Meedenken over de Regionale Energiestrategie (RES)

Ambachter kunnen de komende weken meedenken over twee onderwerpen van de RES: 'zon in restruimten' en 'opwekking van grootschalige energie in drie zoekgebieden'.

Overzicht van Ambacht

Zon in restruimten

Tot 18 december kunnen inwoners meedoen aan een enquête over 'zon in restruimten': waar is in Ambacht ruimte voor zonnepanelen? Is dat bijvoorbeeld in de bermen langs fietspaden? Of weet u een andere plek? En wat vindt u hiervan? Op een interactie kaart kunt u aangeven welke locatie u hiervoor geschikt vindt.

Opwekking van grootschalige energie in drie zoekgebieden

In de Drechtsteden zijn drie zoekgebieden voor de opwekking van grootschalige duurzame energie met zonneparken en windturbines. Per zoekgebied is er een online bijeenkomst:

  • maandag 14 december 2020 voor zoekgebied bij Kijfhoek;
  • dinsdag 15 december 2020 voor zoekgebied langs de A16 bij Dordrecht en Zwijndrecht;
  • donderdag 17 december 2020 voor zoekgebied langs de A15 bij Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam.

De zoekgebieden zijn niet in onze gemeente, maar wel belangrijk.

Meedoen aan de enquête en/of aanmelden voor de bijeenkomsten? Dat kan via het participatieplatform: denkmee.drechtstedenenergie.nl/hia. Hier vindt u ook achtergrondinformatie over deze onderwerpen.

Vanwege het coronavirus organiseren de gemeenten in de Drechtsteden veel participatie over de RES via dit online participatieplatform.