Klaar voor de vorst

Het gladheidsseizoen is weer begonnen. En dùs de bestrijding van gladheid. Hoe gaat dat in zijn werk? Wie bepaalt wanneer, waar en hoe gestrooid wordt in Ambacht?

U leest erover in dit interview met John Rijsdijk.

Het gladheidsseizoen is officieel weer begonnen: bij Aannemersbedrijf Rijsdijk ligt 500 ton strooizout klaar, twee keer zoveel als Hendrik-Ido-Ambacht in een normale winter nodig heeft. Ook de mannen van Rijsdijk zijn klaar voor het bestrijden van gladheid. “Beter gezegd, vóórkomen van gladheid”, verduidelijkt John Rijsdijk.

Begin van het seizoen

“Tijdens kantooruren preventief strooien van locaties zoals brugjes, dijktrappen en de Waterbushalte, daar begint voor ons het gladheidsseizoen meestal mee”, zegt John. “En daarvoor natuurlijk met het plaatsen van de gele zoutkisten door heel Ambacht. Winkelcentrabeheerders, Waterbusstewards, inwoners: iedereen mag dat zout gebruiken om gladheid tegen te gaan.”

Voorkomen is beter dan...

Voorkomen van gladheid is beter dan bestrijden ervan, maar hoe gaat dat in zijn werk? Het meetstation dat vorig jaar geplaatst werd aan de Ambachtsezoom, vlakbij de koudste locatie van Ambacht, is een belangrijk hulpmiddel. “Het meet onder andere neerslag, luchttemperatuur, luchtvochtigheid, temperaturen van de rijbaan en het fietspad èn de temperatuur in de funderingen daarvan,” verduidelijkt John. “Verwachten we in de komende uren temperaturen onder nul op nat wegdek, dan gaan we preventief strooien.”

Onderweg

“Om de gladheid vlug en veilig te voorkomen en bestrijden, moeten we door kunnen rijden. Daarom zijn in het gladheidsseizoen op de strooiroute toegangshekken open en paaltjes verwijderd”, legt John uit. De 2 busjes en vrachtwagen doen enkele uren over een ronde: “De vrachtwagen 2,5 tot 3 over de hoofdroute. De busjes rijden over de kleinere wegen en belangrijke fietspaden. Als we gladheid bestrijden in plaats van voorkomen, gebruiken we meer zout en moeten de busjes tussentijds weer gevuld worden.”

Volgende ronde

Ook na de preventieve strooironde is het meetsysteem heel nuttig, toont John. ”Sensoren in het fietspad en de rijbaan meten de geleiding en geven die door aan de computer. Hoe meer neerslag op het wegdek en dus de sensoren ligt, hoe hoger de geleidingswaarde is. Zout water geleidt veel beter dan zoet, dus de waardes zijn na het strooien veel hoger. Komen de waardes weer in de buurt van die van zoetwater, dan weten we dat het strooizout uitgewerkt is. Verwachten we weer vorst, dan strooien we weer een ronde.”

- tekst gaat verder onder foto -

John Rijsdijk bij meetstation aan de Achterambachtseweg
John Rijsdijk bij een van de sensoren van het meetstation aan de Ambachtsezoom.

Duurzaam?

Zout is niet goed voor de natuur, maar dat zijn ongevallen ook niet. Toch de vraag: wat doet Rijsdijk om de schade aan het milieu te beperken? Het nieuwe meetsysteem dat vorig jaar in gebruik werd genomen, blijkt daarin een grote rol te hebben. John somt drie voorbeelden op: "Ten eerste zijn dankzij het meetsysteem de voorspellingen nu echt op Hendrik-Ido-Ambacht gericht in plaats van op de regio, zoals eerder het geval was. Hierdoor beperken we het onnodig strooien tot een minimum. In de tweede plaats meet het systeem hoeveel zout nog op het wegdek ligt. Daardoor kunnen we beter beoordelen of een volgende strooironde nodig is. Zonder het systeem kunnen we dat niet meten en zouden we waarschijnlijk eerder een nieuwe strooironde rijden. En het derde punt is de hoeveelheid zout. Als we echt volop strooien gebruiken we 20 gram per m2. Maar als we preventief strooien of strooien bij weinig gladheid, is dat 7 gram per m2. We stellen de strooibreedte vrij precies in op de breedte van de rijbaan èn we gebruiken zogenoemd natzout. Dat kleeft direct aan het wegdek of de neerslag daarop en waait dus niet weg.”

Verleden

Lang bestreed de eigen reinigingsdienst van de gemeente de gladheid in Hendrik-Ido-Ambacht binnen kantoortijden en deed aannemersbedrijf Rijsdijk dat met het gemeentelijk materieel daarbuiten. In 1996 nam Netwerk, dat later grotendeels opging in HVC, de gehele gladheidbestrijding in Hendrik-Ido-Ambacht over. Op verzoek van de gemeente ondersteunde Rijsdijk HVC een aantal jaren en sinds een aantal jaar voert Rijsdijk de gehele gladheidbestrijding uit.

Reacties

Als Ambachts bedrijf heeft Rijsdijk veel lokale kennis. Wordt het bedrijf ook aangesproken door Ambachters? John: “Het kan soms lokaal plots flink vriezen en dan willen we liefst overal tegelijk in Ambacht de gladheid bestrijden. Gelukkig hebben Ambachters er begrip voor dat dat niet kan. Vorig jaar kregen we redelijk wat complimenten voor onze inzet. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, want sneeuw schuiven en strooien kan heel vermoeiend zijn, zeker als het donker is en sneeuwt."

Meer informatie