500e extra boom voor Ambacht geplant

De 500e extra boom voor Ambacht is door wethouder Ralph Lafleur geplant in de Evertsenstraat, bij recreatiegebied Sandelingen.

 De 500e boom is een linde en het planten ervan de voltooiing van een plan uit het coalitieakkoord: “In 2018 begonnen we aan het plan om 500 extra bomen te planten en ons bestaande groen te koesteren. De crisis in 2008 zorgde tien jaar lang voor flinke bezuinigingen, inmiddels ligt Ambacht er een stuk groener bij”, aldus de wethouder.

Goed voor mens en natuur

Het groen karakter van Ambacht zorgt voor een fijn woon- en leefklimaat om in te bewegen, ontspannen en recreëren. Het is ook van groot belang voor het milieu. “Bomen hebben een positieve invloed bij klimaatverandering. Door de toename van het aantal hittegolven en regenbuien groeit het belang van groen. Bomen zorgen voor zuurstof, verbruiken CO2, geven verkoeling, nemen fijnstof op, infiltreren regenwater en houden biodiversiteit in stand. Meer bomen is goed voor mens, dier en natuur”, weet wethouder Lafleur.

Wethouder Ralph Lafleur plant 500e extra boom - foto door Edward van Poelgeest 640
Wethouder Ralph LAfleur plant de 500e extra boom. foto: Edward van Poelgeest.

 

Extra bomen en herplanten bomen

De gemeente beheert ruim 12.500 bomen. Voor iedere boom die de gemeente verwijdert, wordt een boom terug geplant. Daarbovenop zijn er in de afgelopen vier jaar 500 extra bomen bij gekomen. Over de locaties wordt goed nagedacht. Zo kan het herplanten van een boom niet altijd op dezelfde plek. Soms is het zo dat een boom op een plek stond waar eigenlijk geen boom zou moeten staan. Boomwortels moeten bijvoorbeeld kunnen groeien zonder het riool in groeien of stoeptegels 'tillen'.

Inhaalslag in groenonderhoud

De inhaalslag in het onderhoud zorgt ervoor dat er soms flink gesnoeid moet worden om groen meer ruimte te geven. Daarbij werkt de gemeente toe naar een duurzaam beheer van de openbare ruimte. Een aantal bermen en groenstroken wordt ecologisch beheerd, waardoor kruiden en bloemen meer ruimte krijgen. Ook wordt geen gif meer gebruikt om onkruid te bestrijden. Dat betekent iets meer onkruid, maar is wel beter voor de natuur en gezonder voor de inwoners.

Op www.h-i-ambacht.nl/bomen is te zien waar dit plantseizoen de overige werkzaamheden plaatsvinden.