Welkom in Huiskamer Banckertplein!

"Heel goed dat er nu een plek is waar mensen kunnen ontmoeten, organiseren en opzetten!", zegt directeur Carlo Oostindie bij de opening van Woonkamer Banckertplein.

Steven van Die, wethouder Sociaal Domein, en Carlo Oostindie openden samen deze bijzondere Huiskamer aan het Banckertplein. De Huiskamer wordt een gezellige plek waar buurtbewoners leuke dingen kunnen organiseren. Ze kunnen er ook ook informatie en hulp krijgen als ze meer willen weten over bijvoorbeeld geldzaken, de huur en inburgering.

Wens die uitkomt

Wethouder Steven van Die: “Grote problemen beginnen vaak als klein probleem. Door op tijd hulp te bieden, willen we voorkomen dat mensen in grote problemen komen. Hoe we dat doen, staat in ons preventieplan De Kracht van Ambacht . We vroegen Ambachters en organisaties die in Amabcht actief zijn, met ons mee te denken toen we aan dat plan werkten. Een wens die vaak genoemd werd, was iets als De Huiskamer van de Wijk. We hebben samen met Ambachters en organisaties zoals Rhiant, die deze ruimte biedt, hard gewerkt om deze Huiskamer voor elkaar te krijgen. Heel mooi dat dat gelukt is!"

Plezier

"We werken graag mee aan dit initiatief", zegt Carlo Oostindie, directeur-bestuurder van woningcorporatie Rhiant. "We hoorden van het idee en dat er ruimte voor gezocht werd. Die bieden we graag, want we vinden het belangrijk dat buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, samen activiteiten bedenken en opzetten. Zo raken zij meer betrokken bij hun buurt en dat juichen wij toe, want het betekent dat mensen met plezier hier wonen."

Spreekuren

De Huiskamer is bedoeld voor omwonenden van het Banckertplein en buurtbewoners. Naast gezelligheid en gezamenlijke activiteiten zijn er spreekuren in de Huiskamer, Organisaties helpen dan om antwoorden te vinden op vragen over bijvoorbeeld wonen, zorg, juridische zaken, onderwijs, inburgering, geldzalken/financiën en belastingaangifte en dergelijke. 

Geldzaken (op afspraak): Sociaal Wijkteam -Maandag 10.00 - 12.00 uur:  Op afspraak via bellen of bericht 06 5287 5165 of e-mail: a.kocak@sociaalwijkteamambacht.nl

Huurdersspreekuur: Rhiant - Dinsdag 09.00 - 11.00 uur:

Sociaal Wijkteam: Woensdag 10.00 - 12.00 uur.

Vluchtelingenwerk Donderdag  10.00 - 12.00 uur 

Huiskamer van de Wijk officieel geopend door Carlo Oostindie, directeur woningcorporatie Rhiant, en Steven van Die, wethouder Sociaal Domein
Huiskamer van de Wijk officieel geopend door Carlo Oostindie, directeur woningcorporatie Rhiant, en Steven van Die, wethouder Sociaal Domein.


Meer informatie

Op de pagina Huiskamer van de Wijk vindt u meer informatie over dit initiatief van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en woningcorporatie Rhiant.