Hoog water

Storm Ciara veroorzaakte door de combinatie met springtij een hoge waterstand in de Noord. Van storm Dennis verwachten we een minder hoge waterstand.

Update woendag 12 februari 1115 uur

Storm Ciara is voorbij getrokken. In de komende dagen verwachten we storm Dennis. Omdat het dan geen springtij is, verwachten we niet de waterstanden van maandag en dinsdag. We halen de waarschuwingsborden weg. Om praktische redenen halen we het loopbrugje op de waterbushalte (waarschijnlijk)  vrijdag weg.

Update maandag 10 februari 1200 uur

De hoogste waterstanden in de komende dagen verwachten we vanmiddag om 1800 uur en morgenochtend om 0600 uur. Zoals het er nu naar uitziet, leveren die geen grote problemen op voor Ambacht. Wel hebben we enkele maatregelen genomen:

  • We hebben waarschuwingsborden bij de buitendeijkse wegen geplaatst
  • We hebben een overbrugging op het laagste deel van de Waterbushalte geplaatst
  • We controleren het waterpeil in de Noord ook 'op het oog'.

We gaan er van uit dat u rekening houdt met (verwacht) hoog water en de harde wind. Op het twitteraccount @Ambachtveilig blijven we u informeren over veiligheid in en om Ambacht.

Controle situatie RozandWaarschuwingsbord voor hoog water VeerwegPlaatsen overbrugging bij Waterbushalte

Vrijdag 7 februari

Omdat we in de komende dagen hoog water verwachten, zonden we vrijdag een brief aan bewoners en ondernemingen in de laagstgelegen buitendijkse gebieden in Hendrik-Ido-Ambacht. In de brief verwijzen we naar bit.ly/rwshia20 omdat Rijkswaterstaat daar de verwachte waterstand toont. Actuele berichten plaatsen we op www.twitter.com/ambachtveilig.

Verwachte waterstanden volgens Rijkswaterstaat