Concept Regionale Energiestrategie

In onze regio moeten vóór 2030 minimaal 12.000 woningen aardgasvrij en op een warmtenet aangesloten zijn. Dat staat in de concept Regionale Energiestrategie (RES).

Stap voor stap naar duurzame energie:

In de regio Drechtsteden moeten vóór 2030 minimaal 12.000 woningen aardgasvrij en aangesloten op een warmtenet zijn. Ook onderzoekt de regio waar duurzame energie (in de vorm van zonne- en windenenergie) opgewekt kan worden. Dit staat in de concept Regionale Energiestrategie (RES), waarin de regio Drechtsteden beschrijft hoe zij gaat overstappen naar duurzame energie. Hiermee draagt de regio bij aan de sterke vermindering van de CO2-uitstoot, die in het nationaal Klimaatakkoord is afgesproken.

De concept RES Drechtsteden is opgesteld door de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, de waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland, en de provincie Zuid-Holland met partners van het Energieakkoord Drechtsteden.

Ralph Lafleur, wethouder Duurzaamheid gemeente Hendrik-Ido-AmbachtZonne- en windenergie

Op diverse plekken in de Drechtsteden wordt nu al elektriciteit opgewekt via grote daken, zonneweides en windmolens. Ralph Lafleur, wethouder duurzaamheid Hendrik-Ido-Ambacht: "In onze gemeente zien we naast de zonnepanelen op woningen ook kansen voor zonnepanelen op grote daken van bedrijven, kantoren en maatschappelijke instellingen". De regio onderzoekt ook de mogelijkheden voor wind- en zonne-energie op locaties langs de A15 en A16 en van zonne-energie bij Kijfhoek, gemeente Zwijndrecht.

Ambitie duurzame warmte

De compactheid en bevolkingsdichtheid in onze regio bieden goede kansen voor de warmtetransitie. Er zijn al collectieve warmtenetten in gemeenten en er is ook een groot en divers aanbod aan warmtebronnen. Wethouder Ralph Lafleur: "In Hendrik-Ido-Ambacht onderzoeken we de mogelijkheden voor warmtenetten en zien we ook kansen voor warmtepompen. Wij gaan de komende jaren flink aan de slag met het stap voor stap aardgasvrij maken van woningen. We realiseren ons dat meedoen voor de ene Ambachter makkelijker is dan voor de andere. We doen dit daarom stap voor stap, samen met èn in overleg met de inwoners".

Breed draagvlak

Voor alle betrokken partijen is het belangrijk dat veel mensen zich kunnen vinden in de aanpak. Het moet helder zijn wat wel en niet kan, als het gaat om de leefbaarheid en de kwaliteit van het landschap. Ook zal er gekeken worden naar kansen voor de werkgelegenheid in de regio.

Planning

Deze week hebben alle B&W-colleges van de zeven gemeenten in de regio Drechtsteden met de concept RES ingestemd. Na de zomervakantie buigen de gemeenteraden zich over dit document. In Hendrik-Ido-Ambacht is dat in de raadsvergadering van maandag 5 oktober. Daarna begint een traject om deze concept RES verder uit te werken. Hierbij worden inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecorporaties, overheden en maatschappelijke organisaties betrokken.

 

concept Regionale Energiestrategie

Meer informatie

Meer informatie over concept RES vindt u op www.drechtstedenenergie.nl/res.