Begroting 2020-2023

Het college van B&W heeft een sluitende begroting opgesteld voor 2020-2023 en is er in geslaagd geld vrij te maken voor het uitvoeren van de plannen.

Ondanks de stijgende kosten in de Wmo en Jeugdhulp kan het college de plannen uitvoeren die het aan het begin van de collegeperiode maakte.

Wethouder Financiën André Flach: "Ik ben blij om te kunnen constateren dat door het financieel beleid van de afgelopen jaren er, behalve inflatie, geen stijging in de gemeentelijke woonlasten nodig is. Als college blijven we natuurlijk wel goed kijken naar al onze uitgaven en de ontwikkelingen, zowel binnen de zorg als in onze eigen bedrijfsvoering en onderhoudskosten."

De plannen van het college, die beschreven staan in het coalitieprogramma 'Gewoon Ambacht', worden de komende jaren samen met inwoners en partners waargemaakt. Hendrik-Ido-Ambacht blijft daarmee een leefbare, groene, veilige en betrokken gemeente, waar het prettig wonen is.

Zichtbare resultaten in 2020

In 2020 gaan inwoners de resultaten zien van de plannen in het coalitieprogramma. We gaan werken aan het Waterbusplein en aan kleinschalig, energieneutraal en circulair bedrijvenpark Ambachtsezoom en we bouwene en school op de plek waar eerder het Jeugdspeelpark gevestigd was. Verder investeren we in de verbetering van riolering, wegen en groen. Al deze ontwikkelingen gebeuren vanuit duurzame overwegingen, met oog voor een prettige leefomgeving voor mens en natuur.

Preventieplan voor snellere hulp aan kwetsbare inwoners

Zorg en ondersteuning is een van de belangrijkste taken van de gemeente. Het is belangrijk dat inwoners onder goede omstandigheden hun leven vorm kunnen geven. Het college wil problemen bij inwoners vroeger zien. Door eerder lichte vormen van zorg in te zetten, kan iedereen in deze samenleving blijven meedoen, op zijn of haar manier. Het preventieplan beschrijft hoe de gemeente deze manier van werken vanaf 2020 gaat uitvoeren.

Balans tussen wonen, werken, milieu en ruimte

Het evenwicht tussen wonen, werken, milieu en de te gebruiken ruimte in Hendrik-Ido-Ambacht moet goed zijn. Dat betekent dat we nú actie ondernemen om Hendrik-Ido-Ambacht goed achter te laten voor de volgende generaties. Samen met inwoners zoekt het college naar de juiste balans tussen ruimte en wonen, tussen stenen en groen. Ook gaat de gemeente komend jaar actief communiceren met inwoners over afvalscheiding. Waardevolle grondstoffen die hergebruikt kunnen worden, moeten beter worden gescheiden van het restafval. Daarmee blijven ook de kosten voor het verwerken van restafval (verbranding) laag.

Veilig wonen

Kleine ergernissen als fout geparkeerde voertuigen, afvaldumping of hondenpoep kunnen de waardering voor de leefomgeving beïnvloeden. Het college trekt voor de komende jaren dan ook extra geld uit voor handhaving. Een van de doelstellingen uit het coalitieprogramma is het houden van het veiligheidsniveau in onze gemeente op het niveau zoals het nu is. Medewerkers van buurtpreventie, leden van de vrijwillige brandweer en de medewerkers Handhaving hebben hierin een sleutelrol. Inwoners kunnen via social media en een centraal meldpunt onveilige situaties melden.

Welkom

Inwoners, verenigingen en instellingen kunnen inspreken tijdens de reguliere commissievergadering op woensdag 16 oktober 2019. Deze begint om 20.00 uur. De gemeenteraad behandelt de begroting op maandag 4 en donderdag 7 november 2019. Beide avonden beginnen om 19.00 uur. U bent daar van harte welkom!

Infographic en begrotings-app

U kunt de begroting op drie manieren bekijken. In bijgevoegde infographic ziet u de begroting in een oogopslag. Wilt u meer informatie over een of meerdere onderwerpen, kijk dan op onze hendrik-ido-ambacht.begrotingsapp.nl. Hier vindt u binnen enkele muisklikken de begrotingsinformatie die u zoekt. U kunt ook het gehele document begroting 2020-2023 lezen.

 

Begroting in 1 oogopslag