Afscheid gemeenteraadsleden

Gisteren is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. 9 raadsleden keerden niet terug in de raad, we namen dinsdag afscheid van hen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 nemen we afscheid van 9 raadsleden: mevrouw M.T. Kamphuis-Stuij, mevrouw A.L. Vlasblom-van der Vlies, mevrouw J.M. Dossett, de heer C.W. Timmers, de heer A. Mol, de heer G.J.W. Lagendijk, de heer J.P. Neijman, de heer J. Struik en de heer A. Ouwerkerk. De laatste ontving een koninklijke onderscheiding om zijn jarenlange inzet voor de raad. Enkelen gaan door als burgerraadslid, misschien keren zij later als raadslid terug, afhankelijk van de collegevorming en wie in dit college plaatsneemt.

Afscheid burgerraadsleden

Ook nemen we afscheid van vier burgerraadsleden: de heer J.G. Siefkes, de heer H.W.H. Groenendijk, de heer F.S. Verbrugge en de heer A. Cramer. Burgerraadsleden ondersteunen de fracties in hun werk en draaien in alles mee. Ze zijn geen gemeenteraadslid en hebben geen stemrecht, maar doen wel mee aan de voorbereidende commissievergaderingen.

Gemeenteraad 2018 - 2022
Gemeenteraad bij installatie in 2018

Politiek dichter bij de mensen

Burgemeester Jan Heijkoop blikt terug: “We hebben de laatste twee jaar, ondanks de coronaperiode, samen in Ambacht veel voor elkaar gekregen en besluiten kunnen nemen. Waardering hierin ook voor de voortvarendheid van de raad waarmee zij besluiten namen. In de afgelopen periode waarin veel raadsvergaderingen digitaal werden gevoerd, werd het fysiek contact gemist. Tegelijk zagen we dat de drempel voor inwoners lager werd en meer Ambachters de raadsvergaderingen volgden. Het is aan de nieuwe raad om de politiek nog dichter bij onze inwoners te brengen."

Wat het college in opdacht en met goedkeuring van de gemeenteraad bereikt hebben in de afgelopen vier In de afgelopen vier jaar is te zien in het boekje 'Terugblik collegeperiode 2018 - 2022'.