Nieuwe gemeenteraad beëdigd

De nieuwe gemeenteraad is gisteren, woensdag 30 maart, geïnstalleerd. Daarmee is voor de 23 raadsleden de raadsperiode 2022-2026 officieel begonnen.

De gemeenteraad is gekozen door de 57,09% van de stemgerechtigde Ambachters die hun stem uitbrachten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart.

Burgemeester Jan Heijkoop beëdigde de 23 raadsleden en 18 van de 21 burgerraadsleden. Drie burgerraadsleden waren verhinderd en worden op een later moment beëdigd.

Wie zitten in de gemeenteraad?

Onze raad bestaat voor de komende 4 jaar uit 23 raadsleden. Hiervan zijn er 9 nieuw in de raad: de dames J.E. Dorst-Langerak en K.E.A.M. Verlijsdonk en de heren S. van Die, F.G.A. van den Elsen, A.J. Flach, M. de Groot, R.J. Lafleur, P. Libregts en D. van den Wollenberg.

Gemeenteraad 2022 - 2028
Gemeenteraad Hendrik-Ido-Ambacht 2022-2026. foto: Cees van Meerten/FotoExpressie
 

Wat doet de gemeenteraad?

De 23 raadsleden zijn het hoofd van het gemeentebestuur. Dat betekent dat ze de gemeente op hoofdlijnen besturen. Ze stellen kaders en volgen en controleren het college van burgemeester en wethouders. Burgemeester Jan Heijkoop sprak de nieuwe raadsleden toe: 'Met uw besluitvorming beslist u in hoge mate over het wel en wee van onze inwoners. Dan heb ik het over sociaal beleid, over wonen maar ook waar komen wegen, over sportvoorzieningen, over onderwijs. Kortom: u hebt invloed op het welbevinden van onze inwoners." Alle 23 raadsleden en 18 van de 21 burgerraadsleden legden vervolgens de eed of gelofte af. Nu kan de nieuwe raad aan de slag.

Wanneer en waarover besluit de raad?

Wilt u weten waar de raad over discussieert en besluit? Volg dan de website van de gemeenteraad https://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl U kunt daar ook de vergaderingen van de raad te volgen, maar dat mag ook 'live' in de Raadszaal. Op de website vindt u de agenda en vergaderstukken van de gemeenteraad. 

U vindt de gemeenteraad ook op twitter en Facebook.