Openbare begrotingsraad 2 en 5 november

aanvang 19:00 uur
 

De gemeenteraad zal, in verband met de maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vanuit huis vergaderen.

Via https://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/ kunt u deze openbare vergadering live volgen.
U kunt de stukken inzien via: www.h-i-ambacht.nl/gemeenteraad. In het scherm klikt u op Vergaderstukken in raadsinformatie.