Nieuw bomenbeleidsplan

Hendrik-Ido-Ambacht groeit en bloeit. We zijn een groene en ruim opgezette gemeente, maar het kan nog veel groener! Een nog steviger groen karakter zorgt voor een fijner woon- en leefklimaat waardoor het voor onze inwoners aantrekkelijk is te bewegen, ontspannen en recreëren.

Een groene omgeving is een gezonde omgeving en houdt ons dorp leefbaar. Als erkenning voor de grote waarde die het groene karakter van de gemeente heeft, stelde het college een nieuw bomenbeleidsplan op. Daarin staan 5 belangrijke punten:

  1. We behouden de hoogwaardige, ruime en groene leefomgeving;
  2. We zetten ons nadrukkelijk in op het versterken hiervan;
  3. We vergroten de biodiversiteit;
  4. We verminderen de regeldruk voor inwoners;
  5. We hanteren ene groene kaart voor bomen die in beheer van de gemeente zijn.

Behoud
We willen dat er nooit minder gemeentelijke bomen komen dan de bijna 13.000 bomen die we nu beheren. Dat doen we door voor iedere boom die we verwijderen, een boom terug planten. Daarbovenop planten we in de komende 4 jaar 500 extra bomen.

Diversiteit
Bij het (her)planten van bomen zetten we in op het versterken van de biodiversiteit. Uitgangspunt van het beleid is ‘de juiste boom op de juiste plaats’, waarbij de gemeente strenge eisen stelt voor aanplant en beheer. Bijen, vogels en andere dieren en insecten krijgen zo een goede en duurzame leefomgeving met geschikte boomsoorten.

Regeldruk
In de afgelopen jaren hebben we al hard gewerkt aan het verminderen van regeldruk. We geven onze inwoners en bedrijven meer vertrouwen door regels te vereenvoudigen. Daarom hoeven inwoners voortaan geen kapvergunning meer aan te vragen voor hun eigen bomen, een aantal beeldbepalende particuliere bomen uitgezonderd. Bezitters van zo´n boom ontvingen hierover een brief. Na vaststelling van het bomenbeleidsplan ontvangen zij weer een brief.

Groene kaart
We willen werken met een ‘groene kaart’ waar alle bomen op staan waar een kapverbod voor geldt, de meer dan 7.000 gemeentelijke bomen èn de beeldbepalende particuliere bomen. Voor het verwijderen van de bomen op de ‘groene kaart’ blijft ontheffing nodig. Als we zulke bomen verwijderen, laten we dit weten in het gemeentenieuws en op deze website.

Raadsvergadering
Het college stelde het nieuwe bomenbeleidsplan op en legt dit aan de gemeenteraad voor. Op 3 december is de openbare raadsvergadering. Kijk voor alle stukken op http://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl

Onderstaand de links naar het bomenbeleidsplan en de groene kaart.

Bomenbeleidsplan

Groene kaart