Nieuw rioleringsplan vastgesteld

Graag houden we droge voeten in Ambacht en daarom is het belangrijk dat het riool goed werkt. Het nieuw rioleringsplan draagt daar aan bij.

Een goede riolering is namelijk belangrijk voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan van wateroverlast. De gemeente heeft dan de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, voor afvloeiend hemelwater en grondwater. 

De nieuwe ontwikkelingen zijn gericht op het gebied van onderhoud, duurzaamheid en klimaatverandering. Ook u kunt meehelpen om wateroverlast bij hevige neerslag tegen te gaan. Groene tuinen en regentonnen hebben een positief effect op het tijdelijk vasthouden van het hemelwater.

Het nieuwe rioleringsplan ligt vanaf 12 december voor zes weken ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Ook is het plan te lezen op de website van de gemeenteraad.