Wat vinden Ambachters van de overstap naar aardgasvrij wonen?

Inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht kunnen tot 8 november meedoen aan een online enquête over het aardgasvrij maken van de gemeente.

Luchtfoto Hendrik-Ido-Ambacht

Toekomst zonder aardgas

De meeste mensen gebruiken op dit moment nog aardgas om te koken en hun woning te verwarmen. Maar het gebruik van aardgas is niet duurzaam. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat in 2050 huizen en gebouwen in Nederland aardgasvrij zijn. Ook gemeente Hendrik-Ido-Ambacht bereidt zich voor op een toekomst zonder aardgas.

Transitievisie Warmte

Elke gemeente moet eind 2021 een Transitievisie Warmte klaar hebben. In deze visie komt te staan hoe de gemeente de overstap naar aardgasvrij gaat aanpakken. Wat is een logisch moment voor een buurt om over te stappen naar aardgasvrije warmteoplossingen? En wat zijn de mogelijke alternatieven? Elke vijf jaar wordt de Transitievisie Warmte opnieuw bekeken. Zo kunnen nieuwe ontwikkelingen en technieken worden meegenomen in de route naar een aardgasvrije toekomst.

Energiestrategie

De Transitievisie Warmte hangt samen met de Regionale Energiestrategie (RES), waarin de Drechtsteden beschrijven hoe de CO2 uitstoot voor 2050 omlaag kan gaan.

Doe mee!

We horen graag wat u belangrijk vindt, waar u zich zorgen om maakt en waar wij rekening mee moeten houden in de overstap naar aardgasvrij. Vul nu de enquête in op https://denkmee.drechtstedenenergie.nl/hia. Deelname is anoniem en duurt slechts enkele minuten. Alvast bedankt voor uw deelname!

Logo De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie