Ambachts Rioolwater duurzaam gezuiverd

Gemeente en waterschap spraken deze week met het 'afvalwaterakkoord' af dat Ambachts rioolwater zo duurzaam en goedkoop mogelijk gezuiverd wordt.

Gemeente en waterschap spraken deze week met het 'afvalwaterakkoord' af dat Ambachts rioolwater zo duurzaam en goedkoop mogelijk gezuiverd wordt.

Het afvalwaterakkoord is getekend door wethouder Ralph Lafleur (gemeente Hendrik-Ido-Ambacht) en heemraad Leo Stehouwer (Waterschap Hollandse Delta)

Leo Stehouwer: “In het akkoord staat hoeveel water we zuiveren en tegen welke kosten we dit doen. Zo zorgen we samen voor een doelmatige inzameling en zuivering van het Ambachts rioolwater.”

Ralph Lafleur: “Al een groot deel van onze gemeente heeft een gescheiden rioleringssysteem waardoor schoon regenwater apart wordt opgevangen. Dit water hoeft niet door het waterschap te worden gereinigd en stroomt direct naar oppervlaktewater zoals de rivier.” Het vuil rioolwater wordt afgevoerd via rioolbuizen naar de rioolwaterzuivering in Zwijndrecht. Na reiniging stroomt het in de Oude Maas.

 

 Heemraad Leo Stehouwer (links) en wethouder Ralf Lafleur.