Campagnemaand Senioren en Veiligheid gestart

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom startte op 1 april vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid de Senioren en Veiligheidsmaand. Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ondersteunt deze landelijke campagne. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt vier weken lang aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing, spoofing en online veiligheid.

Ambassadeur

Minister Grapperhaus maakte in september bekend dat acteur Kees Hulst ambassadeur is van de campagne Senioren en Veiligheid. Hulst: “Als acteur in ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’ zie ik hoe graag senioren het heft in eigen handen nemen. Zij kunnen veel zelf doen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden, maar hebben daarvoor wel de juiste informatie nodig. Daarom steun ik als ambassadeur graag de campagne, want samen met de overheid maken wij ouderen het oplichters natuurlijk niet te makkelijk!”. Deze campagne wordt nu dus herhaald.

Op 7 april tekent minister Grapperhaus een convenant met de politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, ANBO, KBO-PCOB, KBO-Brabant, NOOM, SeniorWeb en de Koepel Gepensioneerden om gezamenlijk gedurende twee jaar te werken aan de weerbaarheid van senioren tegen criminaliteit.

Slachtofferschap

Hoewel ouderen in algemene zin niet vaker slachtoffer worden van strafbare feiten dan mensen in andere leeftijdsgroepen, vinden wij ieder slachtoffer er één te veel. Politie en de Fraudehelpdesk zien sinds de coronacrisis een verschuiving in de criminaliteit. Zo is het aantal slachtoffers van hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via WhatsApp) fors toegenomen en worden babbeltrucs gebruikt waarbij oplichters ‘hulp’ aanbieden.

Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook elke oudere. Daarom krijgt men via de campagne concrete tips mee die slachtofferschap zoveel mogelijk kan voorkomen. Wanneer een oudere toch slachtoffer is geworden, is het van belang dat dit bespreekbaar is en ouderen aangifte doen. Hiervoor geeft de campagne eveneens tips. Deze (universele) informatie en tips kunnen natuurlijk ook door anderen worden benut, zoals bijvoorbeeld (klein)kinderen, buren en verzorgers.

 Agenda

  • Start van de Senioren en Veiligheidsmaand op 1 april;
  • Op 7 april tekent minister Grapperhaus een convenant met de verschillende ouderenbonden, de politie en het CCV om gezamenlijk te werken aan het verhogen van de weerbaarheid van senioren tegen de verschillende vormen van criminaliteit om slachtofferschap te voorkomen.
  • Op 8 april is er een informatie webinar bestemd voor de vrijwilligers en consultants van de ouderenbonden. Hiervoor is een brochure ontwikkeld die handvatten biedt om de senioren van juiste en eenduidige informatie te voorzien.
  • Op 15 april is er een webinar waarin kort wordt teruggeblikt op de campagne in september en de verschillende fenomenen die toen tijdens de webinars zijn besproken. In het tweede deel van het webinar wordt het fenomeen spoofing besproken en toegelicht. Tijdens het webinar wordt een nieuw informatiefilmpje gelanceerd met wederom Kees Hulst in de hoofdrol.
  • En tot slot is er op 22 april een webinar waarin de online veiligheid uitgebreid besproken zal worden. Tijdens dit webinar komen er veel tips voorbij waardoor men zich veilig in de digitale wereld kan begeven.

Net als in september neemt Catharine Keyl de presentatie van de webinars voor haar rekening en kunnen de kijkers thuis vragen stellen.

Via de website (www.maakhetzeniettemakkelijk.nl) en social media kanalen van het ministerie van Justitie en Veiligheid worden voorlichtingsfilmpjes over het thema geplaatst, met Kees Hulst in de hoofdrol. Veel partijen sluiten bij de campagne aan door het campagnemateriaal te verspreiden via hun kanalen, zowel fysiek als digitaal: ouderenbonden, politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, OM, Slachtofferhulp Nederland, de Fraudehelpdesk, Veilig internetten, banken, supermarkten, de telecomsector, bibliotheken en meer dan 200 gemeenten, waaronder Hendrik-Ido-Ambacht.

Babbeltiplijn

Naast digitale informatie op de website wordt in de maand april door de ouderenbond KBO-PCOB  samen met de NOOM ook een speciaal telefoonnummer beschikbaar gesteld om persoonlijke tips te krijgen of om een verhaal als slachtoffer kwijt te kunnen. Deze speciale Babbeltiplijn is op alle 5 woensdagen in april te bereiken tussen 9:00 en 17:00 uur op 030-3400670.

Kijk voor meer informatie op de website https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/maand-van-de-digitale-veiligheid-van-start/  Hier is ook de nieuwe flyer te zien.