. Hierdoor is het niet meer mogelijk om als toerist gebruik te maken van deze voorzieningen. Ook is recreatief nachtverblijf verboden. Wouter Kolff, voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: "Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zien we ons gedwongen om deze maatregel te nemen. Ook al voelt het tegenstrijdig, we willen in deze tijd toerisme zoveel mogelijk voorkomen."

Ook de verhuur van campingplaatsen en andere vormen van nachtverblijf is per 1 april 2020 niet meer toegestaan zolang de noodverordening geldt. Voorzitter Wouter Kolff: "De kans op besmetting wordt groter als we deze locaties niet sluiten. Ik roep mensen op om vooral thuis te blijven. Volg de maatregelen en adviezen van het RIVM op. Ik kan het niet genoeg blijven herhalen."

Een uitzondering geldt voor hotels, permanente bewoning, vaste standplaatsen en gebruik door seizoenarbeiders, als die recreatiewoningen over eigen sanitair beschikken. Voorzitter Wouter Kolff wil daar nog aan toevoegen: "Ook als u een vaste plek op een camping huurt, vragen we u om thuis te blijven en voorlopig geen gebruik te maken van uw vaste locatie. We werken als hulpdiensten en gemeenten intensief samen om corona te bestrijden. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Daar hebben we onze inwoners bij nodig. Help elkaar door u aan de regels te houden."

Groepsvorming

Een van de richtlijnen is dat groepsvorming verboden is. Een groep is 3 or meer personen die geen 1,5 meter afstand tot elkaar bewaart. Uitzondering hierop zijn spelende kinderen en mensen die samen een huishouden vormen. Maakt u zich zorgen om een groep mensen in de buitenlucht, spreek hen dan op gepaste wijze en afstand aan. Wilt u contact met de politie over een groep mensen, neem dan contact op met de politie via 0900 - 8844. 

Geboorte aangeven - online

Ouders moeten binnen drie dagen na de geboorte aangifte doen in de gemeente waar hun kind is geboren. Dat kan nu ook online met DigiD, 24 uur per dag, op onze pagina Geboorteaangifte.

 

***

Update vrijdagmiddag 27 maart 

Boodschap van burgemeester Jan Heijkoop aan Hendrik-Ido-Ambacht

 

"Beste mensen,

We beleven moeilijke tijden op dit moment, nu het coronavirus zich zo verspreid. Wereldwijd, maar ook in onze gemeente.

Ik weet dat velen van u zich zorgen maken. Zorgen om de eigen gezondheid, of van geliefden. Zorgen maken ook over hun baan, schoolexamens en ik weet ook dat veel mensen zich eenzaam voelen, nu ze vooral thuis moeten blijven.

En ik wil jullie, ik wil u, een hart onder de riem steken.Probeer dit vol te houden zo. Help elkaar om deze tijd door te komen. En ook: Laten we ons allemaal aan de regels houden van afstand en op een gegeven moment zoveel mogelijk thuis te blijven.

Ten slotte wil ik iedereen bedanken -de hulpverleners, winkeliers, noem maar op- die een bijdrage leveren, zodat alles goed verloopt. Ook de vrijwilligers die elkaar helpen, maar ook gewoon mensen in het algemeen die elkaar helpen. Ik zie een mooie kant naar boven komen bij veel Ambachters.

Ik wens u, ondanks alle zorgen, heel veel sterkte de komende tijd en ik hoop dat we met elkaar deze crisis op een goede wijze tot een einde kunnen brengen.

Dankuwel."

 

***

Update donderdag 26 maart
 

Nieuwe noodverordening Zuid-Holland Zuid van kracht

De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (Wouter Kolff) kondigt de derde noodverordening aan. Vanzelfsprekend komen de eerdere twee hiermee te vervallen. In de nieuwe noodverordening zijn alle nieuwe maatregelen over de bestrijding van het coronavirus, die tijdens de persconferentie van maandag 23 maart naar buiten zijn gebracht, verwerkt. Dit is toegepast op de specifieke situatie in de regio Zuid-Holland Zuid. Voorzitter Wouter Kolff: ‘’Het is echt van levensbelang dat zo min mogelijk mensen ziek worden én dat de intensive care-capaciteit niet overbelast raakt. Ik ben er trots op dat de meeste mensen uit de regio de maatregelen goed opvolgen. Daar wil ik graag mijn waardering voor uitspreken, want ik weet hoe lastig het soms is. Ik roep iedereen dringend op om mee te doen en de maatregelen en adviezen nauwgezet op te volgen. Voor diegenen die de maatregelen aan hun laars blijven lappen, geldt dat we stevig zullen handhaven.”

Evenementen en samenkomsten
Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020. Daarnaast zijn alle overige samenkomsten verboden, waarbij enkele uitzonderingen worden gemaakt die door de Rijksoverheid verder zijn toegelicht. (Zie toelichting Rijksoverheid). Deze uitzonderingen gelden alleen als wordt voldaan aan de hygiënemaatregelen én een afstand van 1,5 meter.

