"Gemeenteraad belangrijker dan gedacht"

Ook Ambacht kiest maart volgend jaar een nieuwe gemeenteraad. Wat doet een gemeenteraad eigenlijk? En: is raadslid zijn misschien iets voor u?

"De gemeenteraad heeft veel meer invloed dan de meesten menen", zegt Gert Logt, als griffier de belangrijkste adviseur van de gemeenteraad.

Belangrijk

"Te weinig mensen beseffen hoe belangrijk de gemeenteraad is en hoeveel invloed de leden hebben", stelt Gert. "Maar van lantaarnpaal tot parkeervak, van boom tot speeltoestel en van afvalinzameling tot energievoorziening tot bedrijvenpark tot supermarkt: over vrijwel alles in de buitenruimte beslist de gemeenteraad door de regels te bepalen waar de plannen van het college, dus burgemeester en wethouders, aan moeten voldoen."

Iets voor u?

Gert en zijn collega Anneroos Dekker organiseren weer de cursus 'Politiek Actief': "In 4 bijeenkomsten leggen we uit hoe de gemeente bestuurd wordt, hoe besluiten worden genomen en hoe de gemeenteraad die kan beïnvloeden", vertelt Gert. "Ook oefenen we debatteren en hebben we het over raadslid-zijn. Dat ben je namelijk 24 uur per dag en dat heeft gevolgen. Tot slot volgen we de raadsvergadering van maandag 4 oktober, dan spreken we ook met de huidige raadsleden en de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Jan Heijkoop."

Waarom?

"We merken dat er vraag naar is", beantwoordt Gert de vraag waarom de griffie deze cursus biedt. "Ook is het goed als mensen weten hoe de gemeentepolitiek werkt. En we hopen dat het de verkiezingsopkomst vergroot. Helemaal mooi zou natuurlijk zijn als mensen ook politiek actief worden en straks de nieuwe raad weer een goede afspiegeling van de Ambachtse gemeenschap is."

De cursus Politiek Actief kan in de Raadszaal en via videoverbinding gevolgd worden. Meer informatie: griffie@h-i-ambacht.nl.

Volg de Raad

U kunt de griffie en gemeenteraad ook volgen via