Verkiezingen: processen verbaal ter inzage

Afschriften processen-verbaal (N10) van gemeentelijke stembureaus en van vaststelling van aantal stemmen in de gemeente (N11) liggen ter inzage

Verkiezing van de leden van Provinciale Staten en de leden van het Algemeen bestuur van het waterschap op woensdag 20 maart 2019.

Afschriften van de processen-verbaal (N10) van de gemeentelijke stembureaus en van de vaststelling van het aantal stemmen in de gemeente (N11) liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis en zijn geplaatst op deze website onder Verkiezingsuitslag per stembureau.