Ambachtse ondernemers zetten de schouders eronder

Nieuw Actieplan Lokale Economie

Op dinsdag 18 juni ontmoetten Ambachtse ondernemers elkaar weer tijdens de jaarlijkse barbecue van de gemeente en de Vereniging Ambachtse Ondernemers (VAO). In hun speech benoemden wethouder economie André Flach en VAO-voorzitter Gert de Jong de goede samenwerking tussen de gemeente, ondernemersverenging en detailhandelsraad. Die heeft geleid tot een nieuw Actieplan Lokale Economie. Dit plan moet ervoor zorgen dat Ambacht een ondernemend dorp blijft waar het, met elkaar goed ondernemen en werken is.

Sociaal ondernemen
Gert vertelt: "Maatschappelijke betrokkenheid heeft binnen de VAO een grotere rol gekregen. Het broodfonds is daar een goed voorbeeld van. Ondernemers dragen hierin met elkaar de lasten en zorgen voor elkaar, als dit nodig is." Andere actiepunten zijn bijvoorbeeld meer aandacht voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bedrijven wordt gevraagd meer stage- en oriëntatieplaatsen aan te bieden voor scholieren, het aanbod moet ook beter zichtbaar worden. De VAO-voorzitter: "Ik ben blij met de ontwikkeling van het Waterbusplein en de Ambachtsezoom. Beide dragen bij aan een goede werkgelegenheid."

Inhoudelijke kennis delen
Een nieuw actiepunt is een buddysysteem voor startende ondernemers en winkeliers. Het onderzoek naar de mogelijkheden van een ondernemersfonds volgt de VAO op de voet. In zo'n fonds wordt samengewerkt op het gebied van onder meer duurzame energie, afvalinzameling en bewaking van winkelcentra en bedrijventerreinen. Om deze aantrekkelijk en leefbaar te houden voor ondernemers én inwoners.

Kritisch blijven
De samenwerking tussen de drie partijen is goed. "We moeten elkaar wel kritisch blijven aanspreken op zaken die beter of anders kunnen. Zo moeten we de verkeersdruk op de uitvalswegen naar de A15 en A16 kritisch volgen. Goede bereikbaarheid is voor inwoners en bedrijven een must. De uitdaging is nu om over te gaan tot uitvoeren van de acties", aldus Gert.

VAO
VAO-voorzitter Gert de Jong: "Het Actieplan is wat mij betreft geslaagd als over vier jaar
minimaal 95% van de acties zijn gestart of afgerond."