Beter scheiden door recycletarief vanaf 2024

De gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht heeft ingestemd met de invoering van een recycletarief voor restafval. De Ambachter krijgt vanaf 1 januari 2024 invloed op de eigen afvalstoffenheffing. De helft van alle gemeenten in Nederland heeft al een recycletarief. Ook de gemeenteraden van Zwijndrecht en Papendrecht hebben hier onlangs voor gekozen.

Wethouder Ralph Lafleur: “Een recycletarief stimuleert om afval te scheiden, daarmee is dit besluit een goede uitkomst voor ons milieu. Uit de ervaringen van andere gemeenten weten we: een recycletarief zorgt voor minder restafval, meer herbruikbare stromen en lagere kosten. Het zal even wennen zijn, daar gaan we onze inwoners bij helpen,
onder meer met voorlichting en afvalcoaches. Onze restafvalzakken zitten nu vol herbruikbare grondstoffen die er niet in thuishoren. Met een recycletarief belonen we de goede afvalscheider, anderen dagen we uit om het beter te doen.”

Afvalstoffenheffing in twee delen
Vanaf 2024 betalen huishoudens een lager basistarief. Met daarnaast een variabel recycletarief per aanbieding van restafval. Wie gemiddeld afval scheidt, blijft eenzelfde bedrag betalen als nu het geval is. Het aanbieden van herbruikbare afvalstromen blijft gratis: GFT-E, glas, oud papier, karton, textiel, plastic, blik en drinkpakken. Per persoon in een huishouden wordt jaarlijks het aanbieden van de eerste 180 liter restafval gratis, vertelt wethouder Lafleur: “Vergeleken met andere recycletarief-gemeenten is dit vrij uniek: dit is een tegemoetkoming voor grote gezinnen en ouders met kleine kinderen die nog niet uit de luiers zijn.”

Verbeteringen in het systeem
Veel van de containers in Ambacht zijn aan het einde van hun levensduur; die worden in de aanloop naar 2024 vervangen. De kans op storingen wordt hierdoor minimaal. Zakken met plastic afval worden in plaats van tweewekelijks straks wekelijks ingezameld met ringen aan lantaarnpalen. Zo’n 100-150 restafvalcontainers die minimaal gebruikt worden, komen te vervallen. Vaak gaat het om locaties met meerdere containers, waarvan de dubbele containers overbodig zijn. De maximale loopafstand vanaf een Ambachtse voordeur tot een restafvalcontainer wordt 200 meter. In de rest van Nederland is die afstand gemiddeld 300 meter.

Aanvullende maatregelen
Mensen met incontinentiemateriaal of medisch afval met een verklaring van de huisarts blijven ook na invoering van het recycletarief één vast tarief betalen. Voor inwoners die veel zwerfafval inzamelen komt er een oplossing om dit gratis aan te bieden. Controle en handhaving maken onderdeel uit van het voorstel om extra bijzettingen en dumpingen te voorkomen, hoewel dit in de ervaring van andere gemeenten mee blijkt te vallen.

Beter voor het milieu en invloed op de afvalstoffenheffing
Doordat de Ambachter veel meer restafval aanbiedt dan inwoners van vergelijkbare gemeenten, zijn de afvalbeheerkosten van de gemeente erg hoog: € 5 miljoen in 2022. De opgehaalde afvalheffingen zijn niet kostendekkend, ook niet na de invoering van het recycletarief. Wel daalt het begrotingstekort van € 890.000 naar een tekort van zo’n € 720.000. Wethouder Lafleur: “Restafval gaat de verbrandingsoven in: slecht voor het milieu én de komende jaren steeds duurder door een landelijke verbrandingsbelasting. Met het recycletarief blijven de kosten beheersbaar, zorgen we voor schonere lucht en hergebruiken we meer grondstoffen.”

Meer informatie
De gemeente heeft een webpagina met vragen en antwoorden:
www.h-i-ambacht.nl/recycletarief. Vragen stellen is mogelijk via duurzaam@h-i-ambacht.nl

 


Tarieven recycletarief per 1 januari 2024
Naast een 60-liter zak, wordt het bij ondergrondse containers mogelijk om een 30-liter zak aan te bieden. Inwoners van het buitengebied kunnen kiezen voor een minicontainer van 140 of 240 liter. Per persoon in een huishouden wordt het aanbieden van de eerste 180 liter gratis. Dit komt overeen met 3 vrije inworpen van 60 liter of 6 vrije inworpen van 30 liter.

Voorstel lager vast basistarief in 2024
Het definitieve basistarief wordt volgend jaar samen met andere gemeentelijke belastingen door de gemeenteraad vastgesteld. Dit gebeurt op basis van de afvalbeheerkosten, begrotingscijfers en vooruitzichten die dan bekend zijn. Hieronder staat het voorstel voor het basistarief op basis van het prijspeil van 2022.

 

 • Eenpersoonshuishouden
  Lager vast basistarief 2024: € 207,70 (in 2022 is het vaste tarief € 265,20)

   
 • Meerpersoonshuishouden

Lager vast basistarief 2024: € 307,68 (in 2022 is het vaste tarief € 373,68)
 

Definitief variabel recycletarief voor aanbieden restafval in 2024
Zodat Ambachters weten waar zij aan toe zijn, heeft de gemeenteraad het variabele recycletarief voor restafval in 2024 nu al definitief vastgesteld. Het gescheiden aanbieden van herbruikbare afvalstromen blijft gratis. De bedragen zijn als volgt:

 

 • Inworp 30 liter: € 1,25
 • Inworp 60 liter: € 2,50
 • Vrije inworpen: ter waarde van € 7,50 per persoon in een huishouden
 • Per minicontainer 140 liter: € 5,85
 • Per minicontainer 240 liter: € 10,00