Ambachts Lint stap dichterbij

De gemeenteraad is akkoord met de plannen voor woningen in het gebied tussen Winkelcentrum De Schoof en Cultureel Centrum Cascade.

Alle gemeenteraadsleden gingen maandag 7 februari akkoord met het bestemmingsplan en de doelgroepenverordening voor het gebied tussen winkelcentrum De Schoof en Cultureel Centrum Cascade, Centrumgebied genoemd. Hier mogen maximaal 81 woningen worden gebouwd en is ruimte voor maximaal 250 m2 dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen.

Ambachts Lint

Ontwikkelaar Blauwhoed bouwt hier 'Ambachts Lint', met 80 woningen voor senioren en starters. Ambacht Lint is ontworpen op basis van de mogelijkheden die de gemeenteraad aan de ontwikkelaar gaf. De raad baseerde die op ideeën, tips en suggesties van omwonenden en belangstellenden. Die maakten duidelijk dat ze graag meer wonigen voor senioren en starters in Ambacht willen hebben.

Moeilijke markt

"Met 25 appartementen voor jongeren en 48 appartementen voor senioren geven we gehoor aan deze wens van onze inwoners", zegt wethouder André Flach. "Wij vinden het belangrijk om te bouwen voor de doelgroepen die moeilijk aan een geschikte woning kunnen komen in de Ambachtse huizenmarkt. Als gemeente lopen we daardoor wel geld mis, maar dat hebben we graag voor onze inwoners over. Wel hebben we voor de sociale koopwoningen een doelgroepenverordening opgesteld. Daarin leggen we voor de maximaal mogelijke periode, 10 jaar, vast voor wie deze woningen bedoeld zijn. Dat zijn starters op de woningmarkt, met een maximaal bruto huishoudinkomen van €44.026,- in 2021, die een maatschappelijke binding hebben met Hendrik-Ido-Ambacht èn de woning zelf gaan bewonen. Met deze verordening zorgen we dat de woningen binnen het bereik van de jonge starters blijven. Dit is goed nieuws voor jongeren die in Ambacht willen blijven wonen."

Zorgvuldig voortraject

Wethouder Flach staat nog even stil bij het voortraject: "In 2017 stopten  de plannen voor uitbreiding van Winkelcentrum De Schoof, omdat daar geen draagvlak voor was. In 2019 maakten we als gemeente samen met inwoners een nieuwe visie voor het Centrumgebied, die de gemeenteraad daarna vaststelde. In 2020 beoordeelden we het plan van Blauwhoed tot best. Dat plan, Ambachts Lint, is op enkele punten veranderd om nog meer tegemoet te komen aan de wensen van omwonenden en geïnteresseerden. Zo hebben we het blok startersappartementen iets verschoven, is meer water in het plan toegevoegd, zijn 12 sociale huurwoningen toegevoegd en de fietsparkeerplaatsen verplaatst."

Ambachts Lint - Het Wilgenlaantje

Duurzaam en 'klimaatbestendig'

Duurzaamheid was een belangrijke factor voor de gemeente bij de keuze voor het plan Ambachts Lint. Ze telde voor 25% in de beoordeling van de plannen en Ambahcts Lint scoorde hier goed op. Zo worden de woningen niet aangesloten op aardgas, komen op de gebouwen zonnepanelen en groene daken en krijgen groen en biodiversiteit veel aandacht in het gebied. De gebouwen en het openbaar gebied worden 'klimaatbestendig' gemaakt, zoals agesproken in convenant klimaatadaptief bouwen Ze voldoen zo aan de eisen voor weersbestendig (ook wel klimaatbestendig genoemd) bouwen van de provincie Zuid-Holland. Ook het openbaar gebied dat door de ontwikkelaar wordt aangelegd. zal aan die eisen voldoen.

Planning

De bouw van de woningen begint naar verwachting in het voorjaar van 2023.

Meer informatie vindt u op www.ambachtslint.nl.