Nachtwerk op Ambachtsezoom

Aannemer Boskalis werkt vier nachten aan het asfalteren van Ambachtsezoom. Per uur rijden 6 vrachtwagens af-en-aan en dit kan enige (geluids)hinder geven.

Boskalis brengt in de nachten van 13 en 14 oktober en 3 en 4 november (tussen 18.00 uur 's avonds en 6 uur in de ochtend) asfalt aan op Bedrijvenpark Ambachtsezoom.

Hinder en ontheffing

Helaas is hinder hiervan niet uit te sluiten. De aannemer heeft ontheffing gekregen voor het nachtwerk. 

Overmacht

De oorspronkelijke bedoeling was dat het nieuw asfalt van Asfaltcentrale Rotterdam zou komen, maar door een recente brand kan dat bedrijf niet leveren. De andere asfaltlevereanciers zijn overdag al volgeboekt. Om grote vertraging in de verdere aanleg van Bedrijvenpark Ambachtsezoom te voorkomen, is gekozen om in de nachten te werken.

 

Nachtwerk Ambachtsezoom