Meer dan 250 bomen erbij

Gisteren, Boomfeestdag, plantte groenwethouder Ralph Lafleur 15 bomen aan de Sophialaan. Tot eind maart planten we 258 bomen in Ambacht.

Tot en met maart planten we 258 bomen in ons groen dorp. 160 ervan vervangen bomen die elders in de openbare ruimte verdwenen zijn om dat ze te ziek of al dood waren. Daarnaast planten we 98 bomen extra.

Op Boomfeestdag, 18 november,  gaf groenwethouder Ralph Lafleur de aftrap met het planten van 15 nieuwe bomen aan de Sophialaan.  Bomen zijn belangrijk, zegt wethouder Lafleur: “Bomen maken ons dorp nóg groener, gezonder en gezelliger. Ze zijn goed om ons dorp nog leefbaarder te maken, voor mens en natuur.”

Tussenstand

Het werk is deel van het plan om 500 nieuwe bomen in het dorp te planten. Daar begonnen we in 2018 aan. Na het planten van de 98 extra bomen in het komend plantseizoen staat de teller op 319 nieuwe bomen. Daarnaast plant de gemeente voor elke gekapte boom op openbare grond op dezelfde plek of ergens anders in Ambacht een nieuwe, passende boom terug. Op www.h-i-ambacht.nl/bomen is te zien waar dit plantseizoen bomen geplant worden.

Boomveiligheidscontroles

We gaan ook boomveiligheidscontroles houden. Bomen die ernstig ziek of dood zijn kunnen onveilig zijn. Vallende takken kunnen schade of letsel veroorzaken en in het ergst geval kan de hele boom omvallen. Zulke onveilige bomen moeten dan geveld of gekapt worden. Voor elke boom die de gemeente verwijdert, wordt een nieuwe geplant. Dat kan niet altijd op dezelfde plek. Soms is het zo dat een boom op een plek stond waar eigenlijk geen boom moet staan, bijvoorbeeld om beperkingen in of boven de grond. Het is belangrijk dat boomwortels de ruimte hebben en de boom ook boven de grond voldoende ruimte heeft om te groeien.

Klimaatrobuust, biodivers en passend in de buurt

Bij de keuze in nieuwe bomen wordt rekening gehouden met wat past in de wijken, plantsoenen en parken van Ambacht. Bij de eerste bomen aan de Sophialaan gaat het om esdoorn, krentenboomje, kastanje, appel, peer, eik, wilg en linde. De bomen moeten tegen veranderende weersomstandigheden kunnen, zoals heftigere regen en drogere zomers. Ook kiezen we voor bomen die aantrekkelijk zijn voor vogels, vlinders en andere insecten. Ook dat draagt bij een grotere biodiversiteit.

Wethouder Lafleur plant 1e boom nieuw boomplantseizoen