Onderzoek naar collectief warmtenet in Hendrik-Ido-Ambacht

Gemeente, HVC, De Blije Borgh en woningcorporaties Rhiant, Trivire en Woonkracht10 onderzoeken haalbaarheid collectief warmtenet.

Eind 2020 moet het resultaat bekend zijn.

Wethouder Ralph Lafleur: "Dit is een belangrijke stap om woningen en gebouwen van Hendrik-Ido-Ambacht aardgasvrij te maken. Wij zien dit als een startmotor voor een groter warmtenet tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten, waarbij er mogelijkheden ontstaan voor particuliere woningeigenaren om ook aan te sluiten."

Een nieuw warmtenet

De partijen hebben met deze intentieovereenkomst afgesproken samen te gaan werken aan een warmtenet in Hendrik-Ido-Ambacht. Er worden verschillende duurzame warmtebronnen onderzocht, zoals aardwarmte of energie uit oppervlaktewater. De opgewekte warmte kan gebruikt worden voor verwarming van woningen, bedrijven en kraanwater. Een belangrijke voorwaarde is dat een vergelijkbaar gebruikscomfort, veiligheid en leveringszekerheid wordt geboden als bij gasgestookte installaties.

Een lagere energierekening

De corporaties hebben de landelijke en regionale ambities voor het verduurzamen van woningen hoog op de agenda staan. Rhiant, Woonkracht10 en Trivire houden rekening met de portemonnee van de huurder. Dit doen ze door te kijken naar de totale woonlasten en niet alleen naar de huurlasten. Door het verduurzamen van de woningen dalen de energielasten flink. Hierdoor worden de totale woonlasten beheersbaar, waardoor het wonen in de Drechtsteden betaalbaar blijft. Daarnaast betekent werken aan een duurzamere woningvoorraad ook meer wooncomfort voor huurders.

Onderzoek haalbaarheid collectief warmtenet
Van links naar rechts: de heer Zwijnenburg van Woonkracht10, de heer Oostindie van Rhiant, wethouder de heer Lafleur van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, de heer Hendrikse van De Blije Borgh, mevrouw van Rood van Trivire en de heer Van Steensel van HVC.

Terugdringen CO2-uitstoot

Nederland wil 95% minder CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990. Veel provincies en gemeenten zijn al druk bezig met de voorbereidingen hierop. Zo ook de regio Drechtsteden waar begin 2018 de samenwerkingsovereenkomst ‘Drechtsteden Energieneutraal 2050’ door bijna dertig partijen is ondertekend, waaronder de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, HVC en de woningcorporaties. Alle partijen leveren hun bijdrage om ervoor te zorgen dat de regio in 2050 energieneutraal is. Eén van de belangrijkste doelstellingen uit dit akkoord is de missie om woningen en gebouwen aardgasvrij te maken. In de ‘Transitievisie Warmte 1.0’, die de regio Drechtsteden in het begin van dit jaar presenteerde, was de eerste voorzichtige conclusie dat een warmtenet in deze regio het meest kansrijke en haalbare alternatief lijkt voor aardgas.