Sluiten casino’s en contactberoepen
Casino’s, speelhallen en vergelijkbare instellingen moeten hun deuren sluiten. Dit geldt ook voor zaken waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend. Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen is verboden, voor zover er geen 1,5 meter afstand tot de klant gehouden kan worden. Denk hierbij aan masseurs, kappers, nagelstylisten, escort-services en rijinstructeurs. Een uitzondering geldt voor de behandeling van (para) medische beroepen, als daar een medische indicatie voor bestaat en de hygiënevereisten opgevolgd worden.

Groepsvorming
Groepsvorming is verboden in de volledige openbare ruimte in regio ZuidHolland Zuid. Als men zich daar op bepaalde locaties structureel niet aan houdt, kan dat leiden tot afsluiting. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 meter houden. Op meer dan twee personen kan dus gehandhaafd worden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Daarnaast is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meerdere ouders. De ouders moeten dan wel weer onderling 1,5 meter afstand van elkaar bewaren.

Winkels, markten en vakantieparken
Winkels moeten gesloten worden en openbaar vervoer beëindigd als er geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand. Dit geldt ook voor vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden. Grote drukke markten blijven verboden. Alleen kleine, bestaande markten kunnen doorgaan met maximaal 10 kramen. Daar mogen alleen levensmiddelen verkocht worden. Deze maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. Wouter Kolff: ‘’Met deze maatregelen hopen we de verdere verspreiding van het coronavirus in te perken. Alleen samen krijgen we corona onder controle."

Noordverordening 25 maart 2020

 

***

Update maandagavond 23 maart

 

Aangescherpte en nieuwe maatregelen

Maandag 23 maart nam het kabinet aanvullende maatregelen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en houd ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek zijn.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook die met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.

 

 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.

 

 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat maatregelen genomen moeten worden om mensen 1,5 meter afstand tot elkaar te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Voorzitters van de Veiligheidsregio's, in ons geval de heer Kolff, ook burgemeester van Dordrecht, kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.

 

 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen voorzitters van de Veiligheidsregio's, in ons geval de heer Kolff, ook burgemeester van Dordrecht, de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Zij kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd. Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina van de Rijksoverheid met meer informatie over de aanpak van het coronavirus voor meer informatie.

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts, die samenkomen in het Outbreak Management Team onder voorzitterschap van Jaap van Dissel, directeur Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM

Deze informatie op www.rijksoverheid.nl

Meer informatie van de Rijksoverheid over corona: www.rijksoverheid.nl/corona.

Eerdere maatregelen

Geannuleerde bijeenkomsten

Als gevolg van deze maatregelen, gaan veel geplande bijeenkomsten niet door. Eerder noemden we al de

 • de commissievergadering van 17 maart
 • de Landelijke Opschoondag op 21 maart
 • de Landelijke Compostdag op 28 maart
 • de Lunchbijeenkomst Inkoop en Aanbesteding op 31 maart.

Onder de bijeenkomsten die nu ook niet door kunnen gaan, zijn:

 • de feestelijke opening van Den Brommert door het Historisch Genootschap op 25 april,
 • de festiviteiten op Koningsdag. 27 april,door Oranjevereniging Wilhelmina-Juliana
 • Dodenherdenking op 4 mei door het 4&5 mei-comité.
 • Avondvierdaagse van 25 t/m 28 mei
 • Bevrijdingdagfestiviteiten op 5 mei door het 4&5 mei-comité.
 • Bolidt Inner Circle Run 18 juni

 

***

Updates zondagmiddag 22 maart

 

Ambachter positief getest

Vandaag is bekend geworden dat een 46-jarige inwoner van Hendrik-Ido-Ambachte positief getest is op het coronavirus. Dit is de eerste bekende besmetting in onze gemeente. Burgemeester Jan Heijkoop: "Hiermee heeft Hendrik-Ido-Ambacht niet langer alleen te maken met de maatregelen tegen corona, maar nu helaas ook met corona zelf. Ik wens de zieke en degenen die hem lief en dierbaar zijn veel sterkte voor de komende tijd."

De burgemeester doet nogmaals een oproep: "Ambachters, houdt u zich toch vooral aan de veiligheidsmaatregelen. Alleen daarmee kunnen we verspreiding zoveel mogelijk voorkomen."

NL-Alert

Noodmelding: houd 1,5 meter afstandVandaag zond de Rijksoverheid via NL-Alert een noodmelding uit aan alle Nederlanders. Hierin wordt opgeroepen om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden en thuis te blijven als u ziek of verkouden bent.

 

Informatie over NL-Alert.

 

 

***

Update vrijdagmiddag 20 maart

 

Eerdere en nieuwe maatregelen die momenteel gelden tot en met maandag 6 april:
 • Scholen en kinderdagopvang zijn gesloten. Het gehele onderwijs, van basisschool tot universiteit, is stilgelegd. In sommige gevallen is noodopvang mogelijk.
 • Cafés, restaurants, sportkantines, sport- en fitness clubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops zijn gesloten. Bezorgen en afhalen blijft mogelijk, maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis.
 • Bewoners van alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg mogen geen bezoek meer ontvangen. Dit om de bewoners en het verplegende personeel beter te beschermen tegen het coronavirus. Instellingen kunnen, voor inwoners die in de stervensfase zijn, een uitzondering maken.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen zijn afgelast. Dit geldt ook voor locaties zoals musea, sportwedstrijden, voor religieuze instellingen en markten.
 • Werk zoveel mogelijk vanuit huis. Is dat niet mogelijk, probeer dan fysiek contact met anderen te mijden. Spreid bijvoorbeeld de werktijden.
 • Houd waar mogelijk 1,5 meter, 2 armlengtes,  afstand van elkaar. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen, of als u een bekende tegenkomt in de buitenlucht. Info hierover geeft Rijksoverheid.
 • Bent u 70-plusser of hebt u een verminderde weerstand? Beperk dan uw fysieke sociale contacten zoveel mogelijk. (Video)Bellen kan een alternatief zijn.
 • Bij klachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging tot 38 graden): iedereen in Nederland blijft thuis en mijdt sociale contacten. Bel met uw huisarts als de klachten verergeren. Moet u in isolatie of quarantiane blijven, dan heeft u misschien iets aan de folder Omgaan met stressreacties tijdens isolatie of quarantaine.

Informatie over corona en maatregelen daartegen vindt u op www.rijksoverheid.nl/corona.

Mantelzorgers

Heel wat mensen kunnen extra hukp gebruiken in deze tijden. Een van die groepen is zonder meer de groep Ambachtse mantelzorgers. Aan hen bieden we, samen met Mee Plus, deze informatie:

MEE Mantelzorg
Heeft u vragen of zorgen, bel dan de MEEmantelzorglijn: 078  206 32 02 of mail aan mantelzorg@meeplus.nl. Samen met u zoekt MEE Mantelzorg naar de beste oplossing voor uw vraag of probleem.

Sociaal Team
Heeft u vragen of zorgen bel dan het Sociaal Team: 078 - 682 24 16 of stel uw vraag via www.sophia.nl. Ook de medewerker van het sociaal team zal met u kijken naar de beste oplossing voor uw vraag of probleem.

HiP
ipHelpt blijft in deze tijd bereikbaar. In Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht staan ruim 100 vrijwilligers klaar die graag even helpen met boodschappen doen, een pakket ophalen bij de voedselbank, vervoer naar arts of ziekenhuis of een ander dringend klusje dat niet kan wachten. Belt u met uw vraag naar 078   780 23 42 of plaats de vraag op de site van HIP: www.hipvanatotz.nl Voor mensen zonder internet is de helpdesk in deze tijd langer open: HiP is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur.

BBV (Blije Borgh Vrijwilligers) / maaltijdvoorziening
Het restaurant in de Blije Borgh is tijdelijk gesloten maar het bezorgen van de maaltijden gaat gewoon door. Hier kan ook gebruik van worden gemaakt door mensen die nog niet bekend zijn bij de Blije Borgh. Aanmelden via Margreet Heijweege, telefoon: 078  681 33 55.

BBV / Belcirkel De Blije Borgh
V
rijwilligers hebben een telefooncirkel opgezet waarbij ze mensen bellen die graag even willen praten. Als u zich opgeeft, wordt u van maandag tot en met vrijdag iedere dag 1 x gebeld. Aanmelden via Margreet Heijweege, telefoon: 078  681 33 55. In urgente gevallen kunt u ook gebruikmaken van de Blije Borgh Vrijwilligers voor het doen van een boodschapn of andere urgente zaken die niet kunnen wachten.

Alle locaties voor dagbesteding zijn nu gesloten, maar de meeste organisaties (zoals alle vestigingen van de Blije Borgh en ook zorgboerderij Het Gewone Huis) houden telefonisch contact met hun cliënten en mantelzorgers. Is dit bij u niet het geval, maar zou u dat wel willen? MEE kan dan kijken wat het voor u kan doen. Bel MEE via telefoonnummer: 078  206 32 02.

Rode Kruis en Ready2Help
Heeft u een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat u in quarantaine of thuisisolatie zit? Dan kunt u contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn: 070 445 58 88. Dit nummer is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur.

Mantelzorg.nl
Als mantelzorger wilt u weten waar u rekening mee moet houden in de zorg voor uw kwetsbare naaste; wat kan wel en wat kan niet? Veel informatie en antwoorden op vragen die MEE Plus krijgt, vindt u op de website www.mantelzorg.nl.

Zorgt u voor iemand die in isolatie of quarantiane verblijft, dan hebben die persoon en u misschien iets aan de folder Omgaan met stressreacties tijdens isolatie of quarantaine.

 

 

***

Update donderdagmiddag 19 maart

Gebundeld: aangepaste dienstverlening
 • Heeft u verkoudheidsklachten, kom dan niet naar het gemeentehuis.
 • We nemen alleen de meest belangrijke zaken in behandeling, op afspraak. Het gaat om: Aangifte geboorte | Aangifte huwelijk/partnerschap binnen 3 weken voor de wettelijke plechtigheid | Inschrijving vanuit buitenland | Aanvraag paspoort korter dan 1 maand geldig | Aanvraag identiteitskaart korter dan 1 maand geldig | Aanvraag rijbewijs bij geldigheid korter dan 1 maand  |  Aanvraag voorrang op een woning (afspraak na telefonisch contact) | Aanvraag verklaring omtrent gedrag voor een nieuwe baan binnen 6 weken.
 • Heeft u iets anders nodig van onze gemeentewinkel, stel uw bezoek dan uit of regel het via deze website.
 • Het geboorteloket in Albert Schweitzer ziekenhuis is gesloten, geboorte-aangifte kunt u op afspraak doen in het gemeentehuis.
 • Huwelijken: bruidspaar, maximaal 4 getruigen en eventueel aangevuld met 4 ouders.
 • Uitvaarten: maximaal 30 mensen mogen aanwezig zijn, catering is niet mogelijk, houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Neem voor meer informatie contact op met team begraafplaatsen via (078) 770 2770 of begraafplaats@h-i-ambacht.nl
 • Geen spreekuren van Sociaal Wijkteam, Jeugdteam, Bureau Sociaal Raadslieden en Sociale Dienst Drechtsteden/Schulphulpverlening. Ook de inloop voor de JGZ (consultatiebureau) gaat niet door. Meer info via bit.ly/sophiaspreekuur-corona.
 • Geannuleerd zijn ook: de weekmarkten, de Landelijke Compostdag, de Landelijke Opschoondag, de commissievergadering van 17 maart, de Lunchbijeenkomst Inkoop en Aanbesteding op 30 maart
 • Het Baxhuis is gesloten, kijk voor meer info op www.jongerenwerkhia.nl

Meldpunt Openbare Ruimte/Fixi

Onze dienstverlening bij problemen aan de openbare ruimte (gat in de weg, verstopte straatkolk, zwerfafval en dergelijke) blijft behouden. Is er dus een probleem aan stoep, straat of park, meld het dan via www.fixi.nl.

Afvalinzameling via HVC

HVCGroep doet er alles aan om de dienstverlening door te laten lopen. Er is een toename van huishoudelijk afval. Probeer niet teveel afval te maken in deze tijd, blijf het afval goed scheiden en breng even geen extra spullen weg.

 • Afval wordt opgehaald volgens de normale dienstregeling
 • De Milieustraat is volgens de normale openingstijden open, maar het is er deze dagen zeer druk dus u moet rekening houden met wachttijden. Als het kan, stel uw bezoek dan uit. Breng geen producten met een verhoogd brandrisico, zoals elektrische apparaten, chemisch afval (verf) en matrassen
 • Kijk voor meer informatie op de speciale pagina van www.hvcgroep.nl

Openbaar vervoer

Sociale Dienst Drechtsteden

Ook Sociale Dienst Drechtsteden heeft zijn dienstverlening aangepast:

 • Werkplein: sinds donderdag 19 maart kunt u tussen 08.30 - 12.00 uur op het Werkplein terecht voor spoedgevallen, maar alleen als u geen verkoudheidsklachten heeft. Komt u voor zo'n spoedgeval, dan houdt u zich aan de bekende maatregelen.
 • Post kunt u niet meer persoonlijk afgeven bij de Sociale Dienst. Doe de post in de brievenbus voor de ingang, Spuiboulevard 298 in Dordrecht.
 • Wmo-huisbezoeken gaan niet door, contact met uw contactpersoon gaat via de telefoon.
 • Klantenservice: 078 770 8910 op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 15.00 uur, via Facebooken via het vragenformulier op www.socialedienstdrechtsteden.nl

Sociale Dienst Drechtsteden is misschien minder goed bereikbaar. Actuele informatie vindt u op www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws.

 

 

***

Update dinsdagmiddag 17 maart

Nieuwe noodverordening Zuid-Holland Zuid

Vandaag is landelijk een eenduidige noodverordening voor alle 25 veiligheidsregio's vastgesteld. Voor onze regio, Zuid-Holland-Zuid, is dat de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Deze nieuwe noodverordening vervangt de voorgaande. Meer informatie vindt u op de website van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: www.zhzveilig.nl.

Vragen en Antwoorden over Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Sociale Dienst Drechtsteden

De Sociale Dienst Drechtsteden heeft zijn dienstverlening aangepast:

 • Werkplein: sinds donderdag 19 maart kunt u tussen 08.30 - 12.00 uur op het Werkplein terecht voor spoedgevallen, maar alleen als u geen verkoudheidsklachten heeft. Komt u voor zo'n spoedgeval, dan houdt u zich aan de bekende maatregelen.
 • Post kunt u niet meer persoonlijk afgeven bij de Sociale Dienst. Doe de post in de brievenbus voor de ingang, Spuiboulevard 298 in Dordrecht.
 • Wmo-huisbezoeken gaan niet door, contact met uw contactpersoon gaat via de telefoon.
 • Klantenservice: 078 770 8910 op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 15.00 uur, via Facebooken via het vragenformulier op www.socialedienstdrechtsteden.nl

Door bovenstaande maatregelen kan Sociale Dienst Drechtsteden minder goed bereikbaar zijn. Actuele informatie vindt u op www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws.

***

Update dinsdagochtend 17 maart

Ambachts bedrijfsleven

Ook het Ambachts bedrijfsleven heeft te maken met de gevolgen van corona en de maatregelen ertegen. Initiatieven en regelingen om de gevolgen ervan te beperken, hebben we gebundeld op www.h-i-ambacht.nl/coronaenambachtseondernemers.

Afvalinzameling

HVC Groep doet er alles aan om de dienstverlening door te laten lopen.

 • Afval wordt opgehaald volgens de normale dienstregeling
 • De Milieustraat is volgens de normale openingstijden open, maar het is er deze dagen zeer druk dus u moet rekening houden met wachttijden. Als het kan, stel uw bezoek dan uit. Breng even geen producten met een verhoogd brandrisico, zoals elektrische apparaten, chemisch afval (verf) en matrassen.
 • Kijk voor meer informatie op de speciale pagina van www.hvcgroep.nl

 

Buiten spelen/sporten

Zoals altijd mag op de toegestane locaties buiten gespeeld en gesport worden. Probeer ook hier lichamelijk contact te vermijden, speel alleen of in kleine groepjes.

De sportvelden van de sportclubs blijven verboden terrein voor onbevoegden.

Drechthopper/Wijkhopper

Wijkhoppers rijden niet, de Drechthopper alleen als er sprake is van een medische noodzaak of een andere zeer urgente reden. Meer informatie vindt u op de website van Sociale Dienst Drechtsteden.

 

***

Update maandagmiddag 16 maart

We weten inmiddels meer over de uitwerking van de maatregelen in de strijd tegen corona:

 • Publieksbalies gemeentehuis: Alleen de meest urgente zaken nemen we in behandeling, u wordt alleen op afspraak geholpen.>
 • Het geboorteloket in Albert Schweitzer ziekenhuis is gesloten, geboorte-aangifte kunt u op afspraak doen in het gemeentehuis.
 • Huwelijken: bruidspaar, maximaal 4 getruigen en eventueel aangevuld met 4 ouders.
 • Uitvaarten: maximaal 30 mensen mogen aanwezig zijn, catering is niet mogelijk, houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Neem voor meer informatie contact op met team begraafplaatsen via (078) 770 2770 of begraafplaats@h-i-ambacht.nl
 • Geen spreekuren van Sociaal Wijkteam, Jeugdteam, Bureau Sociaal Raadslieden en Sociale Dienst Drechtsteden/Schulphulpverlening. Ook de inloop voor de JGZ (consultatiebureau) gaat niet door. Meer info via bit.ly/sophiaspreekuur-corona.
 • Geannuleerd zijn:de Landelijke Compostdag, de Landelijke Opschoondag, de commissievergadering van 17 maart, de Lunchbijeenkomst Inkoop en Aanbesteding op 30 maart
 • Het Baxhuis is gesloten.

Bovenstaand is aanvulling op het bericht van vrijdag 13 maart: Dienstverlening aangepast om coronavirus.

***

Update zondagavond 15 maart

Nieuwe maatregelen

Sinds maandag 16 maart zijn kinderopvang en onderwijs gesloten. Docenten organiseren onderwijs op afstand, waarbij eindexamenleerlingen prioriteit hebben. Cafés, restaurants, sportkantines, sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops zijn gesloten sinds zondag 15 maart 18.00 uur. Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar houden. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.

Mensen die werken in cruciale beroepen en betrokken bij vitale processen

In deze tijd wordt veel gevraagd van mensen die werken bij bijvoorbeeld hulpdiensten, in de transportsector en in de voedselvoorziening, dus de mensen met cruciale beroepen en/of betrokken bij vitale processen:

 • Blijf alleen wanneer u klachten en koorts hebt, thuis. Overleg zo nodig met uw werkgever. Heeft u kinderen in de schoolgaande leeftijd, dan kunt u gebruik maken van kinderopvang in de eigen school of kinderopvang.
 • Reis niet naar het buitenland.
Hulp aan ondernemers

De Rijksoverheid biedt hulp aan ondernemers die in de problemen komen of dreigen te komen. Denk aan werktijdverkorting, uitstel van betaling aan de Belastingdienst en de verruiming van de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die in de problemen komen omdat klanten annuleren en/of hun ondwerneming tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Het Adviesteam van de Kamer van Koophandel helpt u graag verder. U kunt het team op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur bellen via 0800 2117.

Eerdere maatregelen

Nog altijd geldt:

 • Bij klachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging tot 38 graden): iedereen in Nederland blijft thuis en mijdt sociale contacten. Bel met de huisarts als de klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast. Dit geldt ook voor publieke locaties zoals musea en sportwedstrijden, voor religieuze instellingen en grote markten.
 • Mensen worden opgeroepen zo veel als mogelijk thuis te werken, of indien dit niet mogelijk is, werktijden te spreiden.
 • Beperk bezoek aan ouderen en mensen met een verminderde weerstand. Ga bijvoorbeeld niet op bezoek bij opa of oma als je verkouden bent.
 • Ouderen en mensen met een verminderde weerstand wordt geadviseerd deelname aan het sociale leven te beperken. Vermijd het openbaar vervoer en publieke bijeenkomsten.
 • Was uw handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg.
 • Vermijd handcontact met een ander (schud dus geen handen).
Zuid-Holland Zuid: 18 besmettingen

In het weekend van zaterdag 14 en zondag 15 maart is bevestigd dat zes inwoners van Zuid-Holland Zuid positief getest zijn op besmetting met het coronavirus. Het betreft drie personen uit de Hoeksche Waard, één uit Zwijndrecht, één uit Hardinxveld-Giessendam en één uit Molenlanden. Al deze patiënten maken het goed en verblijven in thuisisolatie.Het totaal aantal positief geteste mensen in Zuid-Holland Zuid komt daarmee op achttien. Eén inwoner van de Hoeksche Waard is na besmetting overleden. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid werd opgeschaald naar GRIP-4 na bekendmaking van de ingrijpende landelijke maatregelen om het coronavirus te bestrijden.

Zuid-Holland-Zuid: noodverordening

Ook wij roepen iedereen in Hendrik-Ido-Ambacht, regio Zuid-Holland-Zuid en het hele land op de genoemde maatregelen na te leven. Voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid Wouter Kolff: ,,Om het coronavirus in ons land en ook in onze regio zo snel mogelijk een halt toe te roepen, zijn forse maatregelen nodig die ons allemaal treffen. Ik reken op de wijsheid en verantwoordelijkheid van onze inwoners en ondernemers. We zijn allemaal nodig om verspreiding van het coronavirus te beperken, met als voornaamst doel te voorkomen dat er onnodig slachtoffers vallen en de zorg overbelast raakt. Let daarbij alstublieft goed op elkaar en houd vooral oog voor ouderen en kwetsbaren.”

Kolff heeft voor Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid een noodverordening afgekondigd zodat de politie kan optreden tegen mensen die de genomen maatregelen niet naleven. Politie en de gemeenten in Zuid-Holland-Zuid werken daarin samen. Meer informatie over de noodverordening vindt u op zhzveilig.nl.

Situatie in heel Nederland

In Nederland zijn inmiddels meer dan 1000 besmettingen van het nieuwe coronavirus geconstateerd. Op de website van het RIVM vindt u een overzicht van de actuele situatie in Nederland.>

Situatie in het buitenland

Het virus verspreidt zich over de hele wereld. Reizen naar het buitenland is moeilijk, en wordt naar sommige landen afgeraden. Bezoek de webiste Nederland Wereldwijd voor eventuele gevolgen voor uw reisplannen.

Meer informatie

Rijksoverheid heeft een pagina met meer informatie over het coronavirus: www.rijksoverheid.nl/coronavirus. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het landelijk publieksinformatienummer: 0800 1351 (dagelijks tussen 08.00 en 20.00 uur.)

Update vrijdagmiddag 13 maart

Dienstverlening aangepast om coronavirus

Sinds maandag 16 maart is de dienstverlening van onze gemeente anders dan normaal. Daarmee volgen we de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus. Dit betekent:

 • Heeft u verkoudheidsklachten, kom dan niet naar het gemeentehuis.
 • De publieksbalies zijn gesloten op woensdag, andere openingstijden blijven gelijk. Tijdens de openingstijden is de bezetting minimaal.
 • We nemen alleen de meest belangrijke zaken in behandeling, op afspraak. Het gaat om: Aangifte geboorte | Aangifte huwelijk/partnerschap binnen 3 weken voor de wettelijke plechtigheid| Inschrijving vanuit buitenland | Aanvraag paspoort korter dan 1 maand geldig | Aanvraag identiteitskaart korter dan 1 maand geldig | Aanvraag rijbewijs bij geldigheid korter dan 1 maand  |  Aanvraag voorrang op een woning(afspraak na telefonisch contact) | Aanvraag verklaring omtrent gedrag voor een nieuwe baan binnen 6 weken.
 • Heeft u iets anders nodig van onze gemeentewinkel, stel uw bezoek dan uit of regel het via deze website.
 • Hebben we een niet-urgente afspraak met u gemaakt, dan verzetten we die afspraak in overleg met u.
 • Het voltrekken van geplande huwelijken gaat vooralsnog door. Ook begrafenissen gaan door.
 • De weekmarkten gaan niet door.

Deze maatregelen gelden vooralsnog tot en met maandag 6 april 2020.

***

Websites en landelijk informatienummer

Het RIV heeft een pagina met meer informatie over het coronavirus: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het landelijk publieksinformatienummer: 0800 1351. Reizigers, werkgevers, ondernemers, medici en mensen die werken in onderwijs/kinderopvang vinden specifieke informatie op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

***

Update donderdag 12 maart

In Zuid-Holland-Zuid zijn in totaal acht inwoners positief getest op het coronavirus. Een 86-jarige inwoner van de Hoeksche Waard overleed op 6 maart na besmetting met het coronavirus. Vijf inwoners van Hardinxveld-Giessendam en één van de Hoeksche Waard zitten in thuisisolatie. De school waarop betrokken kinderen zitten is geïnformeerd. Een patiënt ligt in het Alberst Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht.

Wat kan ik zelf doen om besmetting en verspreiding te voorkomen?

Sinds vandaag, 12 maart, geldt voor iedereen in Nederland:

 • Bij klachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging tot 38 graden: blijf thuis en mijdsociale contacten. Bel uw huisarts als de klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten van meer dan 100 personen worden afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Werk vanuit huis. Kan dit niet, spreid dan de werktijden met uw collega's.
 • Beperk bezoek aan ouderen en mensen met een verminderde weerstand.
 • Bent u oudere en/of heeft u een verminderde weerstand, beperk dan deelname aan het sociaal leven. Vermijd het openbaar vervoer en publieke bijeenkomsten.

Zorgpersoneel en personeel dat werkt aan vitale processen

In deze tijd wordt veel gevraagd van zorgpersoneel en personeel in vitale processen:

 • Blijf alleen als u klachten en koorts hebt, thuis. (Overleg zo nodig met uw werkgever.)
 • Reis niet naar het buitenland.

Scholen en universiteiten

 • Scholen in het primair en voortgezet onderwijs blijven open. Natuurlijk gelden hier wel de hygiënemaatregelen: schud geen handen, was regelmatig je handen, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Kinderopvanglocaties blijven geopend. Kinderen en jongeren vormen niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.
 • b>Hogescholen en universiteiten: grootschalige bijeenkomsten, zoals hoorcolleges worden beperkt: onderwijsinstellingen wordt verzocht onderwijs op afstand te verzorgen.

Websites en landelijk informatienummer

Het RIVM heeft een pagina met meer informatie over het coronavirus: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het landelijk publieksinformatienummer: 0800 1351. Reizigers, werkgevers, ondernemers, medici en mensen die werken in onderwijs/kinderopvang vinden specifieke informatie op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

 

***

Update dinsdag 10 maart

In Zuid-Holland-Zuid zijn in totaal zeven inwoners positief getest op het coronavirus. Een 86-jarige inwoner van de Hoeksche Waard overleed op 6 maart na besmetting met het coronavirus. Vijf inwoners van Hardinxveld-Giessendam en één van de Hoeksche Waard zitten in thuisisolatie. De school waarop betrokken kinderen zitten is geïnformeerd.

Noord-Brabant

In verband met de verspreiding van het virus in Brabant is inwoners van die provincie geadviseerd om tot en met maandag 16 maart zoveel als thuis te werken. In onze regio (Drechtsteden) werken veel mensen die in Brabant wonen en wonen veel mensen die in Brabant werken. Werkgevers wordt gevraagd thuiswerken mogeljk te maken. Werkt u in Brabant of moet u voor uw werk in Brabant zijn? Overleg dan met uw werkgever. Meer informatie over de situatie in Brabant vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-situatie-in-noord-brabant.

Websites en landelijk informatienummer

Het RIVM heeft een pagina met meer informatie over het coronavirus: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het landelijk publieksinformatienummer: 0800 1351. Reizigers, werkgevers, ondernemers, medici en mensen die werken in onderwijs/kinderopvang vinden specifieke informatie op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Wat kan ik zelf doen om besmetting en verspreiding te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen, zijn dezelfde maatregelen die u neemt tegen alle virussen die griep en verkoudheid veroorzaken. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) adviseert:

 • Schud geen handen
 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig en gooi die na gebruik direct weg 

Vragen over coronavirus - bel 0800 1351

 

***

Update vrijdag 6 maart

De 86-jarige man uit de Hoeksche Waard die onlangs in het Ikazia Ziekenhuis (Rotterdam) werd opgenomen en het coronavirus bleek te dragen, is vandaag overleden. In onze regio (Drechtsteden) zijn vier inwoners positief getest op het coronavirus. In het eerste geval gaat om een 45-jarige man uit Hardinxveld-Giessendam, zijn vrouw, en één van hun kinderen. Zij zitten in thuisisolatie. Dit gezin was met een ander gezin uit Hardixveld-Giessendam in Noord-Italië. Ook de man van dit gezin is positief getest op het coronavirus. Hij zit in thuisisolatie en is niet ernstig ziek.

Websites en landelijk informatienummer

Het RIVM heeft een pagina met meer informatie over het coronavirus: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. U kunt ook telefonisch contact op met het landelijk publieksinformatienummer: 0800 1351.

Reizigers, werkgevers, ondernemers, medici en mensen die werken in onderwijs/kinderopvang vinden specifieke informatie op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Wat kan ik zelf doen om besmetting en verspreiding te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen, zijn dezelfde maatregelen die u neemt tegen alle virussen die griep en verkoudheid veroorzaken. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) adviseert:

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig en gooi die na gebruik direct weg 

***

Update woensdag 4 maart:

Het nieuwe coronavirus (COVID-19) is ook in onze regio (Drechtsteden) vastgesteld. Een 45-jarige inwoner van Hardinxveld-Giessendam blijkt het nieuwe coronavirus (COVID-19) te dragen, zo werd dinsdag 3 maart duidelijk uit een laboratoriumonderzoek. De man was onlangs met zijn gezin en een ander gezin in Noord-Italië op vakantie  en zit nu in thuisisolatie. Hij is niet ernstig ziek. De GGD brengt de contacten van deze patiënt in kaart voor contactonderzoek. Ook de leden van het andere gezin worden getest. Er is geen link met de patiënt die afgelopen zondag in het ziekenhuis in Gorinchem positief getest werd op Corona. De school waarop de kinderen van de man zitten, wordt vandaag geïnformeerd.

Websites en landelijk informatienummer

Het RIVM heeft een pagina met meer informatie over het coronavirus: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. U kunt ook telefonisch contact op met het landelijk publieksinformatienummer: 0800 1351.

Reizigers, werkgevers, ondernemers, medici en mensen die werken in onderwijs/kinderopvang vinden specifieke informatie op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Wat kan ik zelf doen om besmetting en verspreiding te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen, zijn dezelfde maatregelen die u neemt tegen alle virussen die griep en verkoudheid veroorzaken. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) adviseert:

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig en gooi die na gebruik direct weg 

***

Update zondag 1 maart:

In het Beatrixziekenhuis in Gorinchem verbleef een persoon die nu besmet blijkt te zijn met het coronavirus. Deze patiënt lag voor een andere aandoening in het Beatrixziekenhuis, is geen inwoner van gemeente Gorinchem en verblijft nu in isolatie in het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam. Op dit moment (zondagavond) zijn er geen bevestigde patiënten in de regio. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is opgeschaald om ondersteuning te bieden aan de DG&J/GGD, gemeente Gorinchem en het ziekenhuis.

Beatrixziekenhuis Gorinchem

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem is in handen van Rivas. Dat heeft een opname- en bezoekersstop ingesteld voor het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en de Lingepolikliniek in Leerdam. Rivas brengt nu in kaart wat de gevolgen zijn. Op dit moment ondersteunt de GGD Zuid-Holland Zuid het contactonderzoek dat door het ziekenhuis wordt uitgevoerd, zoals dit beschreven staat in de protocollen van het RIVM. Er is op dit moment geen noodzaak om verdere maatregelen te nemen. Voor alle pers-en publieksvragen over de sluiting van het ziekenhuis en de gevolgen voor bezoekers, patiënten en medewerkers kunt u contact opnemen met de zorglijn van het Rivas: 0900 - 8440.

Websites en landelijk informatienummer

Het RIVM heeft een pagina met meer informatie over het coronavirus: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het landelijk publieksinformatienummer: 0800 1351.

Reizigers, werkgevers, ondernemers, medici en mensen die werken in onderwijs/kinderopvang vinden specifieke informatie op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Wat kan ik zelf doen om besmetting en verspreiding te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen, zijn dezelfde maatregelen die u neemt tegen alle virussen die griep en verkoudheid veroorzaken. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) adviseert:

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig en gooi die na gebruik direct weg 

***

Vrijdag 28 februari

In de Chinese regio Wuhan in China begon in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, officieel SARS CoV-2 genoemd. Dat staat voor severe acute respiratory syndrome coronavirus -2. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

De persoon waarbij op 27 februari het virus werd gevonden, was eerder in Lombardije, Italië. Op dit moment (vrijdagochtend 28 februari) is in onze regio (Drechtsteden) geen besmetting bekend. Toch menen we dat het goed is om u wat informatie te geven:

Wat kan ik zelf doen om besmetting en verspreiding te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen, zijn dezelfde maatregelen die u neemt tegen alle virussen die griep en verkoudheid veroorzaken. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) adviseert:

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig en gooi die na gebruik direct weg 

Wanneer heb ik kans op het nieuwe coronavirus (COVID-19)?

Als u in Nederland verkouden bent of longklachten hebt, is de kans zeer klein dat u besmet bent met het nieuw coronavirus. De kans is veel groter dat u gewoon griep of een ander verkoudheidsvirus hebt.

Als u

 • Koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)
 • En de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus:
  • China (inclusief Hong Kong, Macau en Taiwan)
  • Singapore
  • Zuid-Korea
  • Iran
  • Italië: de gemeenten Codogno, Sesto Cremonese, Pizzighettone, Soresina, Sesto S.G., Pieve Porto Morone, Casalpusterlengo, Castiglione d'Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo en San Fiorana (regio Lombardije) en V’o Euganeo, Mira (regio Veneto)
 • Of de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

neem dan telefonisch contact op met uw huisarts of de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland-Zuid (078 - 770 85 00).

Waar vind ik meer informatie?

Het RIVM heeft een pagina met meer informatie over het coronavirus: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19.