Opwekken energie, aardgasvrij wonen: hoe denkt u daarover?

Uw mening over grootschalig opwekken van zonne-energie en die over aardgasvrij wonen is belangrijk voor ons!

Op maandagavond 8 maart kunnen inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht laten weten hoe zij aankijken tegen het grootschalig opwekken van zonne-energie in het gebied Kijfhoek (net over de gemeentegrens bij de Langeweg). En op woensdagavond 10 maart organiseert de gemeente een bijeenkomst over aardgasvrij wonen in Hendrik-Ido-Ambacht. Ook is er een online enquête over wat nodig is om woningen te gaan isoleren.

Logo De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie

Online bewonersavond Zon in Kijfhoek – 8 maart

In december en januari is met inwoners en professionals gesproken over de mogelijkheid om op grote schaal zonne-energie op te wekken in het gebied net over de gemeentegrens bij de Langeweg in gebied Kijfhoek. Op maandagavond 8 maart is van 19.30 tot 21.15 uur voor de derde en voorlopig laatste keer hierover een online gesprek. We vertellen dan wat we meegenomen hebben uit de vorige gesprekken en kijken naar de geschikte en minder geschikte locaties voor zonnepanelen in het gebied.

Online bewonersavond Aardgasvrij wonen in Hendrik-Ido-Ambacht - 10 maart

Hoe doe je dat, wonen zonder aardgas? Op woensdagavond 10 maart is er een online informatieavond voor inwoners over aardgasvrij wonen in Hendrik-Ido-Ambacht. Tijdens deze online bijeenkomst:

  • Vertellen we meer over de overstap naar aardgasvrij, en de tussenstappen daar naartoe
  • Delen we de eerste resultaten uit de Transitievisie Warmte
  • Gaan we in op de meest gestelde vragen
  • Praten we door over het belang van isoleren

Wilt u er bij zijn? Aanmelden voor deze online bijeenkomsten kan via het participatieplatform https://denkmee.drechtstedenenergie.nl/hia.

Enquête over isoleren

Wat is er volgens u nodig om inwoners te stimuleren om hun woning te isoleren? Hoe kijkt u aan tegen het isoleren van uw woning of bedrijf? Vult u de enquête in op https://denkmee.drechtstedenenergie.nl/hia?