Ondertekening Direct Duidelijk Deal

Wethouder Lafleur ondertekende vandaag namens de gemeente de Direct Duidelijk-deal. Landelijk campagneleider Lodewijk van Noort was hierbij aanwezig.

Met de ondertekening geeft de gemeente aan dat zij het belangrijk vindt om duidelijk te zijn. Wethouder Lafleur: "We willen graag dat onze inwoners begrijpen wat we bedoelen. Goed, helder en begrijpelijk taalgebruik helpt om een ingewikkelde boodschap uit te leggen".

"Niemand zit te wachten op een onduidelijke brief van de gemeente"

Wethouder Lafleur: "Bijna alles wat wij doen, raakt onze inwoners. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Toch zijn wij niet altijd duidelijk in wat we doen of wat we vragen aan de mensen. We gebruiken beleidstaal en soms ingewikkelde zinnen. Maar niemand zit te wachten op een onduidelijke brief van de gemeente!"

Taaltraining, schrijfwijzer en coaches

De gemeente maakt daarom al een tijdje werk van duidelijke taal. Alle medewerkers krijgen taaltraining, er is een schrijfwijzer met tips en goede voorbeelden en er zijn taalcoaches. Zij helpen hun collega's met taalvragen en geven tips om begrijpelijker te schrijven.

Wethouder Lafleur en landelijk campagneleider Van Noort met de ondertekende Direct Duidelijk-Deal.Landelijke campagne Direct Duidelijk

Voor veel inwoners is het taalgebruik van de overheid te moeilijk. Ze kunnen er niet uit afleiden wat hun rechten zijn en wat de overheid van hen verwacht. De landelijke campagne Direct Duidelijk wil daar iets aan doen. De overheid moet duidelijk communiceren. Dat betekent: rekening houden met je lezer, een persoonlijke benadering kiezen en ervoor zorgen dat de taal begrijpelijk is.

Meer informatie vindt u op www.directduidelijk.nl.