Plan voor recycletarief

Als u uw afval goed goed scheidt, gooit u weinig restafval weg. Dat is minder belastend voor het milieu en -zo wil het college- voor uw portemonnee.

Wie afval goed scheidt, mag daarvoor beloond worden. Dat vindt het college en daarom vraagt het de gemeenteraad akkoord te gaan met zijn plan voor invoering van recycletarief.

Recycletarief

Na invoering van het recycletarief bestaat de afvalstoffenheffing die Ambachters jaarlijks betalen uit twee delen: een vast bedrag per jaar én voor het aantal maal dat restafval in de restafvalcontainer werd geworpen. Gooit u zelden restafval weg, dan betaalt u dus minder afvalstoffenheffing dan iemand die dat veel vaker doet.

Reden

Ieder mens veroorzaakt afval en dat is geen probleem. Maar hoe minder afval we veroorzaken, hoe beter. Daarom moeten we zoveel mogelijk afval opnieuw gebruiken, bijvoorbeeld als grondstof. Denk aan glas en oud papier, dat al járen succesvol wordt ingezameld. En ook aan GFT-E en veel verpakkingsmaterialen (PMD: Plastic, Metaal en Drankpakken) worden inmiddels al heel wat jaren apart ingezameld voor hergebruik. Dat spaart het milieu.

Al het restafval dat in de container wordt geworpen, wordt verbrand. Dat is niet goed voor het milieu. Daarnaast wordt de brandstof die nodig is om het afval te verbranden, steeds duurder. Doordat de olie- en gasprijzen stijgen en doordat de Rijkoverheid een verbrandingsbelasting ingesteld. De verwachting is dat die belasting steeds wat verhoogd wordt. Als we niets doen, moeten we de afvalstoffenheffing steeds verhogen. 

Het college vraagt de gemeenteraad om in december een besluit te nemen over het recycletarief. Gaat de gemeenteraad akkoord, dan hanteert Hendrik-Ido-Ambacht vanaf 1 januari 2023 het recycletarief, zo is de bedoeling.

Wat u al kunt doen

Veel mensen in Ambacht scheiden hun afval al zo goed als zij kunnen. Wie dat nog niet doet, doet er wel verstandig aan daar nu al aan te beginnen. Natuurlijk voor het milieu, maar ook als voorbereiding op het recycletarief. Dan houdt u straks veel minder restafval over en betaalt u minder afvalstoffenheffing. We helpen u graag om het scheiden van afval gemakkelijk te maken voor u. Kijk bijvoorbeeld eens op doemeemetpmd of de afvalwijzer van HVC. Is een container vol? Meld dat dan eenvoudig aan HVC via www.hvcgroep.nl/ondergrondse-container-vol.

Meer informatie over het plan voor recycletarief in Hendrik-Ido-Ambacht vindt u op www.h-i-ambacht.nl/recycletarief.