Blog van de wethouder: Eerder inspelen op zorg en ondersteuning met het preventieplan

"Sinds 2015 zorgt de gemeente voor voldoende hulp en ondersteuning aan kwetsbare inwoners (jongeren, licht verstandelijk beperkten, mensen met een psychische stoornis en ouderen). Ik zie in mijn functie als wethouder dat steeds meer kwetsbare inwoners vragen om hulp en ondersteuning. We denken dat dit door bijvoorbeeld de toename van het aantal ouderen alleen maar meer wordt. Ook hoor ik vaak vanuit het Jeugdteam en het Sociaal Wijkteam dat inwoners pas hulp en ondersteuning zoeken als problemen (te) moeilijk worden.

Daarom startten we begin 2019 met het maken van een preventieplan voor het Sociaal Domein (=waar alle zorg en ondersteuning onder valt). Met het preventieplan willen we ervoor zorgen dat problemen bij inwoners eerder gezien worden. Zo organiseren we bijvoorbeeld extra activiteiten die problemen kunnen voorkomen, zoals het autismeteam voor jongeren en meer bewegen voor ouderen. Ook voorlichting en training zullen we vaker gebruiken om de kwetsbaarheid van inwoners kleiner te maken.

Om zo goed mogelijk te weten te komen of u bekend bent met de hulp en ondersteuning die de gemeente u biedt, praatten we de afgelopen maanden met inwoners en zorgaanbieders. De uitkomsten van de gesprekken besprak ik samen met medewerkers van alle betrokken instanties tijdens een eerste bijeenkomst op 13 juni in Cultureel Centrum Cascade. Tijdens dit overleg dachten we ook na over nieuwe activiteiten om eerder problemen op te sporen, of om problemen te voorkomen. Met alle informatie uit de gesprekken en de ideeën uit het overleg, gaan we de komende maanden het preventieplan Sociaal Domein opstellen.

De komende tijd zal ik u in mijn blog regelmatig bijpraten over hoe ver we zijn met het opstellen van het preventieplan."

 

Steven van Die

Steven van Die,
wethouder Sociaal Domein