Burgemeester Jan Heijkoop weer aan het werk

Onze burgemeester is sinds vandaag weer volledig aan het werk. Half december legde hij zijn taken neer om een medische ingreep te kunnen ondergaan.

De burgemeester werd half december geopereerd nadat tijdens onderzoek een tumor op de nier was ontdekt. De ingreep was succesvol en na een korte herstelperiode voelt de burgemeester zich nu fit genoeg om weer aan de slag te gaan. Hij neemt daarmee het stokje weer over van locoburgemeester André Flach, die een groot deel van de taken van de burgemeester tijdelijk uitvoerde.

burgemeester Jan Heijkoop

De burgemeester kijkt ernaar uit om weer te beginnen: "De afgelopen periode was spannend en niet altijd makkelijk. Tijdens mijn herstel ontving ik veel kaartjes, telefoontjes en berichtjes. Deze blijken van medeleven tijdens mijn ziekteverlof deden mij heel goed. Ik wil iedereen dan ook hartelijk danken voor hun steun en lieve woorden. Ook bedank ik André Flach, die als locoburgemeester mijn taken waarnam, voor zijn goede werk tijdens mijn afwezigheid. Ook spreek ik een woord van dank uit aan de heer Platschorre, die mijn taak waarnam als voorzitter van de gemeenteraad. Ik heb de contacten met inwoners, collega's en mensen van verenigingen en organisaties de afgelopen weken erg gemist. Ik kijk ernaar uit om weer aan de slag te gaan."