Nieuwe raad, 4 wethouders benoemd

Maandag kwam de nieuwe gemeenteraad voor het eerst officieel bijeen. De leden kozen 4 van hen tot wethouder: Flach, Lafleur, Oelfke - ten Seldam en Van Die.

Voor de nieuwe raad samenkwam, besprak de oude het jaarverslag 2021. Het jaarverslag in één oogopslag vindt u op h-i-ambacht.nl/BegrotingEnJaarverslag.

Samen voor Ambacht

Nadat de nieuwe raad was aangetreden, werden vier leden ervan tot wethouder gekozen: André Flach, Ralph Lafleur, Jauharina Oelfke - ten Seldam en Steven van Die. Samen met burgemeester Jan Heijkoop en de gemeentesecretaris vormen zij het college voor de periode 2022-2026. Het coalitieprogramma vindt u via www.h-i-ambacht.nl/SamenVoor AmbachtDe vier vrijgekomen zetels in de gemeenteraad zijn door nieuwe raadsleden ingenomen. Ook de burgerraadsleden zijn benoemd.

Burgemeester Jan Heijkoop benoemt 4 wethouders
Burgemeester Jan Heijkoop neemt de eed af van Steven van Die, Jauharina Oelfke - ten Seldam, Ralph Lafleur en André Flach.

Burgemeester Jan Heijkoop maakte bekend dat hij het plan heeft op 1 december van dit jaar het burgemeestersambt van Hendrik-Ido-Ambacht neer te leggen